...

 

...

 

บริษัทและลูกค้าได้รับรางวัลชนะเลิศ “ATSI Digital Entrepreneur Award 2019” กลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก-ค้าส่ง ประจำปี 2562 จากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์

 

...

 

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัดได้รับรางวัล "SME ดีเด่น ประจำปี 2561" (SME National Awards 2018) ประเภทธุรกิจ งานสร้างสรรค์และออกแบบ ซึ่งเป็นรางวัลจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จัดประกวด โดย สสว. กระทรวงอุตสาหกรรม

 

...

 

บริษัทและลูกค้าได้รับรางวัลชนะเลิศ “ATSI Digital Entrepreneur Award 2018” กลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก-ค้าส่ง ประจำปี 2561 จากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์

 

...

 

บริษัทและลูกค้าได้รับรางวัลชนะเลิศ “ATSI Digital Entrepreneur Award 2018” กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ประจำปี 2561 จากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์

 

...

 

บริษัทและลูกค้าได้รับรางวัลชนะเลิศ “ATSI Digital Entrepreneur Award 2017” ในฐานะผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และผู้ใช้ซอฟต์แวร์ประเภทค้าปลีก – ค้าส่ง ได้อย่างเป็นเลิศ ประจำปี 2560 จากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์

 

...

 

บริษัทและลูกค้าได้รับรางวัลซอฟต์แวร์ไทย “Restaurant Socity 2016” ประเภทกิจการร้านอาหาร ในปี 2559 จากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ATSI และสมาคมภัตตาคารไทย

 

...

 

บริษัทและลูกค้าได้รับรางวัล “โล่พระอาทิตย์ทองคำประจำปี 2552” ในฐานะผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ไทยและผู้ใช้ซอฟต์แวร์ไทยได้อย่างเป็นเลิศ จาก ATSI และ SIPA

 

...

 

บริษัทได้รับรางวัลชนะเลิศ "สุดยอด SMEs แห่งชาติ ประจำปี 2552" (SMEs National Awards 2009) ประเภทธุรกิจ Software & Application ซึ่งเป็นรางวัลจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จัดประกวด โดยสสว. กระทรวงอุตสาหกรรม

 

...

 

บริษัทและลูกค้าได้รับรางวัล “โล่พระอาทิตย์ทองคำประจำปี 2551” ในฐานะผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ไทยและผู้ใช้ซอฟต์แวร์ไทยได้อย่างเป็นเลิศ จาก ATSI และ SIPA

 

 

 

...

 

...

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารงานด้านคุณภาพ CERTIFICATE ISO 9001:2015 มาตรฐาน UKAS จาก BM TRADA REGISTRAR THAILAND Co.,Ltd. เมื่อ วันที่ 2 มกราคม 2561 ต่อเนื่องจากการได้รับการรับรอง ISO9001:2008 และ ISO9001:2000
   ระบบบริหารงานด้านคุณภาพที่บริษัท ได้รับมีขอบข่ายครอบคลุมถึง
        - มาตรฐานซอฟต์แวร์สำเร็จรูป Business Plus
        - มาตรฐานการบริการและฝึกอบรม
        - มาตรฐานด้านบริการสัญญาบำรุงรักษา, การปรับปรุงรุ่นซอฟต์แวร์
   ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ Business Plus อย่างมีมาตรฐาน และพัฒนาบริการที่ดีเยี่ยมในระดับสากล

 

...

 

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 : 2011 จาก TUV NORD ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) คณะกรรมการวิชาการที่ 967 มาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบ และ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และ มูลนิธิสถาบันเพื่อพัฒนานวัตกรรม

 

...

 

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้รับ Certificate of TQS / ISO15504 รับรองมาตรฐานการผลิตคุณภาพซอฟต์แวร์ โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

 

...

 

บริษัทนำมาตรฐาน CMMI Level3 เข้ามาใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สากลยอมรับ

 

...

 

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย อนุมัติตราสัญลักษณ์ Thailand Software Yes ให้กับ Business Plus Software ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ของคนไทย ที่พัฒนาโดยบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด

 

...

 

บริษัทได้รับการตรวจสอบมาตรฐานซอฟต์แวร์ และจดทะเบียนซอฟต์แวร์เฮ้าส์จากกรมสรรพากร ลำดับทีี่ ซอฟต์แวร์เฮ้าส์ 00014 และ 00474

 

...

 

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารงานด้านคุณภาพISO 9001:2008 (Certificate of ISO 9001:2008)

 

 

 

...

 

...

 

บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด ได้รับรางวัล Market Growth Achievement Award ในงาน TGCS 2017 BUSINESS PARTNER SUMMIT , XI AN ,CHINA , 12-15 SEPTEMBER 2017.

 

...

 

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้รับรางวัล IBM Market Growth Awards ด้าน Retail Store Solution Asian จัดโดย IBM Asian ปี 2010

 

...

 

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้รับรางวัล TOP SALES AWARD จากโครงการ "ซอฟต์แวร์ไทย ลุ้นโชค ลุ้นรถ ครั้งที่ 2" จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

 

...

 

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้รับรางวัล TOP SALES AWARD จากโครงการ "ซอฟต์แวร์ไทย ลุ้นโชค ลุ้นรถ ครั้งที่ 3" จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

 

...

 

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้รับรางวัล TOP SALES AWARD จากโครงการ "ซอฟต์แวร์ไทย ลุ้นโชค ลุ้นรถ ครั้งที่ 4" จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

 

...

 

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้รับรางวัล TOP SALES AWARD จากโครงการ "ซอฟต์แวร์ไทย ลุ้นโชค ลุ้นรถ ครั้งที่ 5" จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

 

...

 

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้รับรางวัลบริษัทดีเด่น จาก คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและนิตยสารผู้นำการตลาด มอบโดย ฯพณฯ จิรายุ นพวงศ์ (องคมนตรี) 21 สิงหาคม 2539