ประกาศจากสรรพากรฯ ให้แพลตฟอร์มออนไลน์นำส่งรายรับเข้าระบบ เริ่ม 1 ม.ค. 67

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา อธิบดีกรมสรรพากร ได้ออกประกาศให้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีรายได้หรือเคยมีรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีเกิน 1,000 ล้านบาท (ไม่รวมแพลตฟอร์มที่อยู่ใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย) ต้อง “จัดทำบัญชีพิเศษ” หรือ บัญชีข้อมูลรายรับของแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ได้รับจากผู้ประกอบการที่เสนอขายสินค้าหรือบริการผ่านแพลตฟอร์ม เข้าใจง่าย ๆ คือ แพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีการคิดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากร้านค้า ซึ่งตัวอย่างข้อมูลที่ต้องนำส่ง ได้แก่ รายรับค่าธรรมเนียม, ค่านายหน้า, เลขบัตรประชาชน, ข้อมูลบัญชีธนาคาร ฯลฯ โดยต้องนำส่งข้อมูลให้แก่สรรพากรภายใน 150 วันนับตั้งแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

แพลตฟอร์มออนไลน์ที่จดทะเบียนจัดตั้งในไทย และมีรายได้เกิน 1,000 ล้านบาท ได้แก่ แพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลส อย่าง Shopee, Lazada, TikTok Shop รวมไปถึง Grab, LINE Man ด้วย

โดยประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ สำหรับการส่งข้อมูลรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ซึ่งจะส่งผลให้ร้านค้าออนไลน์ที่มีหน้าที่ยื่นภาษีในปีนี้ ควรมีข้อมูลรายได้ที่ตรงกับข้อมูลของแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ที่ส่งให้สรรพากรด้วยเช่นกัน

ที่มา blog.lnw.co.thและ www.rd.go.th