กิจกรรมสาธาณประโยชน์

Business Plus จัดกิจกรรมทางสังคม น้ำใจ Business Plus สู่มูลนิธิกระจกเงา ประจำปี 2567

Business Plus จัดกิจกรรมทางสังคม น้ำใจ Business Plus สู่มูลนิธิกระจกเงา ประจำปี 2567

Business Plus จัดกิจกรรมทางสังคม น้ำใจ Business Plus สู่มูลนิธิกระจกเงา โดยร่วมบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุค โทรทัศน์และสิ่งของเครื่องใช้สำนักงาน ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 ณ บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด

Business Plus ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์  ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

Business Plus ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

Business Plus ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปใช้ผลิต สื่ออักษรเบรลล์” สำหรับ “ผู้พิการทางสายตา ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

Business Plus ได้ไปมอบอาหารให้กับน้องๆสัตว์พิการ ณ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ  อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี   ในวันอาทิตย์ที่ 21  มกราคม 2567

Business Plus ได้ไปมอบอาหารให้กับน้องๆสัตว์พิการ ณ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567

Business Plus ได้ไปมอบอาหารให้กับน้องๆสัตว์พิการ ณ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567

Business Plus ร่วมบริจาคเงิน ณ มูลนิธิเด็ก พุทธมณฑลสาย 4 จ.นครปฐม ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567

Business Plus ร่วมบริจาคเงิน ณ มูลนิธิเด็ก พุทธมณฑลสาย 4 จ.นครปฐม ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567

Business Plus ร่วมบริจาคเงิน ณ มูลนิธิเด็ก พุทธมณฑลสาย 4 จ.นครปฐม ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย และค่าอาหารกลางวันให้น้องๆมูลนิธิเด็ก

Business Plus จัดกิจกรรมทางสังคม น้ำใจ Business Plus สู่มูลนิธิวัดสวนแก้ว

Business Plus จัดกิจกรรมทางสังคม น้ำใจ Business Plus สู่มูลนิธิวัดสวนแก้ว

Business Plus จัดกิจกรรมทางสังคม น้ำใจ Business Plus สู่มูลนิธิวัดสวนแก้ว โดยร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ และสิ่งของเครื่องใช้สำนักงาน ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด

Business Plus ร่วมบริจาคเงิน ณ มูลนิธิเด็ก พุทธมณฑลสาย 4 จ.นครปฐม ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563

Business Plus ร่วมบริจาคเงิน ณ มูลนิธิเด็ก พุทธมณฑลสาย 4 จ.นครปฐม ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563

Business Plus ร่วมบริจาคเงิน ณ มูลนิธิเด็ก พุทธมณฑลสาย 4 จ.นครปฐม ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย และค่าอาหารกลางวันให้น้องๆมูลนิธิเด็ก

Business Plus จัดกิจกรรมทางสังคม น้ำใจ Business Plus สู่มูลนิธิกระจกเงา ประจำปี 2563

Business Plus จัดกิจกรรมทางสังคม น้ำใจ Business Plus สู่มูลนิธิกระจกเงา ประจำปี 2563

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดกิจกรรมทางสังคม น้ำใจ Business Plus สู่มูลนิธิกระจกเงา ครั้งที่ 1 โดยร่วมบริจาคหนังสือ ,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ,โต๊ะ เก้าอี้ทำงาน ,โทรทัศน์ ,สิ่งของเครื่องใช้ในสำนักงานต่างๆ ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด

กิจกรรมทางสังคม น้ำใจ Business Plus สู่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ

กิจกรรมทางสังคม น้ำใจ Business Plus สู่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และบริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด ได้ส่งมอบปฏิทินเก่าที่รับบริจาคจากพนักงานทุกท่าน เพื่อเป็นสื่ออักษรเบรลล์ ให้กับน้องๆ ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ. โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ

กิจกรรม Business Plus ปันยิ้ม อิ่มใจ ณ มูลนิธิเด็ก พุทธมณฑลสาย 4 จ.นครปฐม ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562

กิจกรรม Business Plus ปันยิ้ม อิ่มใจ ณ มูลนิธิเด็ก พุทธมณฑลสาย 4 จ.นครปฐม ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และบริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด ได้จัดกิจกรรม Business Plus ปันยิ้ม อิ่มใจ ณ มูลนิธิเด็ก พุทธมณฑลสาย 4 จ.นครปฐม ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้พนักงานได้ทำกิจกรรมทางสังคมและทำบุญร่วมกันมีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสาและมีจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคม และทำให้เกิดความสามัคคีในองค์กร

Business Plus ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สปป. ลาว

Business Plus ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สปป. ลาว

Business Plus ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สปป. ลาว เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ. สำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย โดยมี นางสาววรุณยุภา สุวรรณกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค