บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จำกัด

คุณทิพวรรณ พวงสุข ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง 1999 จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ ในการใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM