บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)

เสียงจากเภสัชกรหญิงอมร พุฒิพิริยะ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)  เล่าประสบการณ์การดำเนินธุรกิจและการใช้เครื่องมือเพื่อการบริหารธุรกิจ

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งของคนไทยรายแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีสาขารวมกันทั้งสิ้น 39 สาขา โดยในปี พ.ศ. 2562 รายได้ของธนพิริยะมาจากธุรกิจค้าปลีก 93% และธุรกิจค้าส่งอีก 7%

สามารถติดตามรายละเอียดบริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน) ได้ที่ www.thanapiriya.co.th

 

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ATSI Digital Entrepreneur Award 2017 ประเภทค้าปลีก-ส่ง จากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) และกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2560 ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ไทยเพื่อพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้โปรแกรม BUSINESS PLUS ERP และ POS

Business Plus ขอขอบพระคุณ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)  ในการให้ความไว้วางใจเลือกใช้ระบบโปรแกรมบริหารสำเร็จรูป Business Plus

 

Software POS ,ระบบ POS ,โปรแกรม Point of sale,โปรแกรมร้านค้าปลีก,ระบบ pos ร้านค้าปลีก,+โปรแกรม +คิดเงิน,+โปรแกรม +ร้านค้า,โปรแกรม POS,โปรแกรมขายของชํา,โปรแกรมขายหน้าร้าน,โปรแกรมคิดเงิน,โปรแกรมคิดเงินร้านค้า,โปรแกรมแคชเชียร์,โปรแกรมร้านค้าส่ง,โปรแกรมร้านสะดวกซื้อ,ระบบเก็บเงินร้านค้า,ระบบขายหน้าร้าน,ระบบคิดเงิน POS,ระบบคิดเงินร้านค้า,โปรแกรมขายสินค้า,โปรแกรมขายหน้าร้าน pos,โปรแกรมบัญชี pos,ระบบจัดการร้านค้า,โปรแกรมคิดเงิน,Smartretail,ระบบร้านโชวห่วย,โชห่วย,Smartretail ,Digital Entrepreneur,ATSI

BPLUS POS โปรแกรมบริหารงานค้าปลีก-ค้าส่งสำเร็จรูป รองรับได้หลากหลายประเภทธุรกิจ เช่น ค้าปลีก (Retail) ร้านค้าส่ง Wholesale Retail Business Modern trade ห้างสรรพสินค้า(Department Store) ช็อปปิ้งมอลล์ (Shopping Mall) ซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) ไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket) ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) มินิมาร์ท (Mini-mart) ร้านขายของชำ (Grocery Store) ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store) เช่น ร้านเครื่องเขียน ร้านดอกไม้ ร้านอุปกรณ์กีฬา ร้านเครื่องสำอาง ร้านขายอุปกรณ์ไอที ร้านวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือฮาร์ดแวร์ เป็นต้น พร้อมมีระบบให้ท่านเลือกใช้ตามขนาดธุรกิจ

BUSINESS PLUS POS เป็น ระบบในหมวด Software POS ,ระบบ POS ,โปรแกรม Point of sale,โปรแกรมร้านค้าปลีก,ระบบ pos ร้านค้าปลีก,+โปรแกรม +คิดเงิน,+โปรแกรม +ร้านค้า,โปรแกรม POS,โปรแกรมขายของชํา,โปรแกรมขายหน้าร้าน,โปรแกรมคิดเงิน,โปรแกรมคิดเงินร้านค้า,โปรแกรมแคชเชียร์,โปรแกรมร้านค้าส่ง,โปรแกรมร้านสะดวกซื้อ,ระบบเก็บเงินร้านค้า,ระบบขายหน้าร้าน,ระบบคิดเงิน POS,ระบบคิดเงินร้านค้า,โปรแกรมขายสินค้า,โปรแกรมขายหน้าร้าน pos,โปรแกรมบัญชี pos,ระบบจัดการร้านค้า,โปรแกรมคิดเงิน,Smartretail,ระบบร้านโชวห่วย,โชห่วย,Smartretail ,Digital Entrepreneur,ATSI