บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - การขอสวัสดิการ,สวัสดิการของพนักงาน,สวัสดิการพนักงาน,คำนวณเงินสวัสดิการ,ค่าอุบัติเหตุ,ค่ารักษาพยาบาล,ค่าคลอดบุตร,ค่าเล่าเรียนบุตร,ค่าทำฟัน,ผู้ป่วยใน,ผู้ป่วยนอก,เบิกค่าสวัสดิการ

Business Plus e-PaySlip


Business Plus e-Payslip E-mail / SMS / Web


 

Business Plus e-Payslip ระบบส่งใบจ่ายเงินเดือนและระบบแสดงเอกสารอื่นๆ ผ่าน E-mail / SMS / Web

    ระบบใบจ่ายเงินเดือน E-PaySlip เป็นระบบเสริมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการพิมพ์ใบจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน ซึ่งเดิมพิมพ์เอกสารในรูปแบบกระดาษหรือซองเงินเดือนปิดผนึก เปลี่ยนเป็นให้โปรแกรมพิมพ์เป็นรูปแบบ Electronic File และส่ง E-Mail ให้พนักงานได้ทันที โดยพนักงานแต่ละคนจะมีรหัสลับเพื่อความปลอดภัย ในการเปิดเข้าดูข้อมูลเงินเดือน ซึ่งเป็นความลับเฉพาะคน และความลับขององค์กร รวมทั้งยังสามารถส่งเอกสารหรือรายงานอื่นๆ ให้พนักงานทาง E-Mail ได้ทำนองเดียวกับใบจ่ายเงินเดือน นอกจากนั้นพนักงานยังมีช่องทางพิเศษสะดวกในการรับข้อมูลได้อีกคือทาง SMS และทาง Web

ชาว HR ท่านพบปัญหานี้ไหม

 • ทุกวันต้องทำงานธุรการเอกสารเพื่อบริการพนักงานจนลดเวลาการพัฒนางาน HR
 • พนักงานทำเอกสารหาย
 • พนักงานแจ้งว่าไม่ได้รับเอกสาร
 • พนักงานขอเอกสารย้อนหลัง

Business Plus E-Payslip on E-mail / SMS / Web

จึงเป็นตัวช่วยตัวล่าสุดที่ Business Plus HRM ขอนำเสนอ

 • พนักงานสามารถบริการตนเองได้โดยการดูข้อมูลเอกสารหรือรายงานได้ด้วยตนเองจาก Website เช่น ใบจ่ายเงินเดือน, รายงานสรุปสถิติการมาทำงาน, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ, หนังสือรับรองเงินเดือน, หนังสือรับรองการผ่านงาน เป็นต้น
 • เอกสารต่างๆ สามารถเรียกดูย้อนหลังได้ถึง 10 ปี
 • เพิ่มความสะดวกด้วยการรองรับการส่ง SMS สรุปยอดการจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน
 • มีการป้องกันข้อมูลเฉพาะของพนักงาน โดยชื่อผู้ใช้และรหัสลับที่พนักงานสามารถกำหนดได้ด้วยตนเอง
 • แสดงหน้าจอได้ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ

คุณสมบัติเด่นของระบบ E-Payslip

1. คุณสมบัติด้านการติดตั้งระบบ E-Payslip ใช้งานได้ง่าย โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม เพียงแค่ท่านมีลิขสิทธิ์ของโปรแกรม E-Payslip และขั้นตอนการตั้งค่าของระบบ มี 2 ขั้นตอน ดังนี้

 • ระบบ E-PaySlip สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมเงินเดือนเวอร์ชั่น 5.1 ขึ้นไป เพียงท่านทำการลงทะเบียนโปรแกรมเงินเดือนตามลิขสิทธิ์ที่ซื้อระบบไว้ ก็สามารถใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม
 • ตั้งค่าระบบ E-Mail ก่อนเริ่มใช้งานได้ง่าย และสะดวกรวดเร็วกรณีที่ผู้ใช้งานไม่มี Mail Server ก็สามารถใช้ Mail Free ทั่วไปเป็นโปรแกรมจัดการอีเมล์สำหรับรับและส่ง E-Mail ได้

2. คุณสมบัติด้านการทำงานระบบ E-Payslip ได้ถูกทำการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว โดย เพียงทำการตั้งค่าพื้นฐานของระบบเพื่อใช้งานในครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งในเดือนถัดไปก็สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องตั้งค่าใหม่ รวมทั้งเมนูการทำงานที่ชัดเจน และขณะที่ทำการส่ง E-Mail ให้กับพนักงาน ระบบจะแจ้งสถานะในการส่งเอกสารเป็น Log File เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ

 • ระบบรองรับการแสดงภาษาได้ถึง 5 ภาษา คือ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาลาว
 • โปรแกรมจะทำการพิมพ์เอกสารตามรูปแบบรายงานในโปรแกรมเงินเดือนโดยพิมพ์เป็นรูปแบบ PDF File เช่น ใบจ่ายเงินเดือน, รายงานสรุปสถิติการมาทำงาน, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ, หนังสือรับรองเงินเดือน, หนังสือรับรองการผ่านงาน เป็นต้น
 • สามารถทำการกรองข้อมูลในการส่งเอกสาร โดยสามารถเลือกได้ว่า ต้องการส่งทั้งบริษัท, เฉพาะสาขา, เฉพาะแผนก หรือส่งเฉพาะพนักงานบางท่านหรือกรณีส่งเพิ่มเติมหรือส่งให้พนักงานใหม่
 • สามารถตั้งค่าเพื่อกำหนดสิทธิให้กับผู้ใช้งานในการส่งเอกสารทางE-Mail และกำหนดสิทธิ์ในการแก้ไข E-Mail ในแฟ้มประวัติพนักงานเพื่อป้องการความปลอดภัยข้อมูลพนักงานได้
 • เพื่อความสะดวกและมีหลักฐานในการตรวจสอบ โปรแกรมจะมี Log File เก็บรายละเอียดความถูกต้องสมบูรณ์ในการส่งข้อมูลทุกรายการโดยแยกแฟ้มให้อัตโนมัติอย่างเป็นระบบ
 • โปรแกรมจะทำการส่งเอกสารให้กับพนักงานที่ระบุ E-Mail ถูกต้องเท่านั้น พร้อมกับสามารถตรวจสอบและแสดงให้ทราบว่า E-Mail ของพนักงานท่านใดที่ไม่ถูกต้อง เพื่อกลับมาแก้ไขและส่งใหม่ได้
 • มีระบบป้องกันการเปิดรายงานจากบุคคลอื่นด้วย รหัสลับเฉพาะบุคคลเนื่องจากใบจ่ายเงินเดือนที่ส่งให้กับพนักงานนั้นเป็นเอกสารสำคัญ ซึ่งป้องกันเฉพาะเจ้าของเอกสารเท่านั้นถึงจะเปิดได้ โดยสามารถกำหนด รูปแบบรหัสลับผสมผสานข้อมูลส่วนตัวของพนักงานได้ถึง 8 ชนิดขึ้นอยู่กับนโยบายบริษัทที่จะกำหนดให้ข้อมูลใดนำมาใช้ในการเปิดเอกสาร และสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อนโยบายบริษัทเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีข้อมูลให้เลือกได้ดังนี้
  1. เลขที่บัตรประชาชน
  2. วันเดือนปีเกิด
  3. วันที่หมดอายุของบัตร
  4. หมายเลขโทรศัพท์
  5. รหัสพนักงาน
  6. เลขที่บัตรพนักงาน
  7. วันที่เริ่มงาน
  8. รหัสอ่านใบจ่ายเงินเดือน
 • หลังจากได้รับใบจ่ายเงินเดือนทาง E-Mail เรียบร้อยแล้ว พนักงานก็จะสามารถเปิดดูใบจ่ายเงินเดือน (Slip) ได้ ซึ่งก่อนเปิดจะต้องทำการระบุรหัสลับให้ถูกต้อง ตามที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้กำหนดไว้ ระบบจึงจะแสดงข้อมูลในรายงาน แต่ถ้าระบุไม่ถูกต้องก็จะไม่สามารถ ดูข้อมูลในรายงานได้
 • ในกรณีที่เครื่อง Server บางตัวไม่อนุญาตให้ส่ง E-Mail ที่เป็นแฟ้ม PDF ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าให้โปรแกรมทำการเปลี่ยนนามสกุล File .PDF เป็น .PDF_ เพื่อให้ไม่ถูกกำจัดออกจาก Mail Server เมื่อผู้ใช้งานได้รับ Mail เพียงเปลี่ยนนามสกุล File จาก .PDF_ เป็น .PDF ก็สามารถเปิดอ่านเอกสารได้

ระบบเสริม

ระบบแสดงใบจ่ายเงินเดือนกับเอกสารอื่นๆผ่านทางเว็บ (E-PaySlip On Web)

    ระบบแสดงใบจ่ายเงินเดือนกับเอกสารอื่นๆ ผ่านทางเว็บ (Business Plus E-PaySlip On Web) เป็นระบบที่ต่อยอดมาจากระบบ E-PaySlip เพื่อให้พนักงานใช้งานได้สะดวกมากขึ้น โดยระบบนี้ สามารถแสดงเอกสาร PDF ในหน้าเว็บตามงวดเงินเดือนต่างๆ หลังจากที่ใช้โปรแกรม E-PaySlip ส่งข้อมูลให้กับพนักงานเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้พนักงาน สามารถเข้ามาตรวจสอบเอกสารย้อนหลังได้ทันที

คุณสมบัติเด่นของระบบ E-PaySlip On Web

1. คุณสมบัติด้านการติดตั้งระบบ E-PaySlip On Web ใช้งานได้ง่าย โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม เพียงแค่ท่านนำ File โปรแกรมไปวางในเครื่อง Server แล้วเลือกฐานข้อมูลให้ตรงกับที่ต้องการ เมื่อเรียบร้อยแล้วดับเบิ้ลคลิกโปรแกรมผ่านทาง Browse ก็สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้ทันที

 • ระบบ E-PaySlip On Web สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมเงินเดือนเวอร์ชั่น 7.0 ขึ้นไป
 • ระบบ E-PaySlip On Web จะต้องใช้งานร่วมกันระบบ E-PaySlip เพื่อเข้าไปอ่าน File PDF หลังจากที่โปรแกรม E-PaySlip เตรียมข้อมูลให้เรียบร้อยแล้ว
 • สำหรับเครื่อง Client ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม เพียงแค่เข้าใช้งานผ่านBrowser ก็สามารถเข้ามาดูเอกสารต่างๆผ่านทางหน้าเว็บได้

2. คุณสมบัติด้านการทำงานระบบ E-PaySlip On Web ได้ถูกทำการพัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ E-PaySlip ซึ่งพนักงาน สามารถตรวจสอบใบจ่ายเงินเดือนหรือเอกสารต่างๆ ผ่านทางหน้าเว็บได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว โดยระบบ E-PaySlip จะเตรียมข้อมูลให้เพื่อให้พนักงานสามารถเข้ามาเรียกดูและตรวจสอบเอกสารย้อนหลังด้วยตนเองได้ทันที รวมทั้งมีหน้าจอการเข้าใช้งานที่ง่ายและชัดเจน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ

 • แสดงหน้าจอได้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
 • พนักงานสามารถกำหนดชื่อผู้ใช้งานและรหัสลับก่อนที่จะเข้าใช้งานในระบบเว็บได้ด้วยตนเอง
 • มีระบบป้องกันการเปิดรายงานจากบุคคลอื่นด้วย รหัสลับเฉพาะบุคคลตามที่ได้กำหนดไว้ในระบบ E-PaySlip เนื่องจากใบจ่ายเงินเดือนที่ส่งให้กับพนักงานนั้นเป็นเอกสารสำคัญ ซึ่งป้องกันเฉพาะเจ้าของเอกสารเท่านั้น ถึงจะเปิดได้
 • หลังจากเข้ามาในหน้าเว็บแล้ว พนักงานก็จะสามารถเปิดดูใบจ่ายเงินเดือน(Slip) ได้ ซึ่งก่อนเปิดจะต้องทำการระบุรหัสลับให้ถูกต้องตามที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้กำหนดไว้ ระบบจึงจะแสดงข้อมูลในรายงาน แต่ถ้า ระบุไม่ถูกต้องก็จะไม่สามารถดูข้อมูลในรายงานได้
 • ระบบจะแสดงเอกสารตามรูปแบบรายงานในโปรแกรมเงินเดือน โดยแสดงเป็นรูปแบบ PDF File เช่น ใบจ่ายเงินเดือน, รายงานสรุปสถิติการมาทำงาน, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ, หนังสือรับรองเงินเดือน, หนังสือรับรองการผ่านงาน เป็นต้น
 • สามารถทำการเลือกให้แสดงเอกสารย้อนหลังได้ 10 ปี และ เลือกเอกสารได้ตามงวดเงินเดือนที่ได้มีการส่งเอกสารผ่านระบบ E-PaySlip ไว้
 • ลดระยะเวลาในการที่ฝ่ายบุคคลจะส่งเอกสารย้อนหลังให้กับพนักงาน เนื่องจากพนักงานสามารถ Download เอกสารต่างๆ จากหน้าเว็บได้ด้วยตนเอง
 • เป็นการบริการพนักงานแบบ Self Service ที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และให้พนักงานสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลา

ความคุ้มค่าของการนำระบบ e-Payslip มาใช้งานในองค์กร

    โปรแกรม E-PaySlip และ ระบบ E-PaySlip On Web ให้ความคุ้มค่าในการลงทุนสำหรับองค์กร ให้ความคุ้มค่าในการใช้งานสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพนักงาน ช่วยลดต้นทุนประหยัดค่าใช้จ่ายระยะยาว ช่วยประหยัด เวลาเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มภาพลักษณ์ความทันสมัยให้องค์กร

 1. ช่วยลดต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่ายระยะยาว
  1. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกระดาษ ใบจ่ายเงินเดือนหรือซองปิดผนึก
  2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหมึกพิมพ์ และประหยัดค่าซ่อมแซมเครื่องพิมพ์
  3. ประหยัดค่าใช้จ่ายการทำงานล่วงเวลา
  4. ประหยัดพื้นที่ในการเก็บเอกสาร
  5. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการส่ง เอกสารให้พนักงาน ที่ทำงานนอกสำนักงาน หรือสาขาต่างๆ
  6. ประหยัดเวลาในการตรวจสอบเอกสารย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลา

 2. ช่วยประหยัดเวลาของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพนักงาน
  1. ลดระยะเวลาในการดำเนินการ เช่น การรอพิมพ์เอกสาร, การปิดผนึกซองใบจ่ายเงินเดือน เป็นต้น
  2. ลดระยะเวลาการแจกใบจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน หรือเซ็นรับเอกสารทีละคน เปลี่ยนเป็นรูปแบบของการส่งทาง E-Mail
  3. ลดการผิดพลาดในการแจกใบจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน ผิดคนหรือหลีกเลี่ยงกรณีพนักงานไม่ได้รับใบจ่ายเงินเดือน
  4. สามารถส่งใบจ่ายเงินเดือนให้พนักงานรายบุคคลได้ทันที ในกรณีพนักงานเฉพาะท่าน ร้องขอให้ทำการส่งใหม่ได้
  5. กรณีใช้งานผ่านระบบเว็บลดเวลาของฝ่ายบุคคลไม่ต้องส่งเอกสารย้อนหลัง พนักงานสามารถเข้าไปตรวจสอบเอกสารตนเองในหน้าเว็บได้

 3. ช่วยเพิ่มความสะดวก, รวดเร็ว ในการทำงาน
  1. ช่วยให้การทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลสะดวก รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม
  2. ช่วยให้การเก็บเอกสารง่ายและสะดวกขึ้น ในรูปแบบ Electronic File และเป็นการเพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บเอกสาร
  3. ช่วยให้พนักงานที่ต้องทำงานนอกสำนักงาน หรือสาขาต่างๆ ได้รับใบจ่ายเงินเดือน รวดเร็ว ทันเวลาไม่ต้องรอเข้ามารับเอกสารที่สำนักงาน หรือรอรับเอกสารที่ส่งมาจากสำนักงาน
  4. พนักงานสามารถเข้ามาตรวจสอบเอกสารย้อนหลังผ่านทางหน้าเว็บและสามารถ Download เอกสารไว้ได้ตลอดเวลา

 4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มภาพลักษณ์องค์กร
  1. ความปลอดภัยในเรื่องความลับของข้อมูล ในรูปแบบใหม่เป็น Electronic File
  2. ช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีเวลามากขึ้น สามารถพัฒนาองค์กรได้มากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้องค์กร
  3. ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ให้องค์กร ด้วยการ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในองค์กรและพนักงาน

ความต้องการพื้นฐานของโปรแกรม

ระบบ E-PaySlip

 1. ใช้งานคู่กับโปรแกรมเงินเดือน Business Plus Payroll Version 5.1 ขึ้นไป
 2. โปรแกรม PdfCreator ซึ่งเป็นโปรแกรม Freeware
 3. เครื่องที่ต้องการใช้งานจะต้องสามารถติดต่อ NetWork ที่สามารถส่ง E-Mail ได้
 4. องค์กรจะต้องมี E-Mail Account ที่ใช้สำหรับส่งเมล์ให้กับพนักงาน

ระบบ E-PaySlip On Web

 1. ใช้งานคู่กับโปรแกรมเงินเดือน Business Plus HRM Version 7.0 ขึ้นไป
 2. ใช้งานคู่กับระบบ E-PaySlip เพื่อสำหรับส่งเอกสารให้กับพนักงานและพนักงานเข้าไปอ่านเอกสารผ่านเว็บ
 3. รองรับการใช้งานผ่าน Browser ดังนี้
  • Firefox 3.6+, including Firefox Mobile
  • Safari 5+, including Safari Mobile
  • Internet Explorer 8+
  • Chrome 12+, including Android Stock Browser and Chrome Mobile
  • Opera 12 (Presto) and 15+ (Opera Next / WebKit), including Opera Mobile