ภาพงานออกบูท ในการสัมมนา Easy Tax Transforms Your Life

          ภาพงานออกบูท ในการสัมมนา Easy Tax Transforms Your Life..วิถีใหม่..ให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย

     วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 2 เมืองทองธานี จัดโดย กรมสรรพกร

     วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุน ให้ SMEs รู้จักและเริ่มใช้ E-taxinvioce , E-receipt , E-withholdingtax