รู้หรือไม่..ทุนจดทะเบียนบริษัท ไม่จำเป็นต้องจ่ายครบก็ได้

การจดทะเบียนบริษัทต้องชำระค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

ดังนั้นในการจดทะเบียนผู้ถือหุ้นจะสามารถเลือกได้ว่าจะชำระค่าหุ้นเป็นจำนวนเท่าไหร่ ตั้งแต่ ร้อยละ 25-100

ทุนจดทะเบียนบริษัทคือ จำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นตกลงกันว่าบริษัทจะต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนกี่บาท เพื่อให้ธุรกิจสามารถเริ่มต้นได้ โดยตามกฎหมายจำนวนผู้ถือหุ้นจะต้องไม่น้อยกว่า 3 คนขึ้นไป โดยแบ่งจำนวนหุ้นตามสัดส่วนที่แต่ละคนละทุน โดยมูลค่าของหุ้นจะต้องไม่น้อยกว่า 5 บาท

 

แล้วเราควรจะเลือกทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ดี ?

ทุนจดทะเบียนที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละธุรกิจว่าต้องใช้เงินลงทุนมากหรือน้อยขนาดไหน ธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนมากก็ควรมีทุนจดทะเบียนที่สูง ธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนน้อยก็ควรมีทุนจดทะเบียนที่ต่ำ เพื่อให้สอดคล้องกัน

ทุนจดทะเบียนบริษัทยังมีผลกับความน่าเชื่อถือในการรับงานของบริษัทอีกด้วย การรับงานใหญ่ๆ การจ้างบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนสูง จะช่วยให้ผู้ว่าจ้างอุ่นใจกว่าการจ้างบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนน้อยๆ เพราะหากเกิดปัญหาถึงขั้นต้องฟ้องร้องและต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายเกิดขึ้น บริษัทที่มีทุนจดทะเบียนมากกว่าก็จะสามารถชดใช้ค่าเสียหายได้มากกว่าบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่านั่นเอง

 

ต้องชำระทุนครบเต็ม 100% ตอนไหน

ตามกฎหมายไม่ได้มีข้อกำหนดว่าผู้ถือหุ้นจะต้องชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนเมื่อไหร่ ดังนั้นหากผู้ถือหุ้นชำระค่าหุ้นไปแล้วร้อยละ 25 ตอนจดทะเบียนบริษัท จะไม่ชำระค่าหุ้นเพิ่มก็ได้ หากเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทนั้นเพียงพอแล้ว

 

ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นจะร่วมรับผิดเพียงเท่าจำนวนเงินที่ตนลงทุนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม วันข้างหน้าหากบริษัทมีปัญหาถูกฟ้องร้อง ผู้ถือหุ้นจะต้องร่วมรับผิดชอบเท่ากับจำนวนหุ้นเมื่อชำระเต็ม 100 %

 

ที่มา บัญชีคิดให้ง่าย