Bplus e-Payroll รุ่น Micro (On Web)

โปรแกรมเงินเดือนที่ออกมาเพื่อใช้งานได้สะดวก ผ่านช่องทาง Online สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้ทุกที่ทุกเวลา โดยจะเหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กถึงกลาง ที่ต้องการคำนวณเงินเดือนแบบง่ายๆ ใช้เวลาไม่นาน ซึ่งมีความแม่นยำในการคำนวณ ไม่ว่าจะเป็น คำนวณภาษี คำนวณประกันสังคม เพื่อคำนวณจ่ายให้กับพนักงานได้ทันที ซึ่งสามาถเรียก รายงานตรวจสอบ พร้อมกับ Export ข้อมูลเป็น Excel เพื่อนำไปใช้งานต่อได้

ประหยัด
จำนวนผู้ใช้งาน
จำนวนเดือน

              โปรแกรมเงินเดือนใช้งานผ่านช่องทาง Online ผ่าน Web browser  ทำให้ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์ โดยจะเหมาะกับธุรกิจที่มีเงื่อนไขการเพิ่มหรือหักเงินไม่ซับซ้อน โดยตั้งเงื่อนไขการคิดเงินเดือนได้ตามรูปแบบธุรกิจ ใช้งานง่าย สำหรับธุรกิจ SME และ Startup โปรแกรมเงินเดือน Bplus  e-Payroll รุ่น Micro (On Web) เครื่องมือช่วยในการคํานวณเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม เพื่อจ่ายให้กับพนักงาน ถูกต้องตามหลักกรมสรรพากร มีรายงานตรวจสอบ พร้อมกับ Export ข้อมูลเป็น Excel เพื่อนำไปใช้งานต่อได้ พร้อมรองรับสวัสดิการทางการเงินในเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมการจัดการเอกสารแบบออนไลน์ ส่งข้อมูลเพื่อนำส่งหน่วยงานภายนอก ช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้นโดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์,โปรแกรมคิดเงินเดือนออนไลน์,โปรแกรมเงินเดือน,ระบบเงินเดือน,โปรแกรมPayroll,ระบบ HRM,ระบบPayroll,โปรแกรมเงินเดือน Payroll,โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป,โปรแกรม HRM,โปรแกรมhr,โปรแกรมบริหารบุคคล,โปรแกรมบริหารงานบุคคล,โปรแกรมฝ่ายบุคคล,ระบบบริหารงานบุคคล,โปรแกรมงานบุคคล,โปรแกรมบุคคล

คุณสมบัติทั่วไป

 1. ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ Internet ซึ่งใช้งานจาก Browser ได้ทุกที่ ทุกเวลา
 2. ส่งข้อมูลผ่านช่องทาง Online ให้กับหน่วยงานภายนอกได้ ดังนี้ ธนาคาร, ประกันสังคม, กรมสรรพากรได้
 3. ง่ายต่อการใช้งาน มีเมนูต่างๆที่เกี่ยวกับการคำนวณเงินเดือน พร้อมกับเรียกรายงานตรวจสอบได้
 4. ระบบมีความรวดเร็วในการทำงาน
 5. สามารถบันทึกข้อมูลผังองค์กรของบริษัทได้ เช่น สาขา แผนก ตำแหน่งงาน เป็นต้น
 6. รายงานต่างๆ แสดงผลได้ทั้งจอภาพ และ พิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์ได้ พร้อมฟังก์ชั่น Export รายงานเพื่อไปใช้งานยังโปรแกรมอื่นๆ ได้ เช่น Microsoft Excel, PDF เป็นต้น
 7. ข้อมูลไม่รั่วไหลและมีความปลอดภัย  
โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์,โปรแกรมคิดเงินเดือนออนไลน์,โปรแกรมเงินเดือน,ระบบเงินเดือน,โปรแกรมPayroll,ระบบ HRM,ระบบPayroll,โปรแกรมเงินเดือน Payroll,โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป,โปรแกรม HRM,โปรแกรมhr,โปรแกรมบริหารบุคคล,โปรแกรมบริหารงานบุคคล,โปรแกรมฝ่ายบุคคล,ระบบบริหารงานบุคคล,โปรแกรมงานบุคคล,โปรแกรมบุคคล

คุณสมบัติโปรแกรม

1. พร้อมใช้งานได้ทันที โปรแกรมมีค่ามาตรฐานเพื่อเริ่มงาน ช่วยให้ใช้งานระบบเงินเดือนได้รวดเร็วและถูกต้อง

2. กำหนดรูปแบบองค์กรเพื่อแบ่งแยกพนักงานได้ตั้งแต่สาขา, แผนกและตำแหน่งงานได้

3. งวดจ่ายเงินเดือน

 • รองรับรอบจ่ายเดือนละครั้งและเดือนละสองครั้ง
 • ช่วงเริ่มต้นงวดและสิ้นสุดงวด รองรับ
  • แบบวันชนวันในเดือนปกติ เช่น งวดเริ่มวันที่ 1-31 จ่ายวันที่ 31 เป็นต้น
  • แบบคร่อมเดือน เช่น ตัดรอบเงินเดือนวันที่ 25 ชน 24 ของเดือนถัดไปและจ่ายวันที่ 30 เป็นต้น
 • รองรับงวดพิเศษ จ่ายไม่พร้อมเงินเดือน เช่น ค่าล่วงเวลา, ค่าคอมมิชชั่น, ค่า Service Charge, เงินโบนัสหรือแต๊ะเอีย เป็นต้น ทำได้ง่าย สบาย คำนวณภาษีถูกต้อง รายงานครบตรวจสอบได้

4. เงินเพิ่ม-เงินหักของบริษัท

 • โปรแกรมมีประเภทเงินเพิ่ม-เงินหักมาตรฐาน ที่นำมาใช้งานได้ทันที หรือ สามารถปรับแก้ไข/สร้างใหม่ให้ตรงกับองค์กรได้
 • รองรับการสร้างรหัสประเภทเงินเพิ่ม-เงินหักได้แบบไม่จำกัด
 • รองรับการคำนวณภาษีในแต่ละงวดได้ทั้งแบบเป็นเงินได้ประจำ หรือ แบบจำนวนคราวไม่สม่ำเสมอ เพื่อให้การคำนวณภาษีแม่นยำทั้งในงวดระหว่างปีและสิ้นปี เพื่อให้พนักงานไม่ต้องจ่ายเพิ่ม หรือ ขอคืนในการยื่น ภ.ง.ด.91

5. แฟ้มพนักงาน

 • รองรับพนักงานได้ทั้งประเภทพนักงานประจำรายเดือนและพนักงานรายวัน
 • นอกจากอัตราเงินเดือนหรือค่าแรงต่อวันแล้ว หากพนักงานมีเงินประจำได้คงที่ทุก ๆ เดือน โปรแกรมรองรับการคำนวณอัตโนมัติโดย บันทึกเงินได้ประจำให้กับพนักงานแบบ Fix จ่ายทุกเดือนได้ ลดขั้นตอนในการบันทึกซ้ำ ๆ ทุกงวด เช่น ค่าตำแหน่ง, ค่าน้ำมันรถ ,ค่าอาหาร โดยบันทึกเพียงครั้งแรกครั้งเดียว โปรแกรมจะคำนวณให้อัตโนมัติทุกงวด
 • แจ้งสถานะพนักงานให้ตรวจสอบได้ง่าย เช่น ยังทำงาน ลาออก หรือ ลาพัก เป็นต้น
 • สามารถบันทึกค่าลดหย่อนต่างๆ ได้ตามกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • รองรับเงินลดหย่อน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ เงินที่ได้รับยกเว้นภาษีในประวัติพนักงาน เพื่อให้โปรแกรมคำนวณภาษีได้ถูกต้อง เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน, เงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ, เงินค่าชดเชยที่ได้รับตามกฎหมายแรงงาน มาลดหย่อนภาษีได้
 • กำหนดวิธีการรับเงินเดือนของพนักงานในแฟ้มพนักงานได้ทั้งกรณีเงินสด และ โอนเงินเข้าธนาคาร

6. กรณีเริ่มใช้ระบบระหว่างปีภาษีหรือพนักงานทำงานไม่เต็มเดือน

 • หากเริ่มใช้งานโปรแกรมระหว่างปี รองรับการบันทึกยอดเงินได้ที่ให้กับพนักงานก่อนใช้โปรแกรม และ สามารถบันทึกยอดเงินประกันสังคม และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ถูกหัก เพื่อให้โปรแกรมคำนวณภาษีทั้งปีได้ครบถ้วน
 • พนักงานทำงานไม่เต็มเดือน เช่นพนักงานเข้าใหม่ ระบบสามารถนำเงินได้และภาษี ที่เคยถูกหักก่อนหน้าที่จะเข้าทำงานมาบันทึกในประวัติพนักงาน เพื่อให้ยอดเงินที่บันทึกมารวมคำนวณ Adjust ภาษีเพื่อแสดงยอดทั้งปีให้ถูกต้อง

7. การคำนวณภาษี

 • กำหนดวิธีการคำนวณภาษีแบบ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมกับมีแบบยื่นนำส่งข้อมูลภ.ง.ด.ให้กับกรมสรรพากร
 • รองรับวิธีประมาณภาษีของเงินเพิ่ม/เงินหัก เป็นแบบประจำทั้งปี และ แบบไม่สม่ำเสมอ ได้ถูกต้องตรงตามที่กรมสรรพากรกำหนด
 • กรณีที่กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ค่าลดหย่อน ค่าใช้จ่าย สามารถแก้ไขได้เอง ตามที่กฎหมายกำหนด

8. การคำนวณประกันสังคม

 • กำหนดอัตราประกันสังคมได้ทั้งในส่วนของนายจ้างและลูกจ้าง และ ใช้อัตราที่ต่างกันได้ตามกฎหมายแรงงานกำหนด
 • กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมจากมาตรฐานที่โปรแกรมมีให้ได้ เช่น เงินเพิ่ม หรือ เงินหัก ของกิจการไม่เข้าเงื่อนไขประกันสังคมก็สามารถกำหนดไม่หักได้
 • กำหนดช่วงอัตราค่าจ้างต่ำสุด และ สูงสุด สำหรับการหักประกันสังคมได้ตามประกาศของกระทรวงแรงงาน

9. รองรับการหักและสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยกำหนดได้ 2 แบบ

 • การสะสมของพนักงาน และ การสมทบของบริษัท ที่หักเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นยอดคงที่ เช่น เดือนละ 500 บาท หรือ เดือนละ 600 บาท เป็นต้น
 • การสะสมของพนักงาน และ การสมทบของบริษัท ที่หักเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอัตรา % ของเงินได้ เช่น หัก 3% หรือ หัก 5% ของเงินได้ เป็นต้น

10. การตั้งค่าพื้นฐานของบริษัท

 • สามารถกำหนด สาขา แผนก ตำแหน่งงาน ที่ตรงกับข้อมูลของบริษัทได้
 • สามารถทำการกำหนดอัตราการหักประกันสังคมได้ตามกฎหมายที่กำหนดไว้ หากมีการเปลี่ยนแปลงก็เข้ามาแก้ไขภายหลังได้
 • สามารถกำหนดการตั้งค่าพนักงานในระบบ โดยกำหนดชื่อ, ที่อยู่พนักงาน, วันที่เริ่มงาน, สาขา/แผนก/ตำแหน่ง, และ กำหนดเงื่อนไขการคำนวณภาษี/ประกันสังคมในระบบได้

โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์,โปรแกรมคิดเงินเดือนออนไลน์,โปรแกรมเงินเดือน,ระบบเงินเดือน,โปรแกรมPayroll,ระบบ HRM,ระบบPayroll,โปรแกรมเงินเดือน Payroll,โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป,โปรแกรม HRM,โปรแกรมhr,โปรแกรมบริหารบุคคล,โปรแกรมบริหารงานบุคคล,โปรแกรมฝ่ายบุคคล,ระบบบริหารงานบุคคล,โปรแกรมงานบุคคล,โปรแกรมบุคคล

 • กำหนดงวดการจ่ายเงินเดือนได้ทั้งแบบ เดือนละครั้ง และ เดือนละสองครั้ง พร้อมกับกำหนดงวดการจ่ายแบบ ต้นงวด-ปลายงวด เช่น งวดเริ่มวันที่ 01 สิ้นงวดวันที่ 31 จ่ายวันที่ 31 หรือ กรณีจ่ายงวดเงินเดือนแบบคร่อมเดือน เช่น งวดเริ่มวันที่ 25 สิ้นงวดวันที่ 24 ของเดือนถัดไป และ จ่ายวันที่ 31 เป็นต้น
 • กำหนดวิธีการคำนวณภาษีให้พนักงานแบบ หัก ณ ที่จ่าย หรือ ไม่คำนวณภาษีได้

11. รายละเอียดการคำนวณเงินเดือน

 • สามารถบันทึกเงินเพิ่ม / เงินหักแต่ละงวดของพนักงานได้สะดวก
 • จัดการเกี่ยวกับการคำนวณเงินเดือน, ภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสรรพากรและรวดเร็ว ทำให้ลดการจ่ายภาษีเพิ่มหรือขอคืนภาษีปลายปีให้กับพนักงาน
 • ตรวจสอบผลการคำนวณถ้าผิดพลาดสามารถแก้ไขและคำนวณใหม่ หรือคำนวณย้อนได้ไม่จำกัดครั้งก่อนนำส่ง
 • แสดงวิธีการคำนวณภาษีพนักงานแต่ละคนให้อย่างละเอียด

โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์,โปรแกรมคิดเงินเดือนออนไลน์,โปรแกรมเงินเดือน,ระบบเงินเดือน,โปรแกรมPayroll,ระบบ HRM,ระบบPayroll,โปรแกรมเงินเดือน Payroll,โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป,โปรแกรม HRM,โปรแกรมhr,โปรแกรมบริหารบุคคล,โปรแกรมบริหารงานบุคคล,โปรแกรมฝ่ายบุคคล,ระบบบริหารงานบุคคล,โปรแกรมงานบุคคล,โปรแกรมบุคคล

 • รองรับการจ่ายเงินเดือนทั้งเงินสด และโอนเงินเข้าธนาคาร

12. การบันทึกข้อมูลงานประจำงวด

 • แต่ละงวดสามารถบันทึกเงินเพิ่ม / เงินหักของพนักงานได้สะดวกสบาย
 • การปรับเงินเดือน สามารถทำได้อัตโนมัติ โดยรองรับกรณีปรับเงินเดือนต้นงวด และ ปรับเงินเดือนระหว่างงวด กรณีการปรับระหว่างงวดโปรแกรมจะคำนวณเฉลี่ยอัตราเงินเดือนเก่าและอัตราเงินเดือนใหม่ให้อัตโนมัติ
 • กรณีพนักงานลาออก / ลาพัก รองรับทั้งเหตุการณ์ที่เกิดต้นงวดและระหว่างงวด โดยบันทึกวันที่พนักงานลาออก และ วันที่พนักงานถูกพักงาน  โดยโปรแกรมจะคำนวณจ่ายค่าแรงอัตโนมัติเฉพาะวันที่พนักงานทำงานเท่านั้น
 • พนักงานลาออก/ลาพัก
  • สามารถระบุเหตุผลการลาออก/ลาพักในระบบ เพื่อให้ตรวจสอบย้อนหลังได้
  • สามารถบันทึกและคำนวณเงินค้างจ่ายพนักงานที่ลาออก/ลาพักแล้วในงวดถัดไปได้ เช่น ค่าล่วงเวลาค้างจ่าย ค่าคอมมิชชั่นค้างจ่าย เป็นต้น
  • เก็บประวัติพนักงานที่ลาออก/ลาพักไว้ได้ ถ้าพนักงานนั้นกลับเข้าทำงานใหม่สามารถนำข้อมูลมาบันทึกต่อได้ทันที

13. การส่งข้อมูล Online

 • จัดการเรื่องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่งประกันสังคม และ สามารถเตรียมข้อมูลส่งประกันสังคมได้
 • จัดการเรื่องสื่อโอนเงินเดือนผ่านธนาคารพร้อมรายงานและรองรับการโอนเงินในวันที่ต่างกันตามประเภทพนักงานเช่น พนักงานรายวัน โอนวันที่ 25 พนักงานประจำโอนวันที่ 30 เป็นต้น

14. รายงานและคุณสมบัติพื้นฐาน

 1. รายงานต่างๆ สามารถเลือกพิมพ์โดยเลือกสาขา/แผนก/พนักงานได้และกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการได้
 2. ทุกรายงานสามารถ Export โดยเลือกรูปแบบเป็นไฟล์ของโปรแกรมต่างๆ ได้ เช่น Microsoft Excel, PDF เป็นต้น
โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์,โปรแกรมคิดเงินเดือนออนไลน์,โปรแกรมเงินเดือน,ระบบเงินเดือน,โปรแกรมPayroll,ระบบ HRM,ระบบPayroll,โปรแกรมเงินเดือน Payroll,โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป,โปรแกรม HRM,โปรแกรมhr,โปรแกรมบริหารบุคคล,โปรแกรมบริหารงานบุคคล,โปรแกรมฝ่ายบุคคล,ระบบบริหารงานบุคคล,โปรแกรมงานบุคคล,โปรแกรมบุคคล

รายงานในระบบ

1.รายงานประจำเดือน

 

2.รายงานประจำปี

โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์,โปรแกรมคิดเงินเดือนออนไลน์,โปรแกรมเงินเดือน,ระบบเงินเดือน,โปรแกรมPayroll,ระบบ HRM,ระบบPayroll,โปรแกรมเงินเดือน Payroll,โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป,โปรแกรม HRM,โปรแกรมhr,โปรแกรมบริหารบุคคล,โปรแกรมบริหารงานบุคคล,โปรแกรมฝ่ายบุคคล,ระบบบริหารงานบุคคล,โปรแกรมงานบุคคล,โปรแกรมบุคคล

ประโยชน์ของระบบ

 1. เข้าใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม ซึ่งจะเข้าใช้งานผ่านทางหน้า Web ได้
 2. สามารถตรวจสอบผลคำนวณเงินเดือนให้กับพนักงานหลังคำนวณเงินเดือนได้ทันทีในระยะเวลาไม่นาน
 3. ระบบใช้งานได้ง่าย คำนวณเงินเดือนได้รวดเร็ว พร้อมกับทำจ่ายเงินเดือนได้ทันที และมีความแม่นยำในการคำนวณ
 4. ช่วยเรื่องการตรวจสอบข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ตลอดเวลา
โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์,โปรแกรมคิดเงินเดือนออนไลน์,โปรแกรมเงินเดือน,ระบบเงินเดือน,โปรแกรมPayroll,ระบบ HRM,ระบบPayroll,โปรแกรมเงินเดือน Payroll,โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป,โปรแกรม HRM,โปรแกรมhr,โปรแกรมบริหารบุคคล,โปรแกรมบริหารงานบุคคล,โปรแกรมฝ่ายบุคคล,ระบบบริหารงานบุคคล,โปรแกรมงานบุคคล,โปรแกรมบุคคล