การบันทึกบัญชีสำหรับของแจกและการให้ทดลองใช้สินค้า

หากกิจการส่งเสริมการขายโดยวิธีนำสินค้าหรือสิ่งของไปแจกเพื่อเป็นการเผยแพร่ หรือให้ลูกค้าทดลองใช้ หรือตอกย้ำไม่ให้ลูกค้าลืมสินค้าของกิจการเองดังนั้นเมื่อกิจการได้ซื้อ"ของแจก" หรือ "ของตัวอย่าง" มาเพื่อแจกให้กับลูกค้าจะบันทึกบัญชีและภาษีมูลค่าเพิ่มดังต่อไปนี้

1) เมื่อกิจการได้ซื้อของแจก หรือของตัวอย่าง เข้ามาเพื่อแจก

 เดบิต ของแจก/ของตัวอย่าง  20,000
 ภาษีซื้อ  1,400
          เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร                21,400

 

2) เมื่อนำไปแจกให้กับลูกค้าตามเงื่อนไขที่ไม่ถือเป็นการขาย

 เดบิต ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย  20,000
             เครดิต ของแจก/ของตัวอย่าง             20,000

 

3) หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขถือเป็นการขายจะต้องเรียกเก็บภาษีขาย

 เดบิต ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย  20,000
              ภาษีขายต้องห้าม    1,400
              เครดิต ของแจก/ของตัวอย่าง                20,000
                           ภาษีขาย                 1,400

 

ที่มา เพจ ภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ

 

การบันทึกบัญชีสำหรับการให้ทดลองใช้สินค้า

กิจการที่กำหนดนโยบาย หรือแผนการตลาดเอาไว้ในการขายสินค้าจะส่งสินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้ ดังนั้นการบันทึกบัญชีและภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องพิจารณาดังนี้

1) เมื่อสินค้ามาเพื่อขาย

 เดบิต ซื้อ  1,000,000
         ภาษีซื้อ      70,400
               เครดิต เงินสด/เจ้าหนี้การค้า                    1,070,400

 

2) เมื่อเบิกสินค้าไว้ให้ลูกค้าทดลองใช้

 เดบิต ทรัพย์สิน (สินค้าทดลองใช้)  5,000
         เครดิต ซื้อ             5,000

 

3) เมื่อลูกค้าตัดสินใจสั่งซื้อ ต้องส่งสินค้าตัวใหม่ไปให้

 เดบิต เงินสด/ลูกหนี้การค้า  16,500
         เครดิต ขาย (ราคาขาย)                15,000
                        ภาษีขาย                    1,500

 

จะเห็นได้ว่าการส่งเสริมการขายจะมีผลกระทบอย่างมากกับธุรกิจที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นเมื่อกิจการมีนโยบายที่จะส่งเสริมการขายควรจะต้องปรึกษาหรือกับฝ่ายบัญชี เพราะผลกระทบต่อระบบต่อระบบภาษีอากรค่อนข้างมาก

ที่มา เพจ ภาษีรู้ไว้ได้เปรียบ