บริษัท คิมเบอร์ลี่ จำกัด

คุณศตวรรษ สุวรรณไตรย์ ตำแหน่ง HR & Training Supervisor บริษัท คิมเบอร์ลี่ จำกัด / โรงแรมชัวร์สเตย์พลัส สุขุมวิท ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ ในการใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM