สมาชิกสะสมแต้มหลังร้าน

ระบบ Business Plus สะสมแต้มสมาชิกหลังร้าน สามารถรองรับระบบสมาชิกและสะสมแต้มสมาชิกได้สมบูรณ์แบบ โดยสมาชิกสามารถใช้ยอดสะสมแต้มมาแลกของรางวัลรูปแบบต่างๆ มีรายงานวิเคราะห์ยอดซื้อของสมาชิก วิเคราะห์รายละเอียดส่วนตัวของสมาชิกและสินค้าที่นิยมซื้อ ส่งข่าวสารสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การแนะนำสินค้าใหม่ๆ ในครั้งต่อๆ ไปได้

โปรแกรมสมาชิกหลังร้านเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการจัดแผนส่งเสริมการขายในส่วนของการขายส่งหลังร้านและสามารถนำแต้มไปรวมกับการขายผ่านระบบหน้าร้านได้อีกด้วย เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้กับสมาชิกที่มียอดซื้อทั้งซื้อส่ง ผ่านระบบ Business Plus ERP และ ซื้อปลีกผ่านระบบ Business Plus POS ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดสิทธิประโยชน์ได้ แยกตามสมาชิก 
 • กำหนดได้ว่าแต่ละประเภทสมาชิกที่มีสามารถกำหนดการสะสมแต้มได้หรือไม่
 • รองรับราคาขาย หรือ ส่วนลด แยกตามประเภทสมาชิกได้อย่างอิสระ
 • เก็บรายละเอียดสมาชิก วันที่สมัครและวันหมดอายุ การต่ออายุเมื่อบัตรสมาชิกหมดอายุ เลือกลบสมาชิกที่ขาดการติดต่อ
 • เก็บประวัติและข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้
 • เก็บวันเกิดสมาชิกเพื่อนำมาเล่นรายการต่างๆ ในเรื่องการสะสมแต้มได้ส่วนลดพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรม Member Online
 • บันทึกการแลกแต้มและรายละเอียดแต้มที่แลก และสามารถ Online กับการแลกแต้มของหน้าร้าน
 • ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโปรแกรม Member Online
 • แฟ้มลูกหนี้ อ้างอิง กับรหัสสมาชิก ได้อย่างง่าย ๆ ไม่ต้องบันทึกประวัติสมาชิกซ้ำอีกครั้ง
 • พร้อมรายงานรายละเอียดสมาชิกในรูปแบบต่างๆ
 • สามารถจ่าหน้าซองเพื่อทำการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และโปรโมชั่นให้สมาชิกได้
 • สามารถกำหนดยอดซื้อและยอดแต้มจากแผนส่งเสริมขาย สามารถเลือกโปรโมชั่นเกี่ยวกับสมาชิก
 • ได้ตามแต่ละเอกสาร เช่น ใบส่งของขายส่ง ใบส่งของโปรเจค เป็นต้น

เกี่ยวกับสมาชิก

 • แบ่งแยกประเภทสมาชิกได้ตามการตลาดที่ต้องการ เช่น สมาชิก VIP, สมาชิกทั่วไป, สมาชิกประเภทพนักงานระดับบริหาร, สมาชิกพนักงานทั่วไป เป็นต้น
 • เก็บรายละเอียดสมาชิก วันที่สมัครและวันหมดอายุ เพื่อจำกัดสิทธิได้หลังบัตรหมดอายุ แจ้งการต่ออายุเมื่อบัตรสมาชิกหมดอายุ
 • เก็บวันเกิดสมาชิกเพื่อนำมาเล่นรายการต่างๆ เพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
 • เก็บรายละเอียดส่วนตัวสมาชิกเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์การซื้อของสมาชิกได้

ตัวอย่างแฟ้มสมาชิก

 

 

การสะสมแต้ม

 • สามารถกำหนดยอดซื้อและยอดแต้มที่ได้ เช่น
 • ยอดซื้อ เช่น 25 บาท แต้มที่ได้รับ 1 แต้ม หรือ
 • ถ้าซื้อสินค้ามูลค่าครบ 5,000 บาท แต้มที่ได้รับ 10 แต้ม เป็นต้น
 • ยอดแต้มสมาชิกสะสมแสดงได้อย่างรวดเร็วเพียงสั่งคำนวณแต้มสมาชิกหลังร้านแต้มสะสมจะทำการ เพิ่ม/ลดให้ทันที และท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลแต้มสมาชิกได้จากจอภาพแฟ้มสมาชิกได้ทันที หรือรูปแบบรายงานต่าง ๆ
 • สามารถกำหนดแผนส่งเสริมการขายตามความต้องการของธุรกิจ เช่น ยอดขาย 100 บาท ได้ 5 แต้ม (ตามตัวอย่าง) โดยแฟ้มลูกหนี้จะอ้างอิงกับรหัสสมาชิกที่สร้างไว้ เนื่องจากระบบเอกสารหลังร้านจะใช้รหัสลูกหนี้ในการเปิดบิลแต่จะอ้างอิงกับรหัสสมาชิกเพื่อคำนวณแต้มตามที่ได้ตั้งค่าไว้ แผนส่งเสริมการขาย

 

 

 

 

ขั้นตอนการเปิดบิลขายง่าย ๆ ก็สามารถสะสมแต้มได้

เมื่อทำการบันทึกเอกสารขายเพียงเลือกแผนส่งเสริมการขายที่ต้องการเท่านั้น ระบบจะทำการสะสมยอดให้ตามข้อกำหนดที่ตั้งไว้

 

ตรวจสอบยอดแต้มสมาชิก

ทุกสิ้นวันเพียงสั่งคำนวณแต้มสมาชิก หลังจากการคำนวณแต้มสมาชิกหลังร้านเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูลแต้มสมาชิกได้จากรูปแบบรายงาน รายละเอียดยอดสมาชิก หรือ หน้าจอแฟ้มประวัติสมาชิกได้ ทันที

 • รายงานที่สามารถนำมาวิเคราะห์หรือตรวจสอบได้ เช่น วิเคราะห์แต้มสมาชิก แต้มคงเหลือ หรือการวิเคราะห์ประวัติการขายสมาชิกตามเพศ อายุ วิเคราะห์ ยอดขายสมาชิก ตามช่วงวันที่ที่ต้องการวิเคราะห์ 
  1. ใบแจ้งยอดสมาชิก
  2. รายงานสรุปแต้มสมาชิก
  3. รายงานสรุปแลกแต้ม
  4. รายงานรายละเอียดแลกแต้ม
  5. รายงานการเคลื่อนไหวแต้มสมาชิก
  6. รายงานสรุปการแลกแต้มสินค้าสมาชิก
  7. รายงานประวัติการขายตามสมาชิก ก่อนเดือนเกิดย้อนหลัง 6 เดือน

 

ระบบสมาชิกสะสมแต้มหลังร้าน Business Plus ERP ช่วยท่านเพิ่มยอดขายจากสมาชิกหลังร้านได้อย่างแน่นอน คุ้มค่าน่าลงทุน