มั่นใจในคุณภาพ

CERTIFICATE ISO/IEC 29110 4-3 Service Delivery

CERTIFICATE ISO/IEC 29110 4-3 Service Delivery

CERTIFICATE ISO/IEC 29110 4-3 Service Delivery

Thailand Software Yes

Thailand Software Yes

ตราสัญลักษณ์ Thailand Software Yes

CMMI Level 3

CMMI Level 3

มาตรฐาน CMMI Level3

ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 : 2011 จาก TUV NORD

ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 : 2011 จาก TUV NORD

มาตรฐานสากลด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (TUV NORD)

Certificate of TQS / ISO15504 รับรองมาตรฐานการผลิตคุณภาพซอฟต์แวร์

Certificate of TQS / ISO15504 รับรองมาตรฐานการผลิตคุณภาพซอฟต์แวร์

Certificate of TQS / ISO15504 รับรองมาตรฐานการผลิตคุณภาพซอฟต์แวร์