บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดกิจกรรมภายใน ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2566

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดกิจกรรมภายใน ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2566

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และบริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดกิจกรรมภายใน ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับบริษัทฯ และพนักงาน โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป จากวัดเจ้าอาม มาบิณฑบาตร ที่หน้าบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2565

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และบริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และบริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และบริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 ห้างสรรพสินค้าซีคอน บางแค วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เพื่อความปลอดภัย และป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้กับบุคลากรของบริษัทฯ

การทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ในบริษัท

การทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ในบริษัท

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และบริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด ได้ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ในบริษัท ในวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 ณ. บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ซึ่งจัดขึ้นเพื่อความปลอดภัย และป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้กับบุคลากรของบริษัท

อบรมหลักสูตร การตั้งค่าและตรวจสอบระบบการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ผ่านโปรแกรม e-PaySlip

อบรมหลักสูตร การตั้งค่าและตรวจสอบระบบการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ผ่านโปรแกรม e-PaySlip

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และบริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร การตั้งค่าและตรวจสอบระบบการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ผ่านโปรแกรม e-PaySlip ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 ณ. ห้องประชุม 502 บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง การตั้งค่าและตรวจสอบระบบการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ผ่านโปรแกรม e-PaySlip ให้กับบุคลากรของบริษัท

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2563

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2563

ชาว Business Plus จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2563 ในชื่องาน Business Plus Anyplace Anytime Happy New Year 2020 พร้อมแจกทองคำให้กับพนักงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ ห้องราชา 1 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดกิจกรรมภายใน ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2563

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดกิจกรรมภายใน ทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2563

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และบริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด จัดกิจกรรมภายใน ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับบริษัทฯ และพนักงาน โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป จากวัดชัยพฤกษ์ มาบิณฑบาตร ที่หน้าบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562

กิจกรรม อบรมหลักสูตร Data Privacy Awareness (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

กิจกรรม อบรมหลักสูตร Data Privacy Awareness (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และบริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร Data Privacy Awareness (พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ. ห้องประชุม 502 บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคลากรของบริษัท

กิจกรรม Business plus Innovation Extension Award 2019

กิจกรรม Business plus Innovation Extension Award 2019

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด และบริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด ได้จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปี โดยใช้ชื่อว่า Business plus Innovation Extension Award 2019 ณ.โรงแรม รอยัลซิตี้ ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อให้พนักงานที่สร้างสรรค์นวัตกรรม นำเสนอผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า ,การบริการและการทำงานในรูปแบบที่ทันสมัย ที่มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้า

กิจกรรม อบรม-สัมมนา หลักสูตรเทคนิคการบริการที่ดีเลิศ ( Excellent Service Behavior)

กิจกรรม อบรม-สัมมนา หลักสูตรเทคนิคการบริการที่ดีเลิศ ( Excellent Service Behavior)

บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด และ บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด จัดอบรมและสัมมนา In house Training หลักสูตร "หลักสูตรเทคนิคการบริการที่ดีเลิศ ( Excellent Service Behavior ) เพื่อพัฒนาทักษะและสร้างทีมงานฝ่ายบริการให้เป็นนักบริการอย่างมืออาชีพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษภายนอก ดร. สุรชัย โฆษิตบวรชัย เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้