เสียงยืนยันจากลูกค้า

ร้านบ้านขนมคุณภัทรา

ร้านบ้านขนมคุณภัทรา

คุณกฤษณภัทร มหาปิติ  เจ้าของร้านบ้านขนมคุณภัทรา ให้เกียรติสัมภาษณ์การใช้งาน Bplus ERP&POS ระบบจัดการร้านค้า ของฝาก ของที่ระลึก