ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครแล้วส่งกลับมาที่ฝ่ายบุคคล หรือ ที่ E-mail : personnel@businessplus.co.th

กรอกใบสมัครงาน

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด เลขที่ตั้ง 12-14 ซอยบรมราชชนนี 39 แขวง/เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ 10170
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2880-8800, 0-2409-5409 ถึง 0-2409-5418, 086-341-4269
หมายเลขโทรสาร : 0-2424-0972
ติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณนุชศรา ได้ตั้งแต่ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
( โดยวงเล็บมุมซองว่า " สมัครงาน " )
หรือส่งข้อมูลในการสมัครงาน หรือผลงาน ที่เปิดรับสมัคร มาได้ที่
E-mail Address : personnel@businessplus.co.th

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด (E-BUSINESS PLUS CO.,LTD.)

1.. Mobile Application Programmer   /SA   จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศชายหรือหญิง อายุ23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี่สารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ในการเป็น Programmer  อย่างน้อย 0-1 ปี
 • มีประสบการณ์ในการใช้ ASP.Net และการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาC# , JAVA,Python,React หรือพัฒนาโปรแกรมบน Android หรือIOS
 • มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี คล่องแคล่ว ขยันอดทน พร้อมทุ่มเทในการทำงาน ใน-นอกเวลาทำการ
 • ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบงานด้านพัฒนาโปรแกรมบน Web, Android, IOS ทดสอบโปรแกรม,จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.พนักงานขาย/การตลาด   จำนวน หลาย อัตรา                                                                                  

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีสาขาการตลาด,บริหาร,บัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 1 - 2 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย ,การตลาด อย่างน้อย 1  ปี โดยเฉพาะลักษณะธุรกิจที่ใกล้เคียงกับบริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยันอดทน ใจรักงานบริการพร้อมทุ่มเทในการทำงาน
 • มีทักษะด้านการวางแผนการขาย ,การบุกตลาด,การวิเคราะห์ตลาด,การประชาสัมพันธ์
 • หากมีรถยนต์ส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • ศึกษาสินค้าและวิเคราะห์แนวทางการตลาดเชิงรุก,ส่งเสริมการขาย
 • รับผิดชอบทำการตลาด นำเสนอขาย สาธิต ปิดการขายในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

3.พนักงานบริการหลังการขายด้านผู้ชำนาญการโปรแกรมระบบบัญชี(ERP Support) จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี ขยันอดทน ใจรักงานบริการพร้อมทุ่มเทในการทำงานทั้งใน-นอกเวลาทำการ,สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบวางระบบ และฝึกอบรมให้ลูกค้าทั้งในและนอกสถานที่
 • ให้คำปรึกษา,ทดสอบโปรแกรม

4. พนักงานบริการหลังการขายด้านผู้ชำนาญการโปรแกรมระบบเงินเดือน(HRM Support) จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์,วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์,เทคโนโลยี่สารสนเทศ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี ขยันอดทน,ใจรักงานบริการพร้อมทุ่มเทในการทำงานทั้งใน-นอกเวลาทำการ,สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
 • หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบวางระบบ และฝึกอบรมให้ลูกค้าทั้งในและนอกสถานที่
 • ให้คำปรึกษา , ทดสอบโปรแกรม

5.พนักงานบริการหลังการขายด้านผู้ชำนาญการคอมพิวเตอร์(System Support) จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี ขยันอดทนใจรักงานบริการพร้อมทุ่มเทในการทำงานทั้งใน-นอกเวลาทำการ,สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

ลักษณะงาน

 • รับผิดชอบติดตั้งโปรแกรม,อุปกรณ์,ฐานข้อมูลและระบบเชื่อมต่อเครือข่ายให้กับลูกค้าทั้งในและนอกสถานที่,ให้คำปรึกษาการใช้งานทางด้านเทคนิค
 • ดูแลอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของภายในบริษัทให้ใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพ เช่น สแกนไวรัส อัพเดทโปรแกรมใหม่ๆ

6. พนักงานบัญชีและการเงิน จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี,วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ในการปฏิบัติงาน, มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทด และเสียสละเวลา ทำงานให้ลุล่วงสำเร็จ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ลักษณะงาน

 • บันทึกบัญชีประจำวัน
 • จัดทำภาษี,ภงด.3,53,ภพ.30และยื่นแบบภาษีให้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • จัดทำเอกสารประจำวัน/ใบแจ้งหนี้

7.พนักงาน Report Developer จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง/ชาย อายุ ตั้งแต่ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี  มีใจรักในงานบริการ ใจเย็น มีความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทน สามารถเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ ได้
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Crystal report  เพื่อสร้างรายงาน โดยต้องสอบผ่านการสัมภาษณ์ทฤษฎีก่อน
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SQL Statement/มีความรู้เกี่ยวกับ Hardware / Software / Network
 • มีทัศนคติที่ดีกับองค์กร,ผู้บังคับบัญชา,เพื่อนร่วมงานและลูกค้า

ลักษณะงาน

 • พัฒนารายงานด้าน ERP  ตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงของลูกค้ากับบริษัทฯและเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนด พัฒนาโดยใช้ Crystal Report หรือเครื่องมืออื่นๆตามความเหมาะสมที่บริษัทเลือก
 • พัฒนารายงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากโปรแกรมหลัก ERP
 • ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆเพื่อรวบรวมความต้องการของฝ่ายอื่นๆและลูกค้า
 • ทำการทดสอบรายงานที่พัฒนาและแก้ไข (Software Test ) ให้มีคุณภาพส
 • ให้คำแนะนำกับลูกค้าในส่วนอุปกรณ์เชื่อมต่อ เช่น เครื่องปริ้นเตอร์,จอภาพ,ระบบปฏิบัติการ,ฐานข้อมูล,Web ที่เกี่ยวข้อง
 • มบูรณ์ก่อนนำส่งมอบให้ลูกค้าหรือนำเข้าโปรแกรมมาตรฐาน
 • ให้คำปรึกษากับลูกค้าทางโทรศัพท์ หรือไปบริการที่บริษัทลูกค้ารวมถึงให้คำปรึกษาแก่พนักงานในบริษัทฯด้วย
 • แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายงานให้เสร็จสมบูรณ์ใช้งานได้ตามปกติตามเวลาที่กำหนด

สวัสดิการ

1.ประกันสังคม

2.โบนัส/ปรับเงินเดือน  (ตามผลประกอบการ)

3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. ท่องเที่ยวประจำปี,งานเลี้ยงสังสรรค์,กิจกรรมนอกสถานที่

5.เงินรางวัลพิเศษประจำปีตามอายุงาน

6.ค่ารักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำปีตามอายุงาน

7.ค่าคอมมิชชั่น,ค่าน้ำมันรถ(ฝ่ายขาย)

8.ค่าผู้ชำนาญการ/ค่าวิชาชีพ(ฝ่ายSupport)

9.เบี้ยขยัน

วิธีการสมัครงาน

1.ส่ง Resume มาทาง E-mail Address : personnel@businessplus.co.th

2.เข้ามากรอกใบสมัคร พร้อมหลักฐาน ผลงาน  และทดสอบ,สัมภาษณ์ได้ที่บริษัทโดยตรง

3.ส่งประวัติพร้อมหลักฐานมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่บริษัท วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน”

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด (E- BUSINESS PLUS CO.,LTD.)

เลขที่ตั้ง 12-14 ซ.บรมราชชนนี 39  แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ 10170
โทรศัพท์: 0-2880-8800,0-2409-5409 (อัตโนมัติ 30 คู่สาย) แฟกซ์: 0-2424-0972, www.businessplus.co.th

ติดต่อ: คุณนุชศรา  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 0-2880-8800,0-2409-5409  ต่อ 322-321 หรือ Line ID: iambplus

QR CORE