Business Plus เข้าร่วมกิจกรรมประกาศความสำเร็จจากความร่วมมือภายหลังลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการ “สมาร์ทโชห่วย พลัส”

Business Plus เข้าร่วมกิจกรรมประกาศความสำเร็จจากความร่วมมือภายหลังลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการ “สมาร์ทโชห่วย พลัส”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกาศความสำเร็จจากความร่วมมือภายหลังลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการ “สมาร์ทโชห่วย พลัส” เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการกว่า 1,900 ราย เกิดการเจรจาซื้อขายได้กว่า 15 ล้านบาท และพัฒนา 300 โชห่วยเป็น “สมาร์ทโชห่วย”

Business Plus เข้าร่วมงาน Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ จ.สิงห์บุรี

Business Plus เข้าร่วมงาน Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ จ.สิงห์บุรี

Business Plus เข้าร่วมงาน Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ และอบรมเชิงปฏิบัติในหัวข้อ “ติดปีก SMEs ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยดิจิทัล” ที่จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  (Depa)

BUSINESS PLUS ร่วมลงนาม MOU กับ กระทรวงพาณิชย์ ขับเคลื่อนโครงการ "สมาร์ทโชห่วย พลัส"

BUSINESS PLUS ร่วมลงนาม MOU กับ กระทรวงพาณิชย์ ขับเคลื่อนโครงการ "สมาร์ทโชห่วย พลัส"

BUSINESS PLUS ร่วมลงนาม MOU กับ กระทรวงพาณิชย์ ขับเคลื่อนโครงการ "สมาร์ทโชห่วย พลัส"

DBD Smart-Retail Trang

DBD Smart-Retail Trang

กิจกรรมสัมมนา "ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างเครือข่าย สู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย" จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับบริษัท เมอร์รี่ กรุ๊ป จำกัด (ซุปเปอร์เชียร์ค้าส่ง) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

DBD Smart-Retail Udonthani

DBD Smart-Retail Udonthani

กิจกรรมสัมมนา "ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างเครือข่าย สู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย" จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับบริษัท อึ้งเซ้งเฮง (1994) จำกัด (ห้างเซฟมาร์ท) ในวันที่ วันที่ 25 มิถุนายน 65 ณ โรงแรมเวลาดี จ.อุดรธานี

DBD Smart-Retail Nakhonratchasima

DBD Smart-Retail Nakhonratchasima

กิจกรรมสัมมนา "ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างเครือข่าย สู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย" จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับบริษัทฮกกี่ ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณข้างห้องจำหน่ายเครื่องดื่มประตู A ฮกกี่ เมกาสโตร์ จ.นครราชสีมา

DBD Smart-Retail Lamphun

DBD Smart-Retail Lamphun

กิจกรรมสัมมนา "ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างเครือข่าย สู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย" จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ บริษัท แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท จำกัด ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ปา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน

DBD Smart-Retail Yasothon

DBD Smart-Retail Yasothon

กิจกรรมสัมมนา "ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างเครือข่าย สู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย" จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ บิ๊กแคท มาร์ท จำกัด ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-16.30 น. ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ ยโสธร จังหวัดยโสธร

DBD Smart-Retail Nakhonsawan

DBD Smart-Retail Nakhonsawan

กิจกรรมสัมมนา "ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างเครือข่าย สู่การเป็นสมาร์ทโชวห่วย" จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565  เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมโฟร์ทูซี เดอะชิคส์ จ.นครสวรรค์