บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - โปรแกรมเงินเดือน,ระบบเงินเดือน,โปรแกรมเงินเดือน Payroll,โปรแกรมเงินเดือนพนักงาน,รับทำเงินเดือน,ระบบเงินเดือนและค่าจ้าง,โปรแกรมลาออนไลน์,Payroll system,โปรแกรม hr,โปรแกรมบริหารงานบุคคล,ระบบบริหารงานบุคคล,โปรแกรมบริหารบุคคล,โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์,โปรแกรมคิดค่าแรง,Payroll Outsourcing,โปรแกรมHRM

Business Plus HRM

สุดยอดระบบโปรแกรมเงินเดือน & บริหารงานบุคคล & ประมวลผลเวลาทำงาน ลดงานคิดค่าแรง คำนวณเวลาทำงาน OT ลา นำส่งภงด. สปส. ครบถ้วนการทำงานบุคคล FEATURE OVERVIEW

โปรแกรมเงินเดือน

& บริหารงานบุคคล & ประมวลผลเวลาทำงาน

        ซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคล ประกอบไปด้วย โปรแกรมระบบเงินเดือน ระบบบริหารงานบุคคลประมวลผลเวลาการทำงานพนักงาน ระบบการลา ระบบการฝึกอบรม ระบบสวัสดิการพนักงาน ระบบเงินกู้ยืมผ่อนชำระ พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ทุกประเภทกิจการ เป็นลูกมือที่ไว้ใจได้ ใช้งานง่าย ประมวลผลรวดเร็ว ให้ความถูกต้องแม่นยำ 100%
        Business Plus HRM มีให้เลือก 5 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ ลาว จีน ญี่ปุ่น สามารถสลับเมนูภาษาได้
        ซอฟต์แวร์ระบบเงินเดือนและบริหารงานบุคคล (Payroll & Personnel) ครบถ้วนเรื่องการเก็บประวัติพนักงาน การจัดทำเงินเดือน ฟอร์มเอกสารต่างๆ ที่ต้องนำส่งกรมสรรพากร ประกันสังคม กองทุนประกันสังคม กองทุนทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานของกรมแรงงานรวมทั้งเอกสารที่ใช้ภายในบริษัท เช่น รายงานประเมินพนักงาน รายงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องวิเคราะห์ พร้อมกราฟเปรียบเทียบ ใบจ่ายเงินเดือนในรูปแบบลดกระดาษรองรับเทคโนโลยี่ยุคใหม่โดยผ่านอีเมล์ หรือเว็บไซต์ หรือ SMS ด้วยระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล นอกจากนั้นยังอำนวยความสะดวกในการส่งข้อมูลทาง Internet โอนเงินเดือนพนักงาน ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91, ประกันสังคมและสถาบันที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

     ทำไมจึงมั่นใจเลือกใช้

Business Plus HRM

  1. ความมั่นคงและชื่อเสียงของบริษัท
  2. ความชำนาญของทีมงานพัฒนาโปรแกรม
  3. คุณภาพและประสบการณ์ของทีมงานบริการ
  4. โปรแกรมใช้งานง่าย คุณภาพยอดเยี่ยม ถูกต้องตามสรรพากร แม่นยำ 100%
  5. ได้รับการยกย่อง ชมเชยจากผู้ใช้งาน และบริษัทชั้นนำต่างๆ แนะนำบอกต่อๆ กันไปทั่วประเทศ
  6. มีลูกค้ามากกว่า 10,000 บริษัทเป็นเครื่องยืนยันความมั่นใจ
  7. มีความยืดหยุ่นสูงกว่าโปรแกรมอื่นๆ ในท้องตลาด
  8. คุ้มค่าการลงทุน

 

PR
Payroll

ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน : สุดยอดระบบเงินเดือนรับประกันความมั่นใจ 100% พัฒนาเพื่อตอบสนองความสะดวกสบาย และความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ประยุกต์ใช้ งานได้ทุกประเภทกิจการ


เพิ่มเติม

PS
Personnel System

ระบบบริหารงานบุคคล : ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลได้อย่าง สมบูรณ์แบบ เช่น ประวัติการศึกษา การทำงาน ความสามารถพิเศษ ประวัติส่วนตัว ความดีหรือความผิดที่เคยกระทำ เป็นต้น
เพิ่มเติม

TM
Time Attendance

ระบบประมวลผลเวลาทำงาน : อ่านข้อมูลจากเครื่องรูดบัตรได้ทุกยี่ห้อ บริหารควบคุมเวลาเข้า-ออก พนักงานอย่างอัตโนมัติทุก เงื่อนไข สามารถรองรับพนักงานที่มีตารางทำงานหรือกะทำงานคงที่ได้ เช่น พนักงานส่วนสำนักงาน หรือพนักงานที่มีการสลับกะ เช่น โรงพยาบาล โรงงาน มีรายงานแสดงตารางการทำงาน, คำนวณและโอนข้อมูลไปยังระบบเงินเดือน เพื่อลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูลของฝ่ายบุคคล

เพิ่มเติม

RT
Advanced Rights

ระบบสิทธิวันลาและเบี้ยขยันขั้นสูง : เพิ่มความสามารถสำหรับบริษัทที่มีเงื่อนไขซับซ้อนเรื่องสิทธิวันลาและการคิดค่าเบี้ยขยัน โดยคิดเงินหัก เมื่อลาเกินสิทธิหรือเงินเพิ่มเบี้ยขยัน เมื่อทำงานไม่ขาด สาย ลา แบบอัตโนมัติ


เพิ่มเติม


DK
Disk Transfer


ระบบโอนข้อมูลเข้าแผ่นดิสก์ : เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในการเตีรยมข้อมูลของ ภ.ง.ด1,ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91, ในรูปแบบของ ดิสก์เก็ตหรือสือให้ตรงตามรูปแบบมาตรฐานและรองรับการส่งข้อมูลผ่าน Internet เพื่อนำส่งยังกรมสรรพากรและสถาบันการเงินที่ดูแลกอง ทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เพิ่มเติม

AS
Advanced Security
Control

ระบบกำหนดสิทธิการใช้งานขั้นสูง : เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกิจการที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากในระบบเงินเดือนและต้องการจำกัด สิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน โดยกำหนดระดับความสำคัญการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน ให้ละเอียดกว่าการจำกัดสิทธิทั่วไป


เพิ่มเติม

JC
Job Cost System


ระบบต้นทุนค่าแรงพนักงาน : เป็นระบบสำหรับช่วยงานฝ่ายบุคคลด้านการทำเงินเดือนแยกบัญชีต้นทุนและ การคำนวณเงินเดือนแบบแยก Job Cost ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารในการ พิจารณาถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ


เพิ่มเติม

PF
Provident Fund
Extra System

ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพิเศษ : เป็นระบบเสริมที่ออกแบบมารองรับนโยบายของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสามารถสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากกว่า 1 กองทุน
เพิ่มเติม


LN
Loan System


ระบบเงินกู้ชนิดพิเศษ : ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกในการคำนวณเงินกู้ชนิดพิเศษ โดยระบบช่วยคำนวณการหักเงินกู้ให้กับพนักงานในแต่ละเดือนให้อัตโนมัติพร้อมทั้งส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่หรือดอกเบี้ยชนิดลดต้นลดดอกเพิ่มเติม

WF
Welfare System


ระบบสวัสดิการพนักงาน : เป็นระบบที่เสริมการทำงานในด้านการดูแลตรวจสอบสิทธิสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานได้รับสิทธิและใช้สิทธิไป โดยช่วยให้การคำนวณจ่ายเงินสวัสดิการพนักงานสะดวกและง่ายขึ้น รวมทั้งยังป้องกันไม่ให้มีการจ่ายเงินสวัสดิการเกินให้กับพนักงาน


เพิ่มเติม

ID

โปรแกรม Business Plus อ่านบัตรประชาชน Smart Card Reader

โปรแกรม Business Plus อ่านบัตรประชาชน จะใช้งานร่วมกับเครื่อง Smart Card Reader ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งข้อมูลบุคคลจากบัตรประจำตัวประชาชน นำเข้าแฟ้มประวัติพนักงาน เป็นการประหยัดเวลาในการทำงาน เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว

เพิ่มเติม

PC
Petty Cash


ระบบเบิกเงินสดย่อย: สามารถเบิกเงินสดย่อยนอกจากเงินเดือนค่าจ้างที่ได้รับ สามารถกำหนดค่าใช้จ่ายย่อยต่างๆ เพื่อการเบิกเงินสดย่อยได้ไม่จำกัด


เพิ่มเติม


EX
Exchange Rate


ระบบคำนวณเงินได้ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอื่น : กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนได้เองตามอัตรากลาง, กำหนดได้ว่าพนักงานแต่ละท่านใช้สกุลเงินใด


เพิ่มเติม

ระบบ Business Plus Auto TM


ระบบเสริมช่วยงาน BUSINESS PLUS Time Attendance (TM) ช่วยงานดึงเวลาทำงานของพนักงานจากเครื่องสแกนนิ้วมือเข้ามาในโปรแกรมเงินเดือนได้แบบ Auto ลดขั้นตอน โดยยี่ห้อของเครื่องสแกนนิ้วมือที่รองรับกับการนำเข้าเวลาได้แบบ Autoเพิ่มเติม

Bplus HRM Connect


Application for Employee & HR & Manager Self Service On Mobile Everywhere Everytime รองรับ iOSและ Android ช่วยให้การบันทึกเอกสาร / Check In / การร้องขอ / การตรวจสอบ / การอนุมัติ / การแจ้งเตือนเป็นเรื่องง่าย อัตโนมัติ ทุกที่ ทุกเวลา


เพิ่มเติม

e-Payslip

ระบบส่งใบจ่ายเงินเดือนและระบบแสดงเอกสารอื่นๆ ผ่าน E-mail / SMS / Web

ระบบโปรแกรม e-Payslip เป็นโปรแกรมเสริมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการพิมพ์ใบจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน ซึ่งเดิม พิมพ์เอกสารในรูปแบบกระดาษหรือซองเงินเดือนปิดผนึก เปลี่ยนเป็นให้โปรแกรมพิมพ์เป็นรูปแบบ Electronic File และส่ง E-Mail ให้พนักงานได้ทันที

เพิ่มเติม


e-Leave

ระบบขอลา, ขอโอที, ขอเปลี่ยนกะผ่านเว็บ


เป็นระบบที่ช่วยให้พนักงานสามารถยื่นเรื่องขอลา, ขอหยุดงานต่างๆ และยื่นเรื่องขอทำโอทีได้โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม ต่างๆ ของบริษัท เพียงแค่บันทึกรายละเอียดการขอหยุดงานหรือขอทำโอทีผ่านเว็บ
เพิ่มเติม

e-Training

ระบบการฝึกอบรมพนักงานผ่านเว็บ


เป็นระบบที่เน้นช่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในเรื่องการพัฒนาฝึกอบรม ซึ่งการฝึกอบรมเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามที่องค์กรตั้งเป้าหมายไว้ ดังนั้นทุกองค์กรจึงหันมาให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ


เพิ่มเติม

e-Welfare

ระบบขอสวัสดิการพนักงานผ่านเว็บ


เป็นระบบที่พนักงานสามารถยื่นเรื่องขอสวัสดิการของตนเองได้โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ของบริษัท เพียงแค่บันทึกรายละเอียดการขอสวัสดิการต่างๆ ซึ่งระบบจะช่วยลดงานของฝ่ายบุคคล และช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม

e-Recruit

ระบบสมัครงานเป็นระบบสมัครงานที่มาช่วยในการคัดสรรพนักงาน โดยสามารถหาพนักงานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับการทำงานในแต่ละองค์กร


เพิ่มเติม


Business Plus on Cloudโปรแกรมสำเร็จรูป Business Plus พร้อมแล้วที่จะนำบริษัทลูกค้า เข้าสู่ระบบ Cloud Computing เพิ่มความคล่องตัว ลดค่าใช้จ่าย เสริมความยืดหยุ่น มีความปลอดภัยและพร้อมนำไปใช้งานได้ง่าย

เพิ่มเติม