บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ระบบศูนย์อาหาร,ระบบบัตรศูนย์อาหาร,Food Court POS,ระบบ Food Court,Food Court System,บัตร Food Court,บัตรศูนย์อาหาร,โปรแกรมศูนย์อาหาร,โปรแกรม Food Court,โปรแกรมวางแผนการผลิต,โปรแกรมการผลิต,โปรแกรมด้านการผลิต,โปรแกรมบริหารการผลิต,MRP II,โปรแกรมร้านกาแฟ,โปรแกรมร้านcoffee,โปรแกรมคิดเงินร้านกาแฟ,โปรแกรมบริหารร้านกาแฟ,ระบบบริหารธุรกิจแฟชั่น,ธุรกิจแฟชั่น,stock fashion,บริหารสต๊อคธุรกิจแฟชั่น,ระบบบริหารร้านวัสดุก่อสร้าง,โปรแกรมวัสดุก่อสร้าง,ระบบบริหารงานร้านวัสดุก่อสร้าง,แหล่งโปรแกรมวัสดุก่อสร้าง,โปรแกรมขายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง,ธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง,โปรแกรมร้านวัสดุก่อสร้าง,โปรแกรมผลิตสินค้าวัสดุก่อสร้าง,โปรแกรมเงินเดือนโรงแรม,โปรแกรมคำนวณเวลาทำงานร้านอาหาร,โปรแกรมคำนวณเงินเดือนร้านอาหาร,โปรแกรมเงินเดือนรับเหมาก่อสร้าง,โปรแกรมวางแผนการผลิตเครื่องสำอาง,โปรแกรมผลิตเครื่องสำอาง,ผลิตเครื่องสำอาง,สุดยอดโปรแกรมการผลิตเครื่องสำอาง,MRPII สำหรับธุรกิจกิจเครื่องสำอาง,โปรแกรมธุรกิจเครื่องสำอาง,รับจ้างผลิตเครื่องสำอาง,โรงงานผลิตเครื่องสำอาง,โปรแกรมร้านขายยา,โปรแกรมร้านยา,โปรแกรมขายยา,โปรแกรมบริหารร้านขายยา,ระบบร้านขายยา,เปิดร้านยา,โปรแกรมร้านฟาร์มาซี,โปรแกรมส่งเสริมร้านขายยา,ร้านยาคุณภาพ,โปรแกรมยาแผนปัจจุบัน,โปรแกรมยาแผนโบราณ,โปรแกรมสำหรับเภสัชกร,โปรแกรมสำหรับเจ้าของร้านยา,เครื่องมือธุรกิจขายยา,โปรแกรมคุมสต็อกยา,ระบบควบคุมสต็อกยาแผนปัจจุบัน,ระบบควบคุมสต็อกยาแผนโบราณ,ควบคุมยาก่อนหมดอายุ,สต็อกแบบ FEFO,ระบบขายยาหน้าร้าน,โปรแกรมขายส่งยาและเวชภัณฑ์,ควบคุมต้นทุนยา,ระบบฟาร์มาซี,ระบบควบคุมสาขาร้านยา,Medicine program,ร้านยา เชนต์สโตร์,รายงานอายุสินค้า,การจัดการยาใกล้หมดอายุ,ระบบธุรกิจเงินเดือนกับความงาม,โปรแกรมธุรกิจสุขภาพและความงาม,ระบบเงินเดือนสปา,ระบบเงินเดือนสถาบันความงาม,ระบบเงินเดือน คลินิกความงาม,ระบบเงินเดือนคลินิก เวชกรรม

Business Plus POS

The Best Software Solution For Your Success.

ธุรกิจเฉพาะ

        โปรแกรม BUSINESS PLUS POS มีการวิเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อผู้บริหารมากมาย เช่น วิเคราะห์สินค้าตามลำดับความสำคัญ ( A B C ), สินค้าขายที่ขาดทุน, อายุสินค้าที่ไม่ได้ขาย, แนวโน้มของสินค้าเติบโตขึ้นหรือถดถอยลง, สินค้ายอดฮิต, สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อคู่กัน, ผลสำเร็จของแคมเปญ และผลสำเร็จของนาทีทอง

        ตลอดจนการประหยัดกระดาษม้วนในโดยใช้ E-Journal และการสร้างความผูกพันให้ลูกค้ากลับมาให้บริการอีกในรูปแบบระบบสมาชิก สะสมแต้ม คูปองส่วนลด แลกแต้ม ส่วนลดสมาชิก ส่วนลดทวีคูณในช่วงจัดรายการหรือวันเกิด

        การสร้างความสะดวกในการชำระค่าสินค้าของลูกค้าก็เป็นอีกจุดที่จะสามารถสร้างประทับใจให้กับลูกค้า การบริการที่รวดเร็ว การรับชำระได้ทั้งเงินสด, บัตรเครดิต, คูปองต่างๆ (รองรับการจัดรายการโดยให้คูปองส่วนลด), บัตรกำนัล, บัตรของขวัญและเงินสกุลอื่นๆ นอกเหนือจากเงินบาทและออกใบกำกับภาษีเต็มรูปได้ทันทีที่ลูกค้าแจ้งเรื่องที่จุดบริการลูกค้า

        เชื่อมโยงสู่ระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป BUSINESS PLUS ACCOUNT & ERP ซึ่งรองรับการควบคุมและบริหารงานสินค้าคงคลังรองรับตั้งแต่การออกบาร์โค้ด, shelf card การควบคุมสินค้าได้ทั้งสำนักงานใหญ่ (Warehouse) คลังสาขา, คลังย่อย หรือคลังหน้าร้านแต่ละสาขา ได้อย่างไม่จำกัด และรองรับระบบเอกสารในการควบคุมงานประจำวันทั้งการรับสินค้า การเบิกจ่าย โยกย้ายสินค้า สินค้าชำรุด/เสีย และการจัด SET หรือ ชุดสินค้า เช่น กระเช้าปีใหม่, SET ของขวัญ ตลอดทั้งสามารถใช Handheld Terminal เป็นเครื่องมือเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการตรวจนับและตรวจสอบรายการสินค้าตามเอกสารได้อีกด้วย