BUSINESS INTELLIGENCE (BI)

โปรแกรมวิเคราะห์การตลาดขั้นสูง BUSINESS INTELLIGENCE (BI) ระบบอัจฉริยะด้านบริหาร

Business Plus BI วิเคราะห์การตลาดขั้นสูง คือระบบโปรแกรมที่นำข้อมูลที่มีอยู่จัดทำรายงานสรุปในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถนำมาช่วยในการตัดสินใจ หรือตอบคำถามในเชิงธุรกิจให้กับผู้บริหารได้ในลักษณะ Online Service ประกอบด้วย คลังข้อมูล (Data Warehouse) ที่จัดเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทุกแง่ทุกมุม โดยมีมุมมอง มิติต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้อง 

นักบริหารชั้นยอดมักมีมุมมองเฉพาะที่ยอดเยี่ยม ดังนั้น โปรแกรมจึงเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานมุมมองในมิติตามที่คิด อีกทั้งสามารถเพิ่มคุณสมบัติให้ท่านแสดงผลทั้งในรูป รายงาน และรูปกราฟแบบต่าง ๆ เพื่อให้สื่อสิ่งที่คิดได้ชัดเจนขึ้น  ใช้งานง่าย BUSINESS INTELLIGENCE สร้างรูปแบบที่ตรงกับผู้บริหารต้องการ ในรูปแบบ SNAP และ TREND โดยสามารถมองอะไรก็ได้ ปนอะไรก็ได้ สามารถเปลี่ยนแปลงรายงานได้ในมุมมองต่างๆ โดยไม่ต้องรอเขียนใหม่  เพื่อให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์และพยากรณ์อนาคตได้อย่างแม่นยำ และช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่รวดเร็ว นำสู่การพัฒนาที่ตรงเป้าหมายของผู้บริหาร  

ความสามารถพิเศษ

  • เสนอผลงานได้ทั้งตามข้อมูลหรือช่วงเวลา เช่น รายเดือน , รายไตรมาส , แสดงผลต่าง , แสดงผลการเจริญเติบโต , แสดงแนวโน้วที่เกิดขึ้น , แสดงสัดส่วนของผลลัพธ์ เป็นต้น
  • รายงานหนึ่งนั้นมีมุมมองในการวิเคราะห์มากมายหลายลำดับ เช่น การมองลึก 3 ลำดับว่าประเภทสินค้าที่ขายดี 20 ลำดับแรก นั้นยี่ห้อใดยอดขายสูง และ จัดลำดับยอดขายรุ่นสินค้าในยี่ห้อนั้น หรือจัดลำดับยอดขายตามเขตการขาย และ พนักงานขายในแต่ละ เขตพร้อม จัดลำดับยอดขายแต่ประเภทสินค้าที่ทำการขาย หรือ จัดลำดับยอดขายลูกค้าแต่ละราย และจัดลำดับตามประเภทสินค้าที่ลูกค้าแต่ละรายซื้อ เป็นต้น
  • สามารถมองกลับได้ว่าต้องการดูยอดขายต่ำสุด แทนยอดขายสูงสุด หรือ ยอดขายในการวิเคราะห์ตัวใดมีแนวโน้นที่จะลดลง ในช่วง เวลาใด หรือมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงใด หรือวิเคราะห์จำนวนแทนยอดขาย เป็นต้น
  • ตัวเลขที่ต้องการแสดงยังสามารถนำสูตรมาคำนวณเพื่อแสดงยอดในมุมมองของท่านเอง
  • ในรายงานวิเคราะห์รายงานหนึ่งสามารถแสดงกราฟได้หลากหลายโดยไม่จำกัด
  • รายงานวิเคราะห์สามารถเลือกเงื่อนไขในการวิเคราะห์ได้ เช่น เลือกเฉพาะสินค้าบางประเภท , ลูกค้าบางกลุ่ม , เขตการตลาดบางเขต เป็นต้น
  • เมื่อกราฟแสดงที่จอภาพสามารถปรับแต่งรูปแบบกราฟได้ใหม่ ทันทีที่จอภาพแสดงผล
  • สามารถเลือกที่จะแสดงชื่อข้อมูลของแต่ละกราฟหรือแสดงชื่อ พร้อมตัวเลข หรือพร้อมเปอร์เซนต์
  • เลือกเฉพาะบางเอกสารในการสรุปยอดวิเคราะห์ได้เช่น เลือกเฉพาะเอกสารการคืนสินค้า เป็นต้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างกราฟเส้นที่แสดงแนวโน้มการเคลื่อนไหว ซึ่งเลือกแสดงได้ทั้งภาพ 2 มิติและ 3 มิติ

กราฟวงกลมสามารถจัดแต่งได้ เช่น การแยกส่วนที่มีค่ามากที่สุด การหมุนภาพ ย่อและขยายภาพ เป็นต้น

ส่วนหนึ่งของตัวอย่างรายงานที่แสดงเป็นกราฟแท่งในรูปแบบต่างๆ