Invoice From Scan

Invoice From Scan เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวก สำหรับกิจการที่ทำการขายและจัดส่งสินค้าจากการรับ Order ผ่านเอกสารใบจองสินค้าเมื่อส่งรายการให้คลังสินค้าจัดสินค้า สินค้าจะถูกจัดกองตามการจอง สิ่งที่มักพบกันบ่อย ๆ คือ ส่งสินค้าผิดรายการไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ โปรแกรมสแกนใบจองสินค้าเป็นใบขายสินค้า (Invoice From Scan) จึงออกมาเพื่อช่วยควบคุมโดยการใช้สแกนเนอร์อ่านบาร์โค้ดของสินค้าทุกตัว เพื่อเปรียบเทียบกับใบจองสินค้าว่าตรงกันทั้งตัวสินค้าและจำนวนโดยเริ่มกระบวนการตั้งแต่ 

 • ฝ่ายขายรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า Order โดยบันทึกที่ใบจองสินค้า
 • บันทึกใบจองพิมพ์ฟอร์มใบจองสินค้า เพื่อจัดสินค้าตาม Order

ใบจองสินค้า

 • คลังจัดสินค้าและนำสินค้ามาวางไว้ที่จุดตรวจสอบสินค้าก่อนนำส่งให้ลูกค้า
 • สแกนสินค้าเพื่อลงกล่อง

 

 • พิมพ์ใบปะกล่องตามจำนวนสินค้าในกล่อง
 • ออกเอกสารประกอบการส่งสินค้าให้กับลูกค้า เมื่อจบการสแกนสินค้า

    เมื่อจัดการปิดกล่องเรียบร้อยแล้ว เอกสารใบจองสินค้าที่สแกนไปนั้น โปรแกรมจะสร้าง เอกสารขายสินค้าให้อัตโนมัติตามสินค้าที่บรรจุลงกล่อง โดยไม่ต้องบันทึกโอนอีกครั้ง ซึ่งประโยชน์ ที่ได้รับคือ

 • การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • ในกรณีที่พบว่าเมื่อสแกนสินค้าครบแล้ว แต่เอกสารการจองยังมีรายการค้างที่จอ นั่นแสดงว่าสินค้าขาด ต้องรอส่งงวดหน้า โปรแกรมจะดำเนินการโอนใบจองเป็นใบส่งของตามจำนวนที่สแกน และคงค้างที่เหลือสำหรับการส่งงวดหน้า ทำให้ไม่พลาดโอกาสการขาย
 • เพิ่มความสะดวกในการจัดส่งสินค้า
 • ปิดกล่องหรือจบการทำงานของโปรแกรม จะได้ฟอร์มจำนวน 2 ฟอร์มที่โปรแกรมสร้าง ให้อัตโนมัติ
  • ฟอร์ม Label ที่มีรายละเอียดที่สำคัญในการจัดส่งสินค้า
  • ฟอร์ม Packing List รายละเอียดสินค้าที่อยู่ในกล่องบรรจุเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมและตรวจสอบ

เมื่อทำการ Scan สินค้าจริงกับรายการในใบจองจนครบ เพียงกดปุ่ม End และ Pgdn เพื่อจบการทำงาน 

 


 

KEYWORD ระบบบัญชี, โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชี cloud โปรแกรม ERP erp software Software ERP Program ERP ระบบบริหารสินค้าคงคลัง โปรแกรมวางแผนการผลิต โปรแกรมการผลิต โปรแกรมด้านการผลิต ระบบการผลิต โปรแกรมบริหารการผลิต MRP II ระบบ MRP โปรแกรม MRP