ใบ PR และ PO ต่างกันยังไง?

ใบ PO และ PR คืออะไร?? ฝ่ายจัดซื้อจะทราบดี แต่สำหรับเจ้าของธุรกิจมือใหม่หรือคนอื่นอาจจะสงสัยว่า 2 ใบนี้ มีความต่างกันอย่างไร

“PR (Purchase Requisition)” หรือ “ใบขอซื้อ” เป็นเอกสารภายในองค์กร สำหรับพนักงานออกให้กับฝ่ายจัดซื้อเมื่ออยากให้ซื้ออะไรเข้ามาในบริษัท เมื่อฝ่ายจัดซื้อได้ใบ PR มาแล้ว ก็จะมาพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่ ถ้าอนุมัติก็จะเอาไปทำใบ PO ต่อไป

ส่วน “PO (Purchase Order)” หรือ “ใบสั่งซื้อ” คือใบที่ออกโดยฝ่ายจัดซื้อของบริษัท ส่งให้กับผู้ขายเพื่อสั่งซื้อสินค้า

ที่มา บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน) www.leaseit.co.th