FACEBOOK LIVE วันพุธ ที่ 11 เดือนมกราคม 2566 เวลา 14.00 น.-15.00 น. หัวข้อ แนะนำคุณสมบัติโปรแกรมเงินเดือน Business Plus HRM เวอร์ชั่น 7.3

ขอเรียนเชิญสมาชิก Business Plus HRM เข้าร่วมรับชม Live สด ผ่าน Facebook ในหัวข้อ : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย Facebook Live   หัวข้อ “แนะนำคุณสมบัติโปรแกรมเงินเดือน Business Plus HRM เวอร์ชั่น 7.3 ”

ในวันพุธ  ที่ 11  มกราคม 2566  เวลา 14.00 น. – 15.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมรับชม คลิก