การปรับปรุงประกาศกรมฯ เรื่อง รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ฉบับใหม่

กองกำกับบัญชีธุรกิจ ได้รวบรวมบทความ "การปรับปรุงประกาศกรมฯ เรื่อง รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ฉบับใหม่" ที่อยู่ใน DBD Accounting e-Magazine ฉบับที่ 134 เดือนตุลาคม 2566 ถึง ฉบับที่ 137 เดือนมกราคม 2567 เพื่อให้ทุกๆ ท่านสามารถเข้าไปศึกษา คลิก