ID : โปรแกรม Business Plus อ่านบัตรประชาชน

โปรแกรม Business Plus อ่านบัตรประชาชน จะใช้งานร่วมกับเครื่อง Smart Card Reader  เพื่อส่งข้อมูลบุคคลจากบัตรประจำตัวประชาชน นำเข้าแฟ้มประวัติพนักงาน เป็นการประหยัดเวลาในการทำงาน เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องพิมพ์ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, วัน เดือน ปี เกิด, วันออกบัตร และ วันบัตรหมดอายุ ลดความผิดพลาดในการพิมพ์ข้อมูล โดยมีหลักการทำงานง่ายๆ เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนเสียบเข้ากับอุปกรณ์ Smart Card Reader ข้อมูลในบัตรจะแสดงรายละเอียดออกมา จากนั้นก็สามารถนำรายละเอียดข้อมูลเข้าโปรแกรม Business Plus HRM และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

คุณสมบัติโปรแกรม Business Plus อ่านบัตรประชาชน

  • รองรับการใช้งานโปรแกรม Business Plus HRM ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7.1
  • เชื่อมโยงกับ PR: Payroll ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน สำหรับดึงข้อมูลเข้าแฟ้มประวัติพนักงาน เข้าระบบได้อย่างง่ายดาย
  • ตัวเครื่อง Smart Card Reader รองรับการใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกรุ่น และระบบปฏิบัติการตั้งแต่ Windows 7 ขึ้นไป

Download Brochure              สั่งซื้อโปรแกรม

ตัวอย่างโปรแกรม Business Plus อ่านบัตรประชาชน พร้อมนำเข้าแฟ้มประวัติพนักงาน