บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารงานด้านคุณภาพ CERTIFICATE ISO 9001:2015 มาตรฐาน UKAS จาก BM TRADA REGISTRAR THAILAND Co.,Ltd. เมื่อ วันที่ 2 มกราคม 2561 ต่อเนื่องจากการได้รับการรับรอง ISO9001:2008 และ ISO9001:2000

ระบบบริหารงานด้านคุณภาพที่บริษัทฯ ได้รับมีขอบข่ายครอบคลุมถึง
- มาตรฐานโปรแกรมสำเร็จรูป Business Plus
- มาตรฐานการบริการและฝึกอบรม
- มาตรฐานด้านบริการสัญญาบำรุงรักษา, การปรับปรุงรุ่นโปรแกรม

ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ พัฒนาซอฟต์แวร์ Business Plus อย่างมีมาตรฐานและพัฒนาบริการที่ดีเยี่ยมในระดับสากล