ลูกค้าอ้างอิง BUSINESS PLUS ERP สำหรับธุรกิจแฟชั่น

1. บริษัท พี.เอ็น.แอล. จำกัด
2. บริษัท เล ซอง ฟอง (ไทยแลนด์) จำกัด
3. บริษัท รองเท้า เอส.ซี.เอส. จำกัด
4. บริษัท คิคูยาสยาม จำกัด
5. บริษัท พาวเว่อร์ สเตชั่น มอเตอร์สปอร์ต จำกัด
6. บริษัท เวคกิ้งบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
7. บริษัท ฮิวแมน แอพพาเรล แอนด์ แอคเซสซอรี่ส์ จำกัด
8. บริษัท เปรมลดา จำกัด
9. บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด
10. บริษัท ก่อเกียรติการค้าฟุตแวร์ จำกัด
11. ร้านเทรนดี้
12. บริษัท โจลีสนอป จำกัด
13. บริษัท เอโค ริง (ไทยแลนด์) จำกัด
14. บริษัท สยามเอ็นพี อินเตอร์เทรด จำกัด
15. บริษัท โฟร์ พี โคลทติ้ง จำกัด
16. บริษัท ริป เคิร์ล (ประเทศไทย) จำกัด