รางวัลเชิดชูเกียรติ

 

...

 

บริษัทและลูกค้าได้รับรางวัลชนะเลิศ “ATSI Digital Entrepreneur Award 2022” หมวด ธุรกิจอื่นๆ (Real Estate ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ฯลฯ)ประจำปี 2565 จากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

...

 

บริษัทและลูกค้าได้รับรางวัลชนะเลิศ “ATSI Digital Entrepreneur Award 2019” กลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก-ค้าส่ง ประจำปี 2562 จากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์

 

...

 

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัดได้รับรางวัล "SME ดีเด่น ประจำปี 2561" (SME National Awards 2018) ประเภทธุรกิจ งานสร้างสรรค์และออกแบบ ซึ่งเป็นรางวัลจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จัดประกวด โดย สสว. กระทรวงอุตสาหกรรม

 

...

 

บริษัทและลูกค้าได้รับรางวัลชนะเลิศ “ATSI Digital Entrepreneur Award 2018” กลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก-ค้าส่ง ประจำปี 2561 จากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์

 

...

 

บริษัทและลูกค้าได้รับรางวัลชนะเลิศ “ATSI Digital Entrepreneur Award 2018” กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ประจำปี 2561 จากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์

 

...

 

บริษัทและลูกค้าได้รับรางวัลชนะเลิศ “ATSI Digital Entrepreneur Award 2017” ในฐานะผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และผู้ใช้ซอฟต์แวร์ประเภทค้าปลีก – ค้าส่ง ได้อย่างเป็นเลิศ ประจำปี 2560 จากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์

 

...

 

บริษัทและลูกค้าได้รับรางวัลซอฟต์แวร์ไทย “Restaurant Socity 2016” ประเภทกิจการร้านอาหาร ในปี 2559 จากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย ATSI และสมาคมภัตตาคารไทย

 

...

 

บริษัทและลูกค้าได้รับรางวัล “โล่พระอาทิตย์ทองคำประจำปี 2552” ในฐานะผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ไทยและผู้ใช้ซอฟต์แวร์ไทยได้อย่างเป็นเลิศ จาก ATSI และ SIPA

 

...

 

บริษัทได้รับรางวัลชนะเลิศ "สุดยอด SMEs แห่งชาติ ประจำปี 2552" (SMEs National Awards 2009) ประเภทธุรกิจ Software & Application ซึ่งเป็นรางวัลจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จัดประกวด โดยสสว. กระทรวงอุตสาหกรรม

 

...

 

บริษัทและลูกค้าได้รับรางวัล “โล่พระอาทิตย์ทองคำประจำปี 2551” ในฐานะผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ไทยและผู้ใช้ซอฟต์แวร์ไทยได้อย่างเป็นเลิศ จาก ATSI และ SIPA

 

 

 

...

 

...

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารงานด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 (Quality Management System) มาตรฐาน JAS-ANZ จาก MS Certification Service Pvt.Ltd. เมื่อ วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ต่อเนื่องจากการได้รับการรับรอง ISO9001:2015 จาก BM Trada
   ระบบบริหารงานด้านคุณภาพที่บริษัทฯ ได้รับมีขอบข่ายครอบคลุมถึง
        - มาตรฐานโปรแกรมสำเร็จรูป Business Plus
        - มาตรฐานการบริการและฝึกอบรม
        - มาตรฐานด้านบริการสัญญาบำรุงรักษา, การปรับปรุงรุ่นโปรแกรม
   ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ พัฒนาซอฟต์แวร์ Business Plus อย่างมีมาตรฐาน และพัฒนาบริการที่ดีเยี่ยมในระดับสากล

 

...

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารงานด้านคุณภาพ  ISO 9001:2015 (Quality Management System)  มาตรฐาน UKAS จาก BM TRADA REGISTRAR THAILAND Co.,Ltd. เมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อเนื่องจากการได้รับการรับรอง ISO9001:2008 และ  ISO9001:2000 BM TRADA ได้ยกเลิกการรับรอง โดยให้เปลี่ยนมาให้การรับรองในนาม MS Cert แทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
   ระบบบริหารงานด้านคุณภาพที่บริษัท ได้รับมีขอบข่ายครอบคลุมถึง
        - มาตรฐานโปรแกรมสำเร็จรูป Business Plus
        - มาตรฐานการบริการและฝึกอบรม
        - มาตรฐานด้านบริการสัญญาบำรุงรักษา, การปรับปรุงรุ่นโปรแกรม
   ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ พัฒนาซอฟต์แวร์ Business Plus อย่างมีมาตรฐาน และพัฒนาบริการที่ดีเยี่ยมในระดับสากล

 

...

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 -4-1 : 2018 (Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises(VSE) เป็นมาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ จาก TUV NORD ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วยความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA คณะกรรมการวิชาการที่ 967 มาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์และระบบ และ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และ มูลนิธิสถาบันเพื่อพัฒนานวัตกรรม และได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 -4-1 : 2018 ต่อเนื่อง ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์ที่ผลิตโดยบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด เป็นซอฟต์แวร์ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

...

บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลการบริการดิจิตัล ISO/IEC 29110- 4-3:2018 Service Delivery Profile จาก SGS ด้วยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อยืนยันคุณภาพการให้บริการที่ส่งมอบให้กับลูกค้าด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล และ เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

 

...

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้รับ Certificate of TQS / ISO15504 รับรองมาตรฐานการผลิตคุณภาพซอฟต์แวร์ โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

 

...

 

บริษัทนำมาตรฐาน CMMI Level3 เข้ามาใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สากลยอมรับ

 

...

 

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย อนุมัติตราสัญลักษณ์ Thailand Software Yes ให้กับ Business Plus Software ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ของคนไทย ที่พัฒนาโดยบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด

 

...

 

บริษัทได้รับการตรวจสอบมาตรฐานซอฟต์แวร์ และจดทะเบียนซอฟต์แวร์เฮ้าส์จากกรมสรรพากร ลำดับทีี่ ซอฟต์แวร์เฮ้าส์ 00014 และ 00474

 

...

 

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารงานด้านคุณภาพISO 9001:2008 (Certificate of ISO 9001:2008)

 

 

 

...

 

...

 

บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด ได้รับโล่จากสภาวิชาชีพ ในการส่ง Software Bplus Mini ERP เข้าตรวจประเมินในโครงการ Cloud Accounting Software SMEs 2gether ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564

 

...

 

บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด ได้รับรางวัล Market Growth Achievement Award ในงาน TGCS 2017 BUSINESS PARTNER SUMMIT , XI AN ,CHINA , 12-15 SEPTEMBER 2017.

 

...

 

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้รับรางวัล IBM Market Growth Awards ด้าน Retail Store Solution Asian จัดโดย IBM Asian ปี 2010

 

...

 

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้รับรางวัล TOP SALES AWARD จากโครงการ "ซอฟต์แวร์ไทย ลุ้นโชค ลุ้นรถ ครั้งที่ 2" จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

 

...

 

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้รับรางวัล TOP SALES AWARD จากโครงการ "ซอฟต์แวร์ไทย ลุ้นโชค ลุ้นรถ ครั้งที่ 3" จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

 

...

 

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้รับรางวัล TOP SALES AWARD จากโครงการ "ซอฟต์แวร์ไทย ลุ้นโชค ลุ้นรถ ครั้งที่ 4" จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

 

...

 

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้รับรางวัล TOP SALES AWARD จากโครงการ "ซอฟต์แวร์ไทย ลุ้นโชค ลุ้นรถ ครั้งที่ 5" จัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

 

...

 

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้รับรางวัลบริษัทดีเด่น จาก คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและนิตยสารผู้นำการตลาด มอบโดย ฯพณฯ จิรายุ นพวงศ์ (องคมนตรี) 21 สิงหาคม 2539