สัมมนา "ERP กับการเปลี่ยนแปลง ในยุคดิจิทัล 4.0 (Digital Transformation)

         ภาพบรรยากาศงานสัมมนา "ERP กับการเปลี่ยนแปลง ในยุคดิจิทัล 4.0 (Digital Transformation) ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย" โดยในงานนี้ได้มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาที่ได้ทำการ LIKE&SHARE เพจ BUSINESSPLUS ERP MRP ได้รับถุงผ้าน้อง Bplus เป็นของที่ระลึกเพื่อสนับสนุนโครงการลดโลกร้อน สัมมนา ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2562