สัมมนาพิเศษประจำปี 2560 ทิศทาง Business Plus กับ Thailand 4.0

    สัมมนาพิเศษประจำปี 2560 ทิศทาง Business Plus กับ Thailand 4.0 และบรรยายพิเศษ “การใช้งบการเงิน เพื่อบริหารกิจการ สำหรับผู้บริหารมือใหม่” โดยวิทยากร ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ ณ ห้องสัมมนา ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง Meeting room 3-4 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00-16.30 

 

       
สัมมนาพิเศษประจำปี 2560
สัมมนาพิเศษประจำปี 2560
สัมมนาพิเศษประจำปี 2560
 
สัมมนาพิเศษประจำปี 2560
สัมมนาพิเศษประจำปี 2560
สัมมนาพิเศษประจำปี 2560
   
สัมมนาพิเศษประจำปี 2560
สัมมนาพิเศษประจำปี 2560
สัมมนาพิเศษประจำปี 2560
 
สัมมนาพิเศษประจำปี 2560
สัมมนาพิเศษประจำปี 2560
สัมมนาพิเศษประจำปี 2560
 
สัมมนาพิเศษประจำปี 2560
สัมมนาพิเศษประจำปี 2560
สัมมนาพิเศษประจำปี 2560