บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - วิดีโอแนะนำระบบ

Business Plus HRM

The Best Software Solution For Your Success.

Overview Business Plus HRM


ระบบโอนข้อมูลเข้าแผ่นดิสก์

ระบบกำหนดสิทธิการใช้งานขั้นสูงระบบบริหารงานบุคคล

Business Plus ERS (Web Training)Business Plus ERS (Web Leave-OT)

Business Plus e-PaySlipBusiness Plus e-Payslip E-mail / SMS / Web