คุณบัลลังค์ ปภาสุขสันต์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอส.แอล.เค สตีล จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ ก่อนและหลังการใช้ระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus  ERP

 

"มีมาตรฐานในการพัฒนาโปรแกรม
ให้ตรงตามกฏหมายอยู่ตลอดเวลา
กระบวนการทำงานก็จะเป็นระบบ ถูกต้อง แม่นยำมากขึ้น"

คุณบัลลังค์ ปภาสุขสันต์
ผู้จัดการทั่วไป

 

บริษัท เอส.แอล.เค สตีล จำกัด

บทสัมภาษณ์ คุณบัลลังค์ ปภาสุขสันต์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอส.แอล.เค สตีล จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ ก่อนและหลังการใช้ระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus Account & ERP

ปัญหาในภาพรวมอดีตถึงปัจจุบัน
CURRENT PROBLEM OVERVIEW

บริษัท เอส แอล เค สตีล จำกัด ดำเนินกิจการมาแล้วกว่า 25 ปี โดยเป็นกิจการขายสินค้าเกี่ยวกับเหล็กทุกชนิด ซึ่งเดิมใช้ระบบ Database ที่เป็น Access ทั่วไป แต่พอธุรกิจมีการเติบโตมากขึ้น ระบบเดิมกลับทำงานได้ช้าลง เนื่องจากบริษัทมีฐานข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับบริษัทเคยใช้โปรแกรมแบบจ้างเขียน ซึ่งการใช้งานดูเหมือนจะไม่มีปัญหาแต่ปัญหาหลักเลยคือ โปรแกรมเราจะขึ้นอยู่กับคนคนเดียว เวลาจะแก้ไข หรือพัฒนาอะไรใหม่ก็จะช้า เช่น มีการเปลี่ยนกฏหมายของสรรพากร ซึ่งการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ก็จะมีการ update เรื่องกฏหมายต่างๆ ที่ถูกต้องมากกว่า

ปัญหาที่เจอจากอดีต คือ

  • Stock ที่ไม่ตรง
  • การทุจริตของพนักงาน
  • การดูและวิเคราะห์ผลประกอบการ ทำได้ยาก

วิธีการแก้ไข / โปรแกรมที่ใช้แก้ปัญหา และแก้ไขได้อย่างไร
PROGRAM/ACTIVITY DESCRIPTION

นำระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus Account & ERP มาใช้ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ ดังนี้

  • ได้ประโยชน์เรื่องการคุม stock ได้ดีขึ้น
  • จับทุจริตพนักงานได้ ทำให้ควบคุมการทุจริตได้ดีขึ้น
  • ทำงานได้สะดวก รวดเร็วขึ้นในทุกฝ่าย
  • มี Flow เอกสาร และ Flow การทำงานที่ชัดเจน ถูกต้อง แม่นยำ
  • สามารถดูรายงานวิเคราะห์ผลประกอบการแบบง่ายๆ

และสิ่งที่สำคัญ ช่วงแรกๆ ของการใช้โปรแกรม ทางบริษัทยังไม่เข้าใจในโปรแกรมมากพอ แต่พอรู้และเข้าใจมากขึ้น จึงรู้ว่าโปรแกรมสามารถช่วย และให้ประโยชน์ได้มาก

ผลลัพธ์ความสำเร็จที่ได้
PROGRAM/ACTIVITY OUTCOMES

โปรแกรมสามารถตอบโจทย์ ความต้องการได้มาก สามารถลดขั้นตอนกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน และควบคุมระยะเวลาการทำงานได้ง่ายขึ้น และช่วยควบคุมกระบวนการของเอกสารระหว่างฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ส่งถึงกันได้อย่างถูกต้องและอย่างเป็นระบบ

สรุปผล
STORY ABSTRACT

ดีกว่าโปรแกรมเดิมที่เคยใช้ เพราะโปรแกรมของ e-Business Plus ใช้ Database ที่เป็น SQL ซึ่งรองรับฐานข้อมูลใหญ่และมีมาตรฐานในการพัฒนาโปรแกรมให้ตรงตามกฏหมายอยู่ตลอดเวลา และโปรแกรมยังเชื่อมต่อกันในระหว่างฝ่ายต่างๆ ด้วย ดังนั้นกระบวนการทำงานก็จะเป็นระบบ ถูกต้อง แม่นยำมากขึ้น

บริษัท เอส.แอล.เค สตีล จำกัด
500 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
โทรศัพท์: 02-867-3322
โทรสาร: 02-867-3293,97
อีเมล: info@slksteel.com
เว็บไซต์
www.slksteel.com