บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - วิดีโอแนะนำระบบ

Business Plus HRM

The Best Software Solution For Your Success.

Business Plus HRM


ระบบโอนข้อมูลเข้าแผ่นดิสก์


 

ระบบกำหนดสิทธิการใช้งานขั้นสูง

ระบบบริหารงานบุคคล

 

Business Plus ERS (Web Training)


Business Plus ERS (Web Leave-OT)


 

Business Plus e-PaySlip


Business Plus e-Payslip E-mail / SMS / Web