บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - โปรแกรมเงินเดือน,ระบบเงินเดือน,โปรแกรมเงินเดือน Payroll,โปรแกรมเงินเดือนพนักงาน,รับทำเงินเดือน,ระบบเงินเดือนและค่าจ้าง,โปรแกรมลาออนไลน์,Payroll system,โปรแกรม hr,โปรแกรมบริหารงานบุคคล,ระบบบริหารงานบุคคล,โปรแกรมบริหารบุคคล,โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์,โปรแกรมคิดค่าแรง,Payroll Outsourcing,โปรแกรมHRM

Business Plus HRM

สุดยอดระบบโปรแกรมเงินเดือน & บริหารงานบุคคล & ประมวลผลเวลาทำงาน ลดงานคิดค่าแรง คำนวณเวลาทำงาน OT ลา นำส่งภงด. สปส. ครบถ้วนการทำงานบุคคล FEATURE OVERVIEW

โปรแกรมเงินเดือน

& บริหารงานบุคคล & ประมวลผลเวลาทำงาน

        ซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคล ประกอบไปด้วย โปรแกรมระบบเงินเดือน ระบบบริหารงานบุคคลประมวลผลเวลาการทำงานพนักงาน ระบบการลา ระบบการฝึกอบรม ระบบสวัสดิการพนักงาน ระบบเงินกู้ยืมผ่อนชำระ พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ทุกประเภทกิจการ เป็นลูกมือที่ไว้ใจได้ ใช้งานง่าย ประมวลผลรวดเร็ว ให้ความถูกต้องแม่นยำ 100%
        Business Plus HRM มีให้เลือก 5 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ ลาว จีน ญี่ปุ่น สามารถสลับเมนูภาษาได้
        ซอฟต์แวร์ระบบเงินเดือนและบริหารงานบุคคล (Payroll & Personnel) ครบถ้วนเรื่องการเก็บประวัติพนักงาน การจัดทำเงินเดือน ฟอร์มเอกสารต่างๆ ที่ต้องนำส่งกรมสรรพากร ประกันสังคม กองทุนประกันสังคม กองทุนทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานของกรมแรงงานรวมทั้งเอกสารที่ใช้ภายในบริษัท เช่น รายงานประเมินพนักงาน รายงานต่างๆ ที่จำเป็นต้องวิเคราะห์ พร้อมกราฟเปรียบเทียบ ใบจ่ายเงินเดือนในรูปแบบลดกระดาษรองรับเทคโนโลยี่ยุคใหม่โดยผ่านอีเมล์ หรือเว็บไซต์ หรือ SMS ด้วยระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล นอกจากนั้นยังอำนวยความสะดวกในการส่งข้อมูลทาง Internet โอนเงินเดือนพนักงาน ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91, ประกันสังคมและสถาบันที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

     ทำไมจึงมั่นใจเลือกใช้

Business Plus HRM

  1. ความมั่นคงและชื่อเสียงของบริษัท
  2. ความชำนาญของทีมงานพัฒนาโปรแกรม
  3. คุณภาพและประสบการณ์ของทีมงานบริการ
  4. โปรแกรมใช้งานง่าย คุณภาพยอดเยี่ยม ถูกต้องตามสรรพากร แม่นยำ 100%
  5. ได้รับการยกย่อง ชมเชยจากผู้ใช้งาน และบริษัทชั้นนำต่างๆ แนะนำบอกต่อๆ กันไปทั่วประเทศ
  6. มีลูกค้ามากกว่า 10,000 บริษัทเป็นเครื่องยืนยันความมั่นใจ
  7. มีความยืดหยุ่นสูงกว่าโปรแกรมอื่นๆ ในท้องตลาด
  8. คุ้มค่าการลงทุน

 

PR
Payroll

ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน : สุดยอดระบบเงินเดือนรับประกันความมั่นใจ 100% พัฒนาเพื่อตอบสนองความสะดวกสบาย และความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ประยุกต์ใช้ งานได้ทุกประเภทกิจการ


เพิ่มเติม

PS
Personnel System

ระบบบริหารงานบุคคล : ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลได้อย่าง สมบูรณ์แบบ เช่น ประวัติการศึกษา การทำงาน ความสามารถพิเศษ ประวัติส่วนตัว ความดีหรือความผิดที่เคยกระทำ เป็นต้น
เพิ่มเติม

TM
Time Attendance

ระบบประมวลผลเวลาทำงาน : อ่านข้อมูลจากเครื่องรูดบัตรได้ทุกยี่ห้อ บริหารควบคุมเวลาเข้า-ออก พนักงานอย่างอัตโนมัติทุก เงื่อนไข สามารถรองรับพนักงานที่มีตารางทำงานหรือกะทำงานคงที่ได้ เช่น พนักงานส่วนสำนักงาน หรือพนักงานที่มีการสลับกะ เช่น โรงพยาบาล โรงงาน มีรายงานแสดงตารางการทำงาน, คำนวณและโอนข้อมูลไปยังระบบเงินเดือน เพื่อลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูลของฝ่ายบุคคล

เพิ่มเติม

RT
Advanced Rights

ระบบสิทธิวันลาและเบี้ยขยันขั้นสูง : เพิ่มความสามารถสำหรับบริษัทที่มีเงื่อนไขซับซ้อนเรื่องสิทธิวันลาและการคิดค่าเบี้ยขยัน โดยคิดเงินหัก เมื่อลาเกินสิทธิหรือเงินเพิ่มเบี้ยขยัน เมื่อทำงานไม่ขาด สาย ลา แบบอัตโนมัติ


เพิ่มเติม


DK
Disk Transfer


ระบบโอนข้อมูลเข้าแผ่นดิสก์ : เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในการเตีรยมข้อมูลของ ภ.ง.ด1,ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91, ในรูปแบบของ ดิสก์เก็ตหรือสือให้ตรงตามรูปแบบมาตรฐานและรองรับการส่งข้อมูลผ่าน Internet เพื่อนำส่งยังกรมสรรพากรและสถาบันการเงินที่ดูแลกอง ทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เพิ่มเติม

AS
Advanced Security
Control

ระบบกำหนดสิทธิการใช้งานขั้นสูง : เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกิจการที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากในระบบเงินเดือนและต้องการจำกัด สิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน โดยกำหนดระดับความสำคัญการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน ให้ละเอียดกว่าการจำกัดสิทธิทั่วไป


เพิ่มเติม

JC
Job Cost System


ระบบต้นทุนค่าแรงพนักงาน : เป็นระบบสำหรับช่วยงานฝ่ายบุคคลด้านการทำเงินเดือนแยกบัญชีต้นทุนและ การคำนวณเงินเดือนแบบแยก Job Cost ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารในการ พิจารณาถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ


เพิ่มเติม

PF
Provident Fund
Extra System

ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพิเศษ : เป็นระบบเสริมที่ออกแบบมารองรับนโยบายของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสามารถสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากกว่า 1 กองทุน
เพิ่มเติม


LN
Loan System


ระบบเงินกู้ชนิดพิเศษ : ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกในการคำนวณเงินกู้ชนิดพิเศษ โดยระบบช่วยคำนวณการหักเงินกู้ให้กับพนักงานในแต่ละเดือนให้อัตโนมัติพร้อมทั้งส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่หรือดอกเบี้ยชนิดลดต้นลดดอกเพิ่มเติม

WF
Welfare System


ระบบสวัสดิการพนักงาน : เป็นระบบที่เสริมการทำงานในด้านการดูแลตรวจสอบสิทธิสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานได้รับสิทธิและใช้สิทธิไป โดยช่วยให้การคำนวณจ่ายเงินสวัสดิการพนักงานสะดวกและง่ายขึ้น รวมทั้งยังป้องกันไม่ให้มีการจ่ายเงินสวัสดิการเกินให้กับพนักงาน


เพิ่มเติม

ID

โปรแกรม Business Plus อ่านบัตรประชาชน Smart Card Reader

โปรแกรม Business Plus อ่านบัตรประชาชน จะใช้งานร่วมกับเครื่อง Smart Card Reader ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งข้อมูลบุคคลจากบัตรประจำตัวประชาชน นำเข้าแฟ้มประวัติพนักงาน เป็นการประหยัดเวลาในการทำงาน เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว

เพิ่มเติม

PC
Petty Cash


ระบบเบิกเงินสดย่อย: สามารถเบิกเงินสดย่อยนอกจากเงินเดือนค่าจ้างที่ได้รับ สามารถกำหนดค่าใช้จ่ายย่อยต่างๆ เพื่อการเบิกเงินสดย่อยได้ไม่จำกัด


เพิ่มเติม


EX
Exchange Rate


ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณเงินได้เป็นสกุลเงินอื่น : กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนได้เองตามอัตรากลาง, กำหนดได้ว่าพนักงานแต่ละท่านใช้สกุลเงินใด


เพิ่มเติม

ระบบ Business Plus Auto TM


ระบบเสริมช่วยงาน BUSINESS PLUS Time Attendance (TM) ช่วยงานดึงเวลาทำงานของพนักงานจากเครื่องสแกนนิ้วมือเข้ามาในโปรแกรมเงินเดือนได้แบบ Auto ลดขั้นตอน โดยยี่ห้อของเครื่องสแกนนิ้วมือที่รองรับกับการนำเข้าเวลาได้แบบ Autoเพิ่มเติม

Bplus HRM Connect


Application for Employee & HR & Manager Self-Service Smart Automation รองรับ iOSและ Android ช่วยให้การบันทึกเอกสาร / Check In / การร้องขอ / การตรวจสอบ / การอนุมัติ / การแจ้งเตือน เป็นเรื่องง่าย อัตโนมัติ ทุกที่ ทุกเวลาเพิ่มเติม

e-Payslip

ระบบส่งใบจ่ายเงินเดือนและรายงานโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ระบบโปรแกรม e-Payslip เป็นโปรแกรมเสริมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการพิมพ์ใบจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน ซึ่งเดิม พิมพ์เอกสารในรูปแบบกระดาษหรือซองเงินเดือนปิดผนึก เปลี่ยนเป็นให้โปรแกรมพิมพ์เป็นรูปแบบ Electronic File และส่ง E-Mail ให้พนักงานได้ทันที

เพิ่มเติม


e-Leave
ส่วนบริหารจัดการขอลา


ระบบเว็บไซต์แรงงานสัมพันธ์ ส่วนบริหารจัดการขอลา: เป็นระบบที่ช่วยให้พนักงานสามารถยื่นเรื่องขอลา, ขอหยุดงานต่างๆ และยื่นเรื่องขอทำโอทีได้โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม ต่างๆ ของบริษัท เพียงแค่บันทึกรายละเอียดการขอหยุดงานหรือขอทำโอทีผ่านเว็บเพิ่มเติม

e-Trainning
ส่วนพัฒนาฝึกอบรม


ระบบเว็บไซต์แรงงานสัมพันธ์ ส่วนพัฒนาฝึกอบรม: เป็นระบบที่เน้นช่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในเรื่องการพัฒนาฝึกอบรม ซึ่งการฝึกอบรมเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามที่องค์กรตั้งเป้าหมายไว้ ดังนั้นทุกองค์กรจึงหันมาให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ

เพิ่มเติม

e-Welfare
ส่วนการขอสวัสดิการพนักงาน

ระบบเว็บไซต์แรงงานสัมพันธ์ ส่วนการขอสวัสดิการพนักงาน: เป็นระบบที่พนักงานสามารถยื่นเรื่องขอสวัสดิการของตนเองได้โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ของบริษัท เพียงแค่บันทึกรายละเอียดการขอสวัสดิการต่างๆ ซึ่งระบบจะช่วยลดงานของฝ่ายบุคคล และช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน


เพิ่มเติม

Business Plus on Cloud


โปรแกรมสำเร็จรูป Business Plus พร้อมแล้วที่จะนำบริษัทลูกค้า เข้าสู่ระบบ Cloud Computing เพิ่มความคล่องตัว ลดค่าใช้จ่าย เสริมความยืดหยุ่น มีความปลอดภัยและพร้อมนำไปใช้งานได้ง่าย


เพิ่มเติม

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป Business Plus HRM (TH) โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป Business Plus HRM (EN) ระบบเว็บไซต์แรงงานสัมพันธ์ ส่วนบริหารจัดการขอลา-ขอโอทีผ่านเว็บ
Business plus Employee Relation System (Web Leave-OT) (TH)
ระบบเว็บไซต์แรงงานสัมพันธ์ ส่วนบริหารจัดการขอลา-ขอโอทีผ่านเว็บ
Business plus Employee Relation System (Web Leave-OT) (EN)
ระบบเว็บไซต์แรงงานสัมพันธ์ ส่วนการพัฒนาฝึกอบรมผ่านเว็บ
(Training System) (TH)
ระบบเว็บไซต์แรงงานสัมพันธ์ ส่วนการพัฒนาฝึกอบรมผ่านเว็บ
(Training System) (EN)
ระบบส่งใบจ่ายเงินเดือนและรายงานโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Business Plus e-Payslip (TH)
ระบบเว็บไซต์แรงงานสัมพันธ์ ส่วนการขอสวัสดิการพนักงาน
Business Plus Employee Relation System (ERS-Welfare) (TH)
ระบบเว็บไซต์แรงงานสัมพันธ์ ส่วนการขอสวัสดิการพนักงาน
Business Plus Employee Relation System (ERS-Welfare) (EN)