โปรแกรมสมาชิกหลังร้าน

ธุรกิจเริ่มต้นบนสายสัมพันธ์ ดังนั้น องค์กรหลายๆ แห่ง เริ่มคิดหากลยุทธ์และเครื่องมือในการผูกสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าเดิมอย่างต่อเนื่องเพื่อลดต้นทุนของการหาลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าไว้ กิจการหลายแห่งจึงต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อรักษาฐานลูกค้า เช่น การนำระบบสมาชิกมาใช้ ทั้งการสะสมแต้ม สะสมยอดเพื่อให้สมาชิกได้ประโยชน์จากการซื้อเพิ่ม และดึงดูดให้กลับมาซื้อซ้ำ เพิ่มความถี่ เพิ่มปริมาณซื้อ เพื่อให้ได้ประโยชน์ในสิทธิของสมาชิก เช่น กิจการขายวัสดุก่อสร้างที่มีทั้งลูกค้าจากบ้านเรือนปกติที่ซื้อไปใช้เอง และนายช่างที่มาซื้อครั้งละหลายๆ รายการ และทีละมากๆ เพื่อไปใช้ในงานที่เขารับเหมานั้นลูกค้าประเภทนี้จะมีโอกาสกลับมาซื้อซ้ำ ซื้อบ่อยกับร้านได้อย่างไร หลายๆ ร้านก็จะเริ่มใช้ระบบสมาชิกเข้ามาบริหารจัดการ

BUSINESS PLUS ERP จึงได้เสริมระบบการบริหารสมาชิกหลังร้านเพิ่มเติม เพื่อสร้างความสะดวกให้กับองค์กรที่ใช้ BUSINESS PLUS

  1. รองรับเมื่อกิจการทำแผนส่งเสริมการขายที่กำหนดให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิก ซื้อสินค้าครบตามแผนการขายจะได้แต้มเพื่อสะสมแต้มให้ครบ ตามแผนส่งเสริมการขาย เช่น ซื้อครบ 1,000 บาท จะได้ แต้ม 10 แต้ม
  2. ในการออกเอกสารขาย เลือกได้ว่าลูกค้ารายไหนจะสามารถสะสมแต้มในการบันทึกเอกสารขาย หรือรับคืน หากเอกสารใดต้องการสะสมแต้มให้ทำการเลือกแผนส่งเสริมการขายที่ต้องการ

  3. ทุกสิ้นวัน หรือ ทุกสิ้นเดือน โปรแกรมจะทำการคำนวณแต้มสมาชิกหลังร้าน ให้ท่านทราบยอดแต้มสมาชิก
  4. การคำนวณแต้มสมาชิกหลังร้าน โปรแกรมคำนวณจากยอดขายหลังหักส่วนลด (มูลค่าสุทธิ)
  5. เมื่อมีการรับคืน โปรแกรมสะสมแต้มหลังร้าน จะทำการหักแต้มให้อย่างถูกต้อง
  6. มีขั้นตอนการตัดแต้ม เพื่อสมนาคุณลูกค้าตามแคมเปญการจัดรายการของกิจการ

  7. สามารถล้างแต้มสะสมได้เมื่อหมดเวลาสะสมแต้ม โดยกำหนดผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เท่านั้นที่จะสามารถล้างแต้มได้
  8. สามารถวิเคราะห์แยกยอดลูกหนี้คงค้าง ยอดขาย และยอดสมาชิกจากกันได้ เป็นต้น

นอกจากโปรแกรม สมาชิกหลังร้านแล้ว สำหรับธุรกิจขายปลีกที่ใช้ระบบ BUSINESS PLUS POS รองรับสมาชิกหน้าร้าน โดยยอดสมาชิกทั้งหน้าร้านและหลังร้านรวมแต้มได้