Bplus Check Price on Android

ระบบการตรวจสอบราคา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ขาย ทำให้ทราบปัญหาและทำการปรับปรุงคุณภาพหน้าร้านและสาขา ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้า และเพิ่มโอกาสขาย เหมาะสำหรับพนักงานขายหน้าร้าน, พนักงานขาย, พนักงานดูแลพื้นที่ขาย, PC, พนักงานดูแล Shelf หรือ ผู้จัดการร้าน เป็นต้น เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยมาตรฐานการตรวจสอบ และตรวจทานราคา อย่างมีประสิทธิภาพทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่วาง และราคาที่จะแสดงที่แคชเชียร์ถูกต้องตรงกัน
สอบถามข้อมูลได้ที่  

สนใจสินค้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว*