ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สถาบันการเงินต่างๆ พยายามนำเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อให้รองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ซึ่งหลายๆคนหันมาสนใจเทคโนโลยีมากขึ้น จะเดินทางไปไหนมาไหนไม่ต้องมีเงินสดติดตัวมากมาย เพียงมีแค่โทรศัพท์มือถือหรือบัตรใบเดียวก็สามารถอำนวยความสะดวกให้กับตนเองได้ ดังนั้นสถาบันการเงินต่างๆ จึงมีการนำเทคโนโลยีที่ชื่อว่า “Thai QR Payment” มา รองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้า และลูกค้าได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่าน QR Code, Promptpay, AliPay แม้กระทั่ง WeChatPay ที่ในปัจจุบัน ใช้กันอย่างแพร่หลาย โปรแกรมบริหารงานค้าปลีกสำเร็จรูป BUSINESS PLUS POS ก็เช่นเดียวกัน ได้มีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้รองรับกับ เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างเช่น เครื่อง EDC ของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Easy Cashier) เครื่อง EDC ของธนาคารกสิกรไทย (CASTLES) เป็นต้น หรือกับธนาคารอื่นๆ ในอนาคต 

ดาวน์โหลดไฟล์