สัมมนาแนะนำประโยชน์และการใช้งาน Bplus Personnel System

ขอเรียนเชิญสมาชิก Business Plus HRM เข้าร่วมรับชม Live สดในหัวข้อ แนะนำประโยชน์และการใช้งาน Bplus Personnel System

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 15.30 น. - 16.00 น. 

ลงทะเบียนเข้าร่วม คลิก