Talk Time Thurs @ Bplus 10/64

ขอเรียนเชิญสมาชิก Business Plus ERP เข้าร่วมชม  Live สด ทาง Face Book กับรายการ  talk time thurs@Bplus

Tips & Tricks"ในการนำส่งหัก ณ ที่จ่ายให้สรรพากรมีขั้นตอนอย่างไร
วันพฤหัสบดีที่ 14/10/2564 เวลา 14.30น.-15.30น.

Tips & Tricks การบริหารหนี้สูญ ด้วยโปรแกรม Business Plus ERP 

วันพฤหัสบดีที่  21/10/64 เวลา 14.30-15.30 น.

Tips & Tricks การปรับปรุงกำไรทางบัญชีให้เป็นกำไรทางภาษี ด้วยโปรแกรม Business Plus ERP ทำได้อย่างไง

วันพฤหัสบดีที่  28/10/64 เวลา 14.30-15.30 น.

ไขทุกคำถาม อัพเดทประเด็นเด็ด ใช้งานได้อย่างมั่นใจ

เชิญเข้ากลุ่ม FB LIVE ได้ที่  https://www.facebook.com/groups/2113781885325596
(โปรดกรอกชื่อบริษัทเมื่อท่านขอเข้าร่วมกลุ่ม)