คุณสมบัติอื่น ปฏิทินเตือนช่วยงาน

งาน Backoffice เป็นงานที่มีรายละเอียดมาก มีกำหนดเวลาที่ต้องดำเนินการบ่อยครั้งที่มีการลืม หรือเตรียมเอกสารไม่ทัน  จะดีกว่าไหม! ที่ระบบจะช่วยเตือนเพื่อความสะดวกในการทำงานในรูปแบบปฏิทินที่หลายมุมมองเช่น ปฎิทินงานประจำวัน, ปฏิทินเตือนความจำแสดงปฏิทินเตือนใบจองที่ไม่พร้อมส่งสินค้า ใบจองเสนอราคาหมดอายุ เพื่อช่วยเตือนฝ่ายขาย พร้อมช่วยงานผู้บริหารให้สามารถมองสถานะทางการเงินของกิจการแบบง่าย ๆ ได้ทุกวัน ตลอดจนการสรุปการออกเอกสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้บริหาร และหัวหน้างานส่วนต่างๆ  ที่สามารถกำหนดสิทธิในการเข้าถึงปฎิทินในแต่ละส่วนได้

ปฏิทินงานประจำวัน, ปฏิทินเตือนความจำ

 

 • แสดงให้ทราบทั้งอดีต, ปัจจุบัน และอนาคต ว่าในแต่ละวันตามข้อมูลนั้นจะต้องปฏิบัติงานใดบ้าง พร้อมรายละเอียดของรายการเหล่านั้น
 • รายการเตือนสิ่งที่ต้องปฏิบัติและยังไม่ได้ปฏิบัติ เช่น
  1. ยอดลูกหนี้ที่ครบกำหนดชำระแต่ละวัน
  2. ยอดเช็ครับถึงกำหนดขึ้นเงิน
  3. ยอดเจ้าหนี้ครบกำหนดชำระ
  4. ยอดเช็คจ่ายถึงกำหนดจ่าย
  5. ใบจองที่ไม่พร้อมส่งของ
  6. สินค้าที่ไม่พร้อมส่ง เป็นต้น

  ข้อมูลช่วยผู้บริหาร

 • สามารถมองสถานะทางการเงินของกิจการได้แบบง่าย ๆ ได้ทุกวัน
 • ทราบได้ทันทีว่าแต่ละวันออกเอกสาร แก้ไขเอกสาร ยกเลิกเอกสาร พิมพ์เอกสาร หรือพิมพ์เอกสารซ้ำกี่รายการ

KEYWORDS ระบบบัญชี โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชี cloud โปรแกรม ERP erp software Software ERP Program ERP ระบบบริหารสินค้าคงคลัง โปรแกรมวางแผนการผลิต โปรแกรมการผลิต โปรแกรมด้านการผลิต ระบบการผลิต โปรแกรมบริหารการผลิต MRP II ระบบ MRP โปรแกรม MRP