บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - โปรแกรมพิมพ์ป้ายราคา

           เพิ่มความสะดวกสำหรับงานที่ต้องการความรวดเร็วในการบันทึกรหัสสินค้า โปรแกรมสามารถช่วยพิมพ์รหัสแท่งกำกับบนป้ายราคา ติดที่ตัวสินค้า, Shelf Tag ติดที่ชั้นวางสินค้า, ใบปะกล่อง ติดที่กล่องบรรจุสินค้า โดยสามารถเลือกรหัสแท่งได้ทั้งแบบ EAN 8, EAN 13 และ CODE 93 เป็นต้น
           ลูกค้าสามารถเลือกเครื่องพิมพ์ได้ตามลักษณะกิจการและตามความเหมาะสม โดยเลือกพิมพ์ได้ทั้งจากเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด และเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป นอกจากรูปแบบป้ายราคา, Shelf Tag มาตรฐานที่โปรแกรมมีให้สำเร็จรูปแล้ว ลูกค้ายังสามารถออกแบบรูปแบบการพิมพ์ได้เองโดยมีข้อมูลให้เลือกพิมพ์ได้มากมาย โดยเฉพาะราคาให้เลือกได้พร้อมกันถึง 4 ตารางราคา และที่เป็นประโยชน์กับลูกค้ามาก คือ สามารถเลือกพิมพ์ป้ายราคาได้จากเอกสารต่างๆ โดยโปรแกรมจะช่วยพิมพ์บาร์โค้ดให้อัตโนมัติตามจำนวนข้อมูลในเอกสารที่มีอยู่ และโปรแกรมยังแสดงถึงความฉลาดในการเลือกไม่พิมพ์รายการสินค้าที่มีรหัสแท่งบาร์โค้ดที่ตัวสินค้าแล้ว เพื่อช่วยประหยัดต้นทุนในการพิมพ์จำนวนขาดหรือเกินความต้องการได้ด้วย

คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม

 • สามารถพิมพ์ได้ทั้ง ป้ายราคา, Shelf Tag และใบปะกล่องสินค้า โดยมีรูปแบบมาตราฐานจำนวนมากให้เลือกเช่น 3.2x2.5, 3.0x2.5 มีทั้งแบบพิมพ์ชนิด 2 ดวงต่อแถว และ 3 ดวงต่อแถว
 • รองรับการพิมพ์ทั้งเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดและเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ทั่วไป
 • ออกแบบรูปแบบการพิมพ์ได้โดย Crystal Reports
 • พิมพ์ได้ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน
 • กรณีพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด สามารถพิมพ์ได้ทั้งแบบใช้ความร้อน (Direct Thermal) หรือแบบใช้แผ่นฟิล์ม (Thermal Transfer)
 • สามารถเลือกพิมพ์รายละเอียดต่างๆ ได้มากมาย เช่น
  • รหัสซื้อขายสินค้า
  • ชื่อซื้อขายสินค้า
  • ชื่อสำรอง (ภาษาอังกฤษ)
  • ขนาดบรรจุ
  • น้ำหนัก
  • ราคา 1
  • ราคา 2
  • ราคา 3
  • ราคา 4
  • ประเภทสินค้า
  • ยี่ห้อ
  • ตำแหน่งวางสินค้า
  • เลขที่รับสินค้า
  • วันที่หมดอายุ
  • ฯลฯ
 • สามารถนำคุณสมบัติ / วิธีใช้สินค้า พิมพ์ลงฉลากของสินค้าได้
 • สินค้าชนิดเดียวกันมีหลายขนาดบรรจุ เช่น มาม่ามีหน่วยเป็นซอง, แพ็ค*6 และหีบ*24 ป้ายราคาสามารถแสดงหน่วยนับและราคาได้ทั้งซอง, แพ็ค*6 และหีบ*24
 • สามารถแสดงราคาโปรโมชั่น โดยราคาลดลงเมื่อจำนวนซื้อเพิ่มขึ้นได้เป็นระดับ เช่น ซื้อชิ้นเดียวราคา 25 บาท, ตั้งแต่ 3 ชิ้นราคา 20 บาท, ตั้งแต่ 5 ชิ้น ราคา 15 บาท เป็นต้น
 • ในป้ายราคาสามารถพิมพ์ราคาทุนออกมาได้ด้วยในรูปแบบรหัสลับ ผู้บริหารเท่านั้นที่จะเข้าใจ รหัสที่แสดงเป็นค่าตัวเลขราคาทุนได้ เพื่อช่วยในการตัดสินใจราคา เมื่อลูกค้าต่อรองราคา
 • ช่วยประหยัดเวลาในการพิมพ์ป้ายราคา โดยสามารถพิมพ์ป้ายราคาได้จากเอกสารต่างๆ ในโปรแกรม Account & ERP เช่น เอกสารซื้อ, เอกสารเบิกสินค้า เป็นต้น โดยผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาเลือกพิมพ์ทีละรายการสินค้า
 • การพิมพ์ป้ายราคาตามเอกสาร สามารถเลือกได้ว่าจะพิมพ์ทุกสินค้า หรือพิมพ์บางสินค้า เช่น พิมพ์ตามเอกสาร แต่พิมพ์ป้ายราคาเฉพาะสินค้าที่ไม่มีบาร์โค้ด
 • ในกรณีที่เป็นสินค้ายังไม่มีในแฟ้มข้อมูล สามารถเลือกบันทึกรายละเอียดชั่วคราวเพื่อพิมพ์ป้ายราคาก่อนได้