AP ระบบเจ้าหนี้ (Account Payable)

ช่วยบริหารงานการเงินด้านเจ้าหนี้ จนถึงการประมาณเงินจ่ายจากที่จะต้องจ่ายชำระ  และสนับสนุนฝ่ายจัดซื้อไม่พลาดในการเจรจาซื้อ เช่น เก็บเงื่อนไขข้อตกลงซื้อได้ไม่จำกัด ,ระยะเวลาของข้อตกลง, เงื่อนไขการชำระเงิน, วิธีคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลดรวม, ส่วนลดเงินสดและเอกสารตามกระบวนการที่ครบถ้วนลดงานซ้ำ  พร้อมเครื่องมือในการรายงานยอดหนี้ถึงวันที่จ่าย เตรียมเอกสารขออนุมัติจ่าย  จ่ายได้หลายประเภทการชำระ  ตลอดจนมีกระบวนการการตรวจสอบข้อผิดพลาดเช่นแสดงให้ทราบได้ว่าเอกสารครบกำหนดจ่ายนั้นยังไม่สมบูรณ์จากเจ้าหนี้ต้องติดตามเอกสารก่อนจ่าย เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • แยกประเภทและรายละเอียดเปิดหน้าบิลผู้จำหน่ายได้ไม่จำกัด และนำมาใช้การสรุปงานได้ตามหมวดหมู่ประเภทที่กำหนดได้

 • เก็บเงื่อนไขข้อตกลงซื้อ ได้ไม่จำกัด โดยเก็บรายละเอียดเช่น ช่วงวันที่ของข้อตกลง, เงื่อนไขการชำระเงิน, สกุลเงินที่ใช้ชำระ, ตารางราคาซื้อ ,วิธีคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลดรวมและส่วนลดเงินสด เป็นต้น

 • กรณีจัดซื้อสินค้า สินค้าแต่ละชนิดสามารถระบุผู้จำหน่ายหลัก และผู้จำหน่ายรอง ได้ไม่จำกัด พร้อมเก็บชื่อสินค้าตามเอกสารผู้จำหน่ายได้

 • เก็บรายละเอียดการเสนอราคาของผู้จำหน่ายได้พร้อมกำหนดเวลาการยืนราคา เพื่อติดตามและสรุปการซื่อภายในกรอบเวลาได้

 • เก็บตารางราคาซื้อสินค้าตามแต่ละผู้จำหน่าย เพื่อไม่พลาดในราคาที่ตกลงกันได้

งานการเงิน

 • รองรับเอกสารในการทำงานการเงินด้านเจ้าหนี้ตามธุรกิจที่มีได้ทั้งหมดเช่น

  • เอกสารเพิ่มหนี้/ลดหนี้ที่ไม่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าได้ 

  • เอกสารอนุมัติจ่าย, จ่ายชำระ, จ่ายมัดจำ , รับคืนมัดจำ 

 • ทุกเอกสาร Business Plus ERP ลงบัญชีให้โดยอัตโนมัติ  พร้อมเชื่อมโยงสู่ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ควบคุมการจ่ายชำระตั้งแต่ออกเอกสารซื้อและเพิ่มหนี้ โดยระบุวันที่รับวางบิล และระบุวันที่บนเช็คไม่ให้เกินวันที่ใดโดยอัตโนมัติ จากการเชื่อมโยงข้อมูลที่ทำการกำหนดข้อตกลงในแฟ้มประวัติเจ้าหนี้แต่ละราย

 • รองรับกระบวนการเตรียมการจ่ายชำระ ตั้งแต่รับวางบิล และรายงานยอดเจ้าหนี้ที่มีบิลครบกำหนดชำระหรืออยู่ในช่วงวันที่ที่กำหนด

 • เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินได้อย่างดี  พนักงานมีปฎิทินและรายงานที่สามารถตรวจสอบล่วงหน้า ทำให้การทำงานจะทราบได้ว่าแต่ละวันมีงานจ่ายอย่างไรบ้าง เพื่อป้องกันการผิดพลาดจนอาจจะเกิดการถูกปรับหากมีการชำระล่าช้า เป็นต้น

 • ช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงาน โดยเฉพาะการจ่ายในรายที่ยังไม่ควรจ่าย เช่น

  • คำนวณจำนวนของส่วนลดเงินสดให้อัตโนมัติ เมื่อชำระหนี้อยู่ในระยะเวลาในข้อตกลงการซื้อที่มีลดสด

  • ป้องกันการจ่ายจากเอกสารที่ไม่สมบูรณ์ ด้วยการแสดงสัญลักษณ์ในการตรวจสอบที่ง่ายและชัดเจน เพื่อทำการละเว้นการจ่ายก่อน ถึงแม้จะครบกำหนดชำระ เช่น ใบส่งของ/ใบกำับภาษีที่ถูกต้องยังไม่ได้รับ(ส่งกลับไปแก้ไข) เป็นต้น

 • ชำระเช็คหนึ่งฉบับต่อใบรับของหลายใบ หรือ ใบรับของหนึ่งใบรับชำระเช็คหลายใบได้ 

 • รองรับการพิมพ์เช็คจ่ายจากระบบแทนการเขียนเช็คเพื่อให้จำนวนเงิน และ ชื่อถูกต้อง ตรงตามเอกสารอนุมัติจ่าย 

 • คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามรายการสินค้าที่แฟ้มสินค้าเป็นสินค้า/บริการ ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้อย่างอัตโนมัติ ตามการเตรียมระบบตั้งต้น ดังนั้นหากมีพนักงานทำแทน หรือ พนักงานใหม่ สามารถทำงานได้ไม่ผิดพลาด

 • รองรับการจัดทำ ภ.ง.ด.53 , ภ.ง.ด.3  และรายงานสรุปได้

 • รายงานพื้นฐานทางบัญชี และติดตามควบคุมการทำงานที่ครบ เช่น การ์ดเจ้าหนี้ รายงานได้ทั้งสรุปยอดหนี้ ,ยอดหนี้ครบกำหนดชำระ ,สรุปการเคลื่อนไหวของเจ้าหนี้

 • รายงานประมาณเงินจ่ายของบิลที่ใกล้ครบกำหนดชำระ ทำให้สามารถประมาณเงินที่ต้องจ่ายตามช่วงอายุเช่น ภายใน 30 วัน 60 วัน 90 วัน ต้องเตรียมจ่ายเท่าไหร่ เป็นต้น

 • รายงานการจ่าย-รับของเจ้าหนี้ เช่น ยอดเงินสด, เช็ค, การโอนเข้าธนาคาร, เศษสตางค์ที่ทอนไม่ได้, กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนส่วนลดสด, ภาษี ณ ที่จ่าย, บัตรเครดิต, อื่น ๆ

 • รายงานอื่นๆ ครอบคลุมด้านยอดหนี้ การจ่ายชำระ และการวิเคราะห์ทางการเงิน 

 

ตัวอย่างรายงาน

ประเภท
รายงาน
ฟอร์มงานเจ้าหนี้
ฟอร์มงานเจ้าหนี้

ใบเพิ่มหนี้เจ้าหนี้ คลิกรายละเอียด

ใบลดหนี้เจ้าหนี้ คลิกรายละเอียด

ใบจ่ายมัดจำ  คลิกรายละเอียด

ใบจ่ายมัดจำขนาดA5  คลิกรายละเอียด