6 คุณลักษณะ ที่นักขายแท้จริงต้องมี

1. มองเป้าหมายยอดขายเป็นเรื่องท้าทาย
นักขายที่มองเป้าหมายอดขายเป็นเรื่องท้าทาย ก็จะเกิดความกระตือรือร้นในงานขายมากขึ้น และพยายามค้นหาเทคนิค วิธีการขายต่างๆ ที่เหมาะสมกับตัวเอง เพื่อพิชิตเป้าหมายยอดขายให้ได้ แต่ถ้านักขายที่รู้สึกว่าเป้าหมายยอดขายเป็นเรื่องยาก ไม่สามารถทำได้หรอก ก็จะเกิดอาการท้อถอย แล้วยอมแพ้ไปล่วงหน้า ทำให้ไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จแน่นอน

2. ค้นหาความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
นักขายที่แท้จริงจะไม่เริ่มต้นนำเสนอขายในทันที แต่จะค้นหาความต้องการซื้อของลูกค้าก่อน โดยการใช้คำถาม และพูดคุย ถึงสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังจากสินค้า และบริการ จึงค่อยนำเสนอคุณค่าให้เหมาะสมและตรงความต้องการซื้อให้มากที่สุด โอกานในการขายก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย เพราะลูกค้าไม่สนใจในสิ่งที่นักขายให้หรอก ถ้าไม่รู้สึกว่ามีประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างไร

3. พัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่เสมอ
ตลอดเวลา ความต้องการของลูกค้าก็มีอยู่ไม่จำกัด พนักงานขายที่หยุดการเรียนรู้ ก็จะไม่สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมายแน่นอน สิ่งที่พนักงานขายควรพัฒนามีดังนี้

 • ความรู้ในสินค้า/บริการ
 • เทคนิคการขายและเจรจาต่อรอง
 • การจูงใจให้ลูกค้าเห็นคุณค่า
 • การทำงานตามแผนงาน

4. บริหารงานขายของตัวเองด้วย Sales Pipeline
นักขายทั่วไปจะมุ่งเน้นที่ยอดขายเป็นสำคัญ แต่นักขายที่ประสบความสำเร็จจะให้ความสำคัญตั้งแต่เริ่มเปิดการขายเลย เพราะถ้าเราเปิดการขายมาก ย่อมมีโอกาสปิดการขายมากตามไปด้วย Sales Pipeline เป็นสิ่งที่มีสำคัญมาก เพราะถ้าพนักงานขายคนใดดำเนินการตาม Sales Pipeline อย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถเห็นอนาคตการขายของตัวเอง ได้อย่างชัดเจน เพราะข้อมูลใน Sales Pipeline จะระบุให้เราเห็นได้เลยว่าเรามีแนวโน้มที่ปิดการขายได้เท่าไร ในแต่ละช่วงเวลา วันนี้นักขายควรกำหนดเป้าหมายตั้งแต่

 • การเปิดการขายควรทำได้กี่ราย/เดือน
 • การเสนอราคาสะสมควรมีมูลค่ากี่เท่าของเป้าหมายปิดการขาย
 • การดำเนินการขายตามใบเสนอราคาที่มีโอกาสสูงก่อน

5. รักในงานขายเป็นชีวิตจิตใจ
นักขายที่แท้จริงจะทำในสิ่งที่รัก ซึ่งก็คือ งานขาย นั่นเอง เพราะถ้าเราไม่รักในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ ก็จะทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จ หรือถ้าสำเร็จก็จะไม่แน่นอน อาจเกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราว ไม่ยั่งยืน ดังนั้นหากต้องการเป็นนักขายที่แท้จริง ควรมีคุณลักษณะที่รักในงานขายของตัวเอง เช่น

 • มองปัญหาเป็นโอกาสของการพัฒนา
 • เห็นประโยชน์ของการทำงานขายที่จะได้รับ
 • ทำงานขายอย่างเต็มที่ เท่าที่ศักยภาพมีอยู่
 • ไม่ท้อถอยแม้จะเจออุปสรรคก็ตาม

6. มีทัศนคติเชิงบวกต่องานขายของตัวเอง
ทัศนคติของพนักงานขาย บ่งบอกถึงความสำเร็จของพนักงานขายได้เลย เพราะทัศนคติจะนำไปสู่การกระทำ ดังนั้นพนักงานขายควรสร้างและรักษาทัศนคติเชิงบวกกับงานขายอยู่เสมอ โดยการคิดว่ามีความเป็นไปได้เสมอในงานขาย แม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจไม่แน่นอน ก็ตาม หลีกเลี่ยงการคิดลบ โดยหันมาใช้ความคิดเชิงบวกแทน

นักขายที่แท้จริงจะมีบุคลิกลักษณะตามหัวข้อดังกล่าว และถ้าหมั่นพัฒนาตัวเอง ให้มีคุณลักษณะเหล่านี้ ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จต่องานขายอย่างแน่นอน

ที่มา www.entraining.net

ระบบบริหารทีมขาย,LeadManagement,LeadAssignment,SalePipeline,SMARTSALES,Saleforce,Leadstages,โปรแกรมติดตามงานขาย,ระบบบริหารงานขาย,ระบบติดตามเซลล์,SalesTracking,crm,โปรแกรมsalesforce,โปรแกรมบริหารเซลส์,โปรแกรมสำหรับพนักงานขาย,Lead,win,prospect,ระบบติดตามเซล,โปรแกรมบริหารเซล