วีดีโอบรรยายพิเศษไขข้อสงสัยใน e-Tax Invoice สำหรับธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง ในช่วงมาตรการ Easy e-Receipt กับ Bplus ERP & Bplus POS วันที่ 22 ธันวาคม 2566

ลำดับ รายการอบรม สถานที่ ทำรายการ

หัวข้อในการบรรยาย

  1. e-Tax Invoice คืออะไร
  2. ทางเลือกในการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
  3. การเตรียมความพร้อมรับ Easy E-receipt
  4. การเตรียมตัวขอใช้ e-Tax Invoice & e-Receipt
  5. ลูกค้า Bplus ต้องเตรียมตัวอย่างไร เพื่อใช้งาน Bplus Special e-Tax Invoice v2.9 และ v3
  6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน
  7. ถาม-ตอบ