อบรม e - Learning หลักสูตรระบบประมวลผลบันทึกเวลาขั้นพื้นฐาน ( TM for Windows)

ลำดับ รายการอบรม สถานที่ ทำรายการ

 

ปัจจุบันอุปกรณ์เครื่องบันทึกเวลาเข้ามามีบทบาทในการทำงาน  เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของพนักงาน จึงทำให้ไม่สามารถทำงานทันตามกำหนด จึงต้องจัดหาเครื่องมือเข้ามาช่วยในการทำงาน นั่นก็คือ เครื่องรูดบัตรหรือเครื่องสแกนนิ้วมือ ซึ่งปัจจุบันมีหลายรูปแบบ หลายยี่ห้อ ซึ่งมีทั้งแบบรูดบัตรและสแกนลายนิ้วมือ เพื่อช่วยประหยัดเวลา และมีประสิทธิภาพ จึงได้พัฒนาคุณสมบัติโปรแกรมในส่วนของระบบประมวลผลบันทึกเวลา (Time Attendance) ขึ้นมา  เพื่อรองรับในการกำหนดกะ, ประกาศกะแบบเงื่อนไขต่างๆ, การนำไฟล์บันทึกเวลาจากเครื่องรูดบัตรหรือเครื่องสแกนนิ้วมือเข้าสู่โปรแกรม รวมทั้งการโอนผลลัพธ์ที่ได้เข้าสู่ระบบเงินเดือน