บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - เกี่ยวกับเรา

Business Plus

The Best Software Solution For Your Success.

บริษัทของเรา

ภาพรวมธุรกิจ

 • บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด เป็นบริษัทคนไทยที่เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2543
 • ทีมงานประกอบด้วยนักวิศวกรคอมพิวเตอร์และนักบัญชี ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ และ ชำนาญด้านการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์บัญชี พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและวางระบบงานธุรกิจ
 • เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด ซึ่งก่อตั้งในปี 2529 และเป็นบริษัทรุ่นแรกของประเทศไทย ที่บุกเบิกพัฒนาซอฟต์แวร์บัญชีบริหารสำเร็จรูป ภายใต้ชื่อ “BUSINESS PLUS” ให้เป็นมาตรฐานเหมาะสมกับธุรกิจทั่วไปในประเทศ และได้มีส่วนช่วยเปลี่ยนแนวความคิดของผู้ใช้งานในประเทศ ให้หันมาใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปมากขึ้นจนถึงปัจจุบัน
 • บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้พัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องโดยอาศัยทักษะและความชำนาญจากรุ่นปฏิบัติการดอส และศึกษาความต้องการของลูกค้าจากการใช้งานจริงมาสู่รุ่นวินโดว์อย่างสมบูรณ์แบบ และต่อเนื่องจนมาถึงรุ่นเว็บ และรุ่นโมบายในปัจจุบัน โดยนโยบายหลัก เน้นคุณภาพซอฟต์แวร์และบริการเป็นหลัก ให้ลูกค้าใช้ประโยชน์ได้สูงสุดและคุ้มค่าการลงทุน พัฒนาจนมีชื่อเสียงในท้องตลาดเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศ
 • ซอฟต์แวร์ “BUSINESS PLUS” ออกแบบมาสำหรับบริหารงานธุรกิจภายในประเทศ ตั้งแต่ ขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ สำหรับธุรกิจทั่วไปและธุรกิจเฉพาะทาง
 • จดทะเบียนซอฟต์แวร์เฮ้าส์กับกรมสรรพากร เลขที่ 00014 และ 00474
 • ปัจจุบัน BUSINESS PLUS เป็นซอฟต์แวร์ของคนไทยที่มีระบบครบวงจรมากที่สุด และมีระบบเสริมเฉพาะงานมากมายรองรับธุรกิจหลากหลายนอกจากนั้นบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ยังมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี่อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสูง (High Value) ให้กับความต้องการที่หลากหลาย ในราคาคนไทย แต่ใช้งานได้คุณภาพเทียบเท่าซอฟต์แวร์ต่างประเทศ

งานหลักของบริษัท

 1. พัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์บัญชีบริหารสำเร็จรูปภายใต้ชื่อ “Business Plus for Windows”

 2. จำหน่ายซอฟต์แวร์บัญชีบริหารสำเร็จรูป BUSINESS PLUS ในลักษณะขายตรงและขายผ่านคู่ค้าทั่วประเทศ

 3. ให้การวิเคราะห์, ปรึกษาแนะนำ, ช่วยจัดวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โซลูชั่น

 4. ติดตั้งซอฟต์แวร์ ฝึกอบรมการใช้งานให้ลูกค้า ทั้งในและนอกสถานที่

 5. บริการตอบปัญหาและให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์, Line, Facebook, E-mail, Remote Service, บริการทั้งใน-นอกสถานที่ และทั้งใน-นอกเวลาทำการ

 6. บริการรับทำสัญญาบำรุงรักษาเมื่อโปรแกรมหมดระยะเวลารับประกัน

วิสัยทัศน์ (Vision)

"เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจลูกค้า"

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อประสานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และศาสตร์การบริหาร เพื่อให้ลูกค้าได้ข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ง่ายต่อการเข้าใจ และสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจได้ทุกช่วงสถานการณ์

 2. ถ่ายทอดอบรม เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใจและได้รับประโยชน์สูงสุดจากซอฟต์แวร์

 3. ให้การดูแลเอาใจใส่ต่อทุกข้อมูลที่ลูกค้าบันทึก

 4. สร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ อย่างบูรณาการ

นโยบายคุณภาพ

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ บริการ บุคลากร อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ทีมงานบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด

        ปัจจุบันบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด มีทีมงานกว่า 100 คน มีลูกค้าให้ความไว้วางใจเลือกซื้อซอฟต์แวร์ ไปใช้งานทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด มากกว่า 10,000 ชุด

        ในปัจจุบันบริษัทวางเป้าหมายสูงสุดเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์และการให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า วางเป้าหมายในการเป็นผู้นำที่จะพัฒนาคุณภาพซอฟต์แวร์ให้เป็นเลิศ พัฒนาคุณภาพบริการและพัฒนาศักยภาพทีมงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องโดยคำนึงถึง ประโยชน์สูงสุดคุ้มค่าการลงทุนของลูกค้า