บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารงานด้านคุณภาพ CERTIFICATE ISO 9001:2015 มาตรฐาน UKAS จาก BM TRADA REGISTRAR THAILAND Co.,Ltd. เมื่อ วันที่ 2 มกราคม 2561 ต่อเนื่องจากการได้รับการรับรอง ISO9001:2008 และ ISO9001:2000

ระบบบริหารงานด้านคุณภาพที่บริษัทฯ ได้รับมีขอบข่ายครอบคลุมถึง
- มาตรฐานโปรแกรมสำเร็จรูป Business Plus
- มาตรฐานการบริการและฝึกอบรม
- มาตรฐานด้านบริการสัญญาบำรุงรักษา, การปรับปรุงรุ่นโปรแกรม

ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ พัฒนาซอฟต์แวร์ Business Plus อย่างมีมาตรฐานและพัฒนาบริการที่ดีเยี่ยมในระดับสากล

 

KEYWORD ระบบบัญชี, โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมบัญชี cloud โปรแกรม ERP erp software Software ERP Program ERP ระบบบริหารสินค้าคงคลัง โปรแกรมวางแผนการผลิต โปรแกรมการผลิต โปรแกรมด้านการผลิต ระบบการผลิต โปรแกรมบริหารการผลิต MRP II ระบบ MRP โปรแกรม MRP