MEMBER-LOYALTY PROGRAM

โปรแกรมสมาชิก สะสมแต้มและแลกแต้ม รักษาฐานลูกค้าและเกิดการซื้อซ้ำ นำมาซึ่งยอดขายที่ยั่งยืนและสร้างกำไรอย่างต่อเนื่อง Maintain customer base and Repeat purchases, To bring sustainable sales and profits continuously. การรักษาฐานลูกค้าและการทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ เป็นการนำพาซึ่งยอดขายที่ยั่งยืนและสร้างกำไรได้อย่างต่อเนื่อง

โปรแกรมสมาชิก สะสมแต้มและแลกแต้ม

       การรักษาฐานลูกค้าและการทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ เป็นการนำพาซึ่งยอดขายที่ยั่งยืนและสร้างกำไรได้อย่างต่อเนื่อง การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าด้วยระบบสมาชิกเป็นกลยุทธ์ของการตลาดยุคปัจจุบันที่ห้างร้านต่างๆ ต้องการทำแต่ทำอย่างไรให้เหนือคู่แข่งทำอย่างไรให้ลูกค้าสนใจและได้ใจลูกค้าตั้งแต่การให้ส่วนลดสมาชิก การสะสมแต้ม การแลกแต้ม ต้องใช้ทรัพยากรในองค์กรเพื่อสนับสนุนอย่างมาก หลายท่านกำลังมองหาเครื่องมือช่วยที่จะมาสนับสนุน

       Business Plus Member โปรแกรมสมาชิกสะสมแต้มและแลกแต้มออกแบบมาด้วยความสามารถพื้นฐาน เพื่อรองรับงานสมาชิกที่สมบูรณ์แบบ โดยสมาชิกสามารถได้รับส่วนลดได้หลากหลายแบบสะสมแต้มพร้อมการแลกแต้มตลอดจนการส่งข่าวสารให้สมาชิกในเงื่อนไขการตลาดที่ต้องการประชาสัมพันธ์ได้

คุณสมบัติเด่น

1.แบ่งแยกสมาชิกได้หลากหลายประเภทตามกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น สมาชิกบัตรทอง สมาชิกบัตรเงิน โดยสามารถกำหนดสิทธิประโยชน์ได้แยกตามสมาชิก เช่น

 • สมาชิกแต่ละประเภทสามารถเลือกสิทธิประโยชน์ของบัตรได้ เช่น ประเภทบัตรนี้ให้ส่วนลด ไม่สะสมแต้ม หรือบัตรประเภทนี้สะสมแต้มอย่างเดียว เป็นต้น
 • สมาชิกแต่ละประเภทสามารถกำหนดราคาขายที่ได้รับต่างกันแยกตามประเภทสมาชิกได้
 • สามารถให้ส่วนลดในอัตราที่ไม่เท่ากันได้ แยกตามประเภทสมาชิก
 • รองรับการสร้างความพิเศษให้สมาชิกด้วยส่วนลดในเดือนเกิดหรือวันเกิด ประเภทสมาชิกใดบ้างมีสิทธิได้รับและได้รับใน % ที่ต่างกันได้ตามประเภทสมาชิก

2.รายละเอียดสมาชิก

 • เก็บประวัติรายละเอียดส่วนบุคคลของสมาชิก เพื่อการวิเคราะห์ยอดซื้อได้อย่างครบถ้วน
 • ช่วยงานบริการบันทึกประวัติสมาชิกที่รวดเร็วด้วยการใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชน รับชมVDO
 • นำข้อมูลสมาชิกมาพิมพ์บัตรสมาชิกได้เอง
 • รองรับวันหมดอายุของบัตรสมาชิก เมื่อบัตรสมาชิกหมดอายุสามารถตั้งค่าให้ไม่สามารถให้ส่วนลดสมาชิกได้
 • สามารถเก็บความชอบหรือความสนใจพิเศษ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สมาชิกได้ เช่น สีที่ชอบ, งานอดิเรก, กิจกรรมที่ชอบ, สิ่งที่สนใจพิเศษและข้อมูลอื่นๆ สำหรับการวิเคราะห์สมาชิก โดยข้อมูลส่วนนี้ใช้ร่วมกับระบบวิเคราะห์การตลาดขั้นสูง(BI) เท่านั้น ในรายงานที่โปรแกรมจัดเตรียมไว้ให้ท่านนั้น อาจไม่ตรงกับมุมมองของท่าน ดังนั้นโปรแกรมจึงได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านในการจัดทำรายงานตามความต้องการได้ โดยโปรแกรมให้ทำการกำหนดข้อมูลหรือเงื่อนไขที่ท่านต้องการได้
 • เก็บรายละเอียดสมาชิกวันที่สมัครและวันที่หมดอายุพร้อมแจ้งที่หน้าจอแคชเชียร์เมื่อมีการขาย
 • สามารถจ่าหน้าซองเพื่อทำการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และโปรโมชั่นให้สมาชิกได้
 • แบ่งแยกราคาขาย หรือส่วนลดที่แตกต่างกัน ตามประเภทสมาชิก
 • เก็บวันเกิดสมาชิกเพื่อนำมาเล่นรายการต่างในเรื่องการสะสมแต้มได้เป็นพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
 • เก็บรายละเอียดส่วนตัวสมาชิกเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์การซื้อได้
 • พร้อมรายงานรายละเอียดสมาชิกในรูปแบบต่างๆ เช่น
  1. รายงานรายชื่อสมาชิกตามประเภทสมาชิก
  2. รายงานรายชื่อสมาชิก พร้อมที่อยู่
  3. รายงานตาม วันเกิด, วันสมัคร, วันหมดอายุของสมาชิก

3.การสะสมแต้ม

 • กำหนดวิธีการสะสมแต้มและการเพิ่มค่าของแต้มได้หลายวิธี 
 • สามารถกำหนดยอดซื้อและยอดแต้มที่ได้ เช่น มูลค่ายอดซื้อ 25 บาท จำนวนวนแต้มที่ได้ 1 แต้ม เป็นต้น
  • ถ้าซื้อสินค้า 5,000 บาท แต้มที่ได้รับ 10 แต้ม
  • ถ้าคืนสินค้า 500 บาท แต้มจะถูกหัก 1 แต้ม เป็นต้น
 • การจัดรายการส่งเสริมยอดซื้อสมาชิกได้ เช่น ในช่วงเดือนเกิด ครบรอบของห้างร้านจะมีการให้ยอดสะสมแต้มเป็นพิเศษ หรือ เปลี่ยนเงื่อนไขเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าคิดว่าแต้มสะสมได้ง่าย ๆ และสามารถแลกของรางวัลง่ายเช่น เดิมยอดซื้อ 100 บาทได้ 1 แต้ม สามารถเปลี่ยนการจัดรายการเป็น 25 บาท ได้ 1 แต้ม หรือ ยอดซื้อ 100 บาท ได้ 1 แต้ม จัดรายการเป็น ยอดซื้อ 100 บาทได้แต้มเป็น 5 แต้ม เป็นต้น รองรับผู้ที่มีหลายสาขาสามารถกำหนดให้ยอดสะสมแต้มเป็นพิเศษ หรือ ลดยอดชื้อลงจากปกติเพื่อให้ได้การสะสมแต้มมากขึ้น สำหรับสมาชิกที่ไปซื้อสินค้าที่สาขาใหม่ เป็นต้น
 • กำหนดช่วงเวลาให้แต้มสะสมพิเศษ เช่นช่วง 8.00-10.30 จะได้แต้มเพิ่มเป็น 2 เท่า เป็นต้น โดยโปรแกรมจะมองจากเวลาเริ่มบิล ถ้าจบบิลนั้นหลังช่วงสะสมแต้มพิเศษก็ไม่มีปัญหากับลูกค้าเพราะโปรแกรมยังถือ ว่าซื้อสินค้าในช่วงโปรโมชั่นแต้มสะสมนี้
 • ในวันเกิดสมาชิกสามารถกำหนดแต้มสะสมพิเศษได้โดยอัตโนมัติเมื่อสมาชิกมาในวันเกิด
 • วันประจำสัปดาห์แต่ละวันสามารถกำหนดการสะสมยอดและแต้มสะสมได้แตกต่างกัน เช่นทุกวันพุธจะได้แต้มเพิ่มเป็น 3เท่าของปกติ เป็นต้น

3.การแลกแต้ม

 • โปรแกรมจะคำนวณแต้มจากยอดซื้อให้ตามข้อกำหนดของห้างร้าน โดยอัตโนมัติ
 • โปรแกรมประมวลผลจากเอกสารขายนำมาคำนวณแต้มให้กับสมาชิก ตามที่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขวิธีการคำนวณแต้มเอาไว้
 • รายงานรายละเอียดให้สมาชิกทราบแต้มที่ได้รับและแต้มที่ใช้ไป เช่น
  • ใบแจ้งยอดสมาชิก
  • รายงานรายละเอียดยอดสมาชิก
  • รายงานสรุปแต้มสมาชิก
  • รายงานสรุปแลกแต้ม
  • รายงานรายละเอียดแลกแต้ม
  • รายงานการเคลื่อนไหวแต้มสมาชิก
  • รายงานสรุปการแลกแต้มสินค้าสมาชิก

4.เครื่องมือช่วยในการจัดการเกี่ยวกับแฟ้มสมาชิกให้ได้อย่างรวดเร็วมีฟังก์ชั่นต่างๆ ดังนี้

 • การต่ออายุสมาชิก
 • การเลิกใช้สมาชิกที่ขาดการติดต่อ
 • การลบสมาชิกที่ขาดการติดต่อ
  • การต่ออายุโดยอัตโนมัติสามารถกำหนดเงื่อนไขการต่ออายุได้ เช่น เลือกประเภทสมาชิก, เลือกจากวันที่สมัครสมาชิก, เลือกวันที่หมดอายุสมาชิก เฉพาะที่มียอดซื้อ ระบุช่วงวันที่ที่ต้องการให้โปรแกรมตรวจสอบยอดซื้อของสมาชิกพร้อมจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องการให้โปรแกรมตรวจสอบ เป็นต้น ถ้ารายการตรงตามเงื่อนไขที่เลือกโปรแกรมจะทำการต่ออายุให้โดยอัตโนมัติ
  • ขยายจำนวนวันหมดอายุเพิ่มได้กำหนดจำนวนวันที่ต้องการให้โปรแกรมคำนวณวันที่หมดอายุเพิ่มโดยโปรแกรมจะเปลี่ยนวันที่ตามวันหมดอายุที่คำนวณได้ในแฟ้มประวัติสมาชิกที่ระบุตามเงื่อนไข เช่น ขยายวันที่หมดอายุออกไป 30 วัน
  • กำหนดวันหมดอายุเป็นวันที่ต้องการให้กับสมาชิกที่ตรงตามเงื่อนไขที่ต้องการโปรแกรมจะทำการเปลี่ยนวันที่หมดอายุในแฟ้มประวัติสมาชิก ในช่องวันที่หมดอายุตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยอัตโนมัติ
  • การลบแฟ้มสมาชิกสามารถกำหนดเงื่อนไขของการขาดการติดต่อได้ เช่น เลือกประเภทสมาชิก, เลือกจากวันที่สมัครสมาชิก, เลือกวันที่หมดอายุสมาชิก เฉพาะที่มียอดซื้อระบุช่วงวันที่ที่ต้องการให้โปรแกรมตรวจสอบ ยอดซื้อของสมาชิกพร้อมจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องการให้โปรแกรมตรวจสอบ เป็นต้น ถ้ารายการตรงตามเงื่อนไขที่เลือกโปรแกรมจะทำลบแฟ้มสมาชิกให้โดยอัตโนมัติ

โปรแกรมคำนวณแต้มสมาชิก

       เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในปัจจุบันการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง โดยเฉพาะในซุปเปอร์มาร์เก็ต, ห้างสรรพสินค้าและดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ มีการแข่งขันกันสูงมากมีเทคนิคโปรโมชั่นแคมเปญต่างๆ เพื่อดึงดูดลูกค้าหลากหลายแบบและที่สำคัญที่สุดที่ทุกที่ต้องการคือ วิธีการดึงลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าซ้ำบ่อยๆจะทำอย่างไร ซึ่ง Business Plus ได้สร้างเครื่องมือขึ้นคือโปรแกรมคำนวณแต้มสมาชิก Online เพื่อให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกได้รับประโยชน์สะดวกและรวดเร็ว ในการทราบผลตอบแทนจากการซื้อทันที

คุณสมบัติเด่น

เหมาะสำหรับการดึงดูดลูกค้ากลับมาที่ห้าง/ร้าน ในรูปของสมาชิกที่ให้รางวัลพิเศษในรูปแบบต่างๆ ที่แสดงว่าลูกค้าเป็นบุคคลพิเศษเหนือกว่าลูกค้าทั่วไป โดยมีคุณสมบัติเด่นดังนี้

 1. รองรับการให้แต้มสมาชิกเมื่อมาซื้อสินค้าครบตามมูลค่าหรือสินค้าพิเศษที่กำหนดไว้ได้ทันที
 2. รองรับการคำนวณแต้มสมาชิกที่จะได้รับตามต้องการ เช่น สำหรับป้ายทั่วไป ยอดซื้อทุกๆ 100 บาท ลูกค้าได้รับ 1 แต้ม และป้ายสมาชิก ทุกๆ 25 บาท ได้ 1 แต้ม เป็นต้น
 3. รองรับวิธีการคำนวณแต้มสมาชิกได้ตามสินค้า เช่น สินค้าความงาม จะได้คะแนนเพิ่ม 3 เท่า หรือทำโปรโมชั่นเฉพาะช่วงเวลา ถ้าซื้อ TV ทุกวันที่ 1 จะได้คะแนนเพิ่ม 5 เท่า เป็นต้น
 4. รองรับการจัดการโปรโมชั่นแต้มสมาชิก โดยกำหนดให้บวกเป็นค่าคงที่หรือคูณเพิ่มเป็นเท่าได้ เช่น ซื้อสินค้าครบ 500 บาท รับแต้มทวีคูณเพิ่ม 10 แต้ม หรือ ซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไป รับแต้มทวีคูณเพิ่ม 2 เท่า เป็นต้น
 5. รองรับการจัดโปรโมชั่นแต้มสมาชิกแบบขั้นบันไดได้โดยไม่จำกัด เช่น ซื้อสินค้าครบ 2,000 บาท รับแต้มทวีคูณ 2 เท่า, ซื้อครบ 3,000 บาท รับแต้มทวีคูณ 3 เท่า
 6. รองรับการจัดโปรโมชั่นนาทีทองแต้มสะสมตามช่วง วัน และเวลาที่กำหนด เช่น วันเกิดห้าง เวลา 12.00-13.00 น. สมาชิกมาซื้อครบ 300 บาท จะได้แต้มเป็น 10 เท่า ของปกติ เป็นต้น
 7. รองรับการให้แต้มเพิ่มพิเศษสำหรับวันเกิด / เดือนเกิดของสมาชิกได้
 8. สามารถระบุการจัดโปรโมชั่นเฉพาะสมาชิก และเฉพาะเครื่องบันทึกเงินสดได้ เช่น เฉพาะสมาชิกบัตรทองจะได้แต้มทวีคูณเพิ่มเป็น 2 เท่า เมื่อซื้อครบ 1,000 บาท หรือสมาชิกทุกคนที่มาซื้อที่ซุ้มจัดรายการจะได้แต้มทวีคูณเพิ่มเป็น 3 เท่าเมื่อซื้อครบ 500 บาท เป็นต้น
 9. รองรับการทำงานแต้มสะสมสมาชิกแบบ Online สามารถทราบแต้มคงเหลือทันทีในบิลที่ซื้อ
 10. เมื่อสมาชิกมาซื้อสินค้าแต้มสะสมที่จะได้รับ จะแสดงทันทีที่ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 11. รองรับการแลกแต้มเพื่อรับรางวัลพิเศษ
 12. สามารถแลกแต้มได้ทั้งที่จุดบริการลูกค้าและ กับแคชเชียร์ที่เครื่องบันทึกเงินสด
 13. สามารถนำแต้มสะสม มาแลกเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าได้
 14. สามารถกำหนดสิทธิการใช้แต้มสะสมแลกเป็นส่วนลดได้ตาม % ที่ตั้งไว้ เช่น สามารถใช้แต้มที่สะสมเป็นส่วนลดได้ไม่เกิน 30 % ของยอดซื้อในบิลนั้น หรือสามารถใช้แต้มที่สะสมเป็นส่วนลดได้ 50% ของแต้มคงเหลือ
 15. รองรับให้สมาชิกสามารถซื้อแต้มที่ขาดเพื่อแลกรับรางวัลพิเศษได้

กิจกรรมพิเศษ & แคมเปญ เลิกใช้ถุงพลาสติก

       จากประกาศ งดแจกถุงพลาสติกพร้อมกัน ตั้งแต่ 1 ม.ค.2563 ของห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ และร้านทั่วไป เพื่อการเลิกใช้ถุงพลาสติกมาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม รักษาประเทศไทยของเรา จึงมีการจัดแคมเปญต่าง ๆไม่รับถุงพลาสติกแล้วได้อะไร? เป็นการสมนาคุณลูกค้า เช่น ให้แต้มสมาชิกไม่รับที่ไม่รับถุงเพิ่ม หรือลูกค้าทั่วไปที่ไม่รับถุงจะสามารถนำสิทธิ์ไปเป็นเงินบริจาคได้ หรือให้เป็นส่วนลดอีกด้วย ซึ่งเป็นการสนับสนุนการกลับมาซื้อซ้ำ สร้างความภักดีให้กับร้าน และเพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างดี
       Business Plus POS และ Business Plus Member Online จึงออกแบบแคมเปญกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติมให้สามารถเพิ่มแต้มให้สมาชิกที่ไม่รับถุง หรือ เพิ่มเติมการเก็บยอดเงินบริจาคของลูกค้าทั่วไปได้
แคมเปญกิจกรรมพิเศษประกอบด้วยแคมเปญ 3 ประเภท เพิ่มแต้มสมาชิก,สะสมเงินบริจาคร่วมกับร้าน และรับส่วนลดเพิ่ม

 • สามารถกำหนดช่วงเวลาการจัดแคมเปญกิจกรรมพิเศษแต่ละรายการได้
 • สามารถทำแคมเปญกิจกรรมพิเศษกับกลุ่มสมาชิกที่แตกต่างกันตามประเภทสมาชิกได้
 • สามารถเลือกทำแคมเปญกิจกรรมพิเศษกับบางสาขาได้  

เช่น เพิ่มแต้มสมาชิกกับสมาชิกเมื่อไม่รับถุงพลาสติก โดยยอดแต้มจะให้ได้ทั้งการคำนวณตาม % หรือเพิ่มเป็นจำนวนคงที่ เช่น เพิ่ม 10 แต้มต่อบิล โดยใช้มูลค่ายอดขายสุทธิหลังลด  เป็นต้น

e-Coupon

       เป็นการพิมพ์คูปองอัตโนมัติที่แคชเชียร์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เพื่อให้ลูกค้าหรือสมาชิกที่มาซื้อสินค้าได้รับคูปองส่วนลดกลับไป และสามารถนำมาใช้ในการซื้อครั้งถัดไป ซึ่งลูกค้าจะเห็นได้ทันทีที่มาใช้บริการในห้างหรือร้าน จะมีคูปองเงินสดกลับบ้านไปโดยไม่ต้องรอสะสมแต้มครบ ซึ่งจะทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ

คุณสมบัติเด่น

 • รองรับการแสดงรูปภาพในคูปอง โดยกำหนดได้เอง
 • สามารถพิมพ์รูปคูปอง และโลโก้ในได้บิล
 • สามารถกำหนดข้อความบนคูปองส่วนลดได้เอง และกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคูปองส่วนลด เช่น มูลค่า / รูปสินค้า / ยอดซื้อ
 • คูปองเงินสด สามารถนำมาใช้กับเครื่องบันทึกเงินสด เพื่อเป็นการชำระสินค้าแทนเงินสดได้ทันที
 • รองรับการให้คูปองกรณีที่ไม่ใช่สมาชิก
 • ป้องกันการใช้คูปองซ้ำด้วยระบบบาร์โค้ด
 • สามารถกำหนดรูปแบบของคูปองส่วนลดได้เอง โดยโปรแกรมรองรับการกำหนดมูลค่าส่วนลดได้ 8 รูป
 • มีความรวดเร็วในการพิมพ์ ตามรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ใช้งาน
 • รองรับการคำนวณคูปองเป็นค่าคงที่ หรือ % ของยอดซื้อ
 • สามารถกำหนดอายุคูปอง พร้อมทั้งข้อความอายุคูปอง และกำหนดจำนวนคูปองต่อสมาชิกได้
 • รองรับการจัดโปรโมชั่นคูปองส่วนลดเป็นช่วงวัน และเวลาที่กำหนด
 • รองรับการให้คูปองพิเศษ สำหรับวันเกิด/เดือนเกิด
 • สามารถจัดโปรโมชั่นคูปองแบบขั้นบันไดได้

โปรแกรมแจกคูปองเงินสดและส่วนลดสินค้า

       โปรแกรมแลกแต้มสมาชิกเป็นคูปองเงินสด หรือ คูปองส่วนลด เป็นการนำแต้มสมาชิกจากโปรแกรมสะสมแต้มสมาชิกมาต่อยอดในการทำส่งเสริมการขายในรูปแบบ แลกแต้มเป็นคูปองเงินสด หรือ คูปองส่วนลดสินค้า พร้อมทั้งสามารถระบุเงื่อนไขการแลกแต้มสมาชิกรองรับการแสดงรูปภาพในคูปอง โดยกำหนดได้เอง โดยลักษณะการทำงานของโปรแกรมจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

 1. จัดทำคูปองเงินสด จัดส่งให้กับสมาชิก
 2. จัดทำคูปองส่วนลด เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการแลกซื้อสินค้าให้กับสมาชิก

คุณสมบัติเด่น

 • สามารถเลือกสมาชิกและรหัสสมาชิก โดยกำหนดวันที่ของแต้มที่สะสมและกำหนดวิธีคำนวณได้ เช่น คูปองเงินสด มูลค่า 1 บาท ใช้แต้มแลกกี่แต้ม เป็นต้น
 • สามารถกำหนดอายุคูปอง พร้อมทั้งข้อความอายุคูปอง และกำหนดคูปองต่อสมาชิกได้
 • สามารถกำหนดข้อความบนคูปองส่วนลด กำหนดคูปองต่อสมาชิก และกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคูปองส่วนลด เช่น มูลค่า / รูปสินค้า / ยอดซื้อ
 • โปรแกรมจะทำการลดแต้มให้อัตโนมัติ เมื่อมีการแลกคูปองเงินสดเรียบร้อยแล้ว
 • คูปองเงินสด สามารถนำมาใช้กับเครื่องบันทึกเงินสด เพื่อเป็นการชำระสินค้าแทนเงินสดได้ทันที

Option โปรโมชั่นแต้ม Redeem

1. สร้างความประทับใจพิเศษในโอกาสสำคัญของลูกค้า เช่น วันเกิดหรือเดือนเกิด หรือนำ วัน-เดือนเกิดสมาชิก สามารถมาจัดรายการ พิเศษ ในเรื่องการสะสมแต้มได้ เช่น เดือนเกิดทั้งเดือน ให้สามารถได้แต้มสะสมจากยอดซื้อมากกว่าเดือนอื่นๆ เป็นต้น
2. แต้มนาทีทอง รองรับเรื่องการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเกี่ยวกับสมาชิกการสะสมแต้ม เหมือนการขายสินค้านาทีทองที่กำหนดช่วงวัน ช่วงเวลา ที่จะได้ราคาพิเศษ แต้มนาทีทอง ก็เช่นเดียวกัน สามารถให้แต้มเพิ่มขึ้นตามช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อส่งเสริมการขายให้ในกลุ่มสมาชิก มาซื้อในช่วงเวลาตามเป้าหมายของนโยบายการขายการตลาด
3. แต้มทวีคูณเป็นการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายสมาชิกกับการสะสมแต้ม ให้แต้มเพิ่มขึ้นตามช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขให้สมาชิกรับเพิ่มแต้มเป็นหน่วย หรือ สมาชิกรับเพิ่มเป็นเท่า เช่น กำหนดแต้มจากปกติ 100 บาท ได้ 1 แต้ม กำหนดแต้มทวีคูณ เมื่อซื้อสินค้าครบ 2,000 บาท ลูกค้ารับเพิ่ม 5 เท่า เมื่อทำการขายสินค้าจะคิดแต้มปกติให้ก่อน แล้วจะทำการคำนวณแต้มทวีคูณเพิ่ม
ตัวอย่าง เช่น ยอดซื้อครบ 4,000 บาท จะได้แต้มปกติ 40 แต้ม และจะได้แต้มทวีคูณเพิ่ม 5 เท่า 40*5 = 200 แต้ม เป็นต้น
เพื่อกระตุ้นการอยากสะสมแต้ม ก็คือการกระตุ้นยอดขายนั่นเอง

       ซึ่งทุกกิจการที่จัดทำเรื่องสมาชิกที่มีการสะสมแต้ม ต้องไม่ลืมถึงผลประโยชน์ตอบแทนที่สมาชิกจะเอาแต้มไปแลกว่า ต้องสร้างความน่าสนใจให้สมาชิก อยากจะสะสมแต้มให้ครบตามเงื่อนไขให้เร็วที่สุด ถ้าของรางวัลของแลกเปลี่ยนตรงใจสมาชิก โปรแกรมสมาชิกและสะสมแต้ม Business Plus Member ช่วยท่านเพิ่มยอดขายจากสมาชิกได้อย่างแน่นอน

The One Card โปรแกรมบัตรสะสมแต้มสมาชิก ช้อปได้ทุกเครือ

       เพื่อเพิ่มยอดขายมีหลายหลายวิธีแต่จุดหนึ่งคือการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ประทับใจเพื่อกลับมาใช้บริการหรือซื้อสินค้าบ่อย ๆ ซึ่งมีหลากหลายวิธีแต่วิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมคือพยายามให้ลูกค้าเป็นสมาชิก และ ใช้ยอดสะสมมาแลกรับรางวัลในรูปแบบต่าง ๆ โดยโปรแกรมสามารถรองรับเรื่องสมาชิก รายงานการวิเคราะห์ยอดซื้อของสมาชิกและการสะสมแต้มเพื่อแลกรางวัลได้หลายหลาย

การแสดงยอดสะสม

 • สามารถแสดงยอดสะสมและแต้มสะสมได้ที่หน้าร้านเมื่อมีการสอบถาม 
 • ในการรวมข้อมูลสมาชิกและยอดซื้อสะสมของทุกกิจการที่ใช้บัตรร่วมกัน

รายงานต่างๆ เกี่ยวกับสมาชิก

       รายงานเกี่ยวกับสมาชิกเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เช่น วิเคราะห์แต้มสมาชิก แต้มคงเหลือ หรือการวิเคราะห์ประวัติการขายสมาชิกตาม เพศ อายุ วิเคราะห์ยอดขายสมาชิก ตามช่วงวันที่ที่ต้องการวิเคราะห์ ที่เป็นประโยชน์ในการนำไปจัดโปรโมชั่นเกี่ยวกับสมาชิกต่อไป เช่น

 1. รายงานประวัติการขายตามสมาชิกก่อนเดือนเกิด แสดงที่อยู่
 2. รายงานประวัติการขายตามสมาชิกก่อนเดือนเกิด ย้อนหลัง 6 เดือน
 3. รายงานรายชื่อและที่อยู่สมาชิกที่ยอดซื้อสูงสุด
 4. รายงานประวัติการขายสมาชิกย้อนหลัง 6 เดือน
 5. รายงานประวัติการขายสมาชิกย้อนหลัง 6 เดือน ตามประเภทสมาชิก
 6. รายงานประวัติการขายสมาชิกย้อนหลัง 6 เดือน ตามอาชีพ
 7. รายงานประวัติการขายสมาชิกย้อนหลัง 6 เดือน ตามอายุ
 8. รายงานประวัติการขายสมาชิกย้อนหลัง 6 เดือน ตามเพศ
 9. รายงานประวัติการขายสมาชิกย้อนหลัง 6 เดือน ตามสถานภาพ

Campaign/Promotion

ประเภทของการส่งเสริมการขายที่โปรแกรมรองรับ 7 ประเภท

1.กรณีซื้อสินค้าชนิดเดียวกันมีราคาพิเศษกรณีที่ซื้อจำนวนมาก

 • แถมตามจำนวน หากซื้อครบตามจำนวนที่ระบุจะได้แถมสินค้าชนิดเดียวกัน โดยของแถมจะได้เพิ่มเป็นขั้น เช่น ซื้อครบ 2 แถม 1 และซื้อครบ 20 แถม 6 เป็นต้น
 • ส่วนลดเพิ่มตามจำนวน ซื้อครบตามจำนวนที่ระบุจะได้ส่วนลดเพิ่มมากขึ้นเป็นขั้น เช่น สินค้าราคาชิ้นละ 10 บาท ซื้อ 1-2 ชิ้น ไม่มีส่วนลด ถ้าซื้อตั้งแต่ 3-6 ชิ้น จะได้ส่วนลด 2% ถ้าซื้อตั้งแต่ 7-10 ชิ้น จะได้ส่วนลด 3% เป็นต้น
 • ราคาลดตามจำนวน ซื้อครบตามจำนวนที่ระบุราคาต่อหน่วยจะลดลงเป็นขั้น เช่น สินค้าราคาชิ้นละ 10 บาท ซื้อ 1-2 ชิ้น จะราคา 10 บาท ถ้าซื้อตั้งแต่ 3-6 ชิ้น จะได้ราคา 9 บาท ถ้าซื้อตั้งแต่ 7-10 ชิ้น จะได้ราคา 8 บาท เป็นต้น

2.กรณีซื้อสินค้าหลายชนิดปนกันครบตามจำนวนที่ระบุ

 • ซื้อจำนวนครบได้ของแถม ถ้าซื้อสินค้าครบจำนวนที่จัดรายการจะได้ของแถม เช่น ซื้อโค้ก 1 กระป๋อง และสไปร์ท 1 กระป๋อง แถมแฟนต้า 1 กระป๋อง
 • ซื้อจำนวนครบเลือกของแถม ถ้าซื้อสินค้าครบจำนวนที่จัดรายการมีสิทธิ์เลือกของแถมได้ เช่น ซื้อโค้ก 1 กระป๋อง และสไปร์ท 1 กระป๋อง มีสิทธิ์เลือกของแถมระหว่างแฟนต้านํ้าแดง หรือแฟนต้านํ้าเขียว 1 กระป๋อง
 • ซื้อจำนวนครบได้แลกซื้อ ถ้าซื้อสินค้าครบจำนวนที่จัดรายการจะได้แลกซื้อ เช่น ซื้อโค้ก 1 กระป๋องและสไปร์ท 1 กระป๋อง มีสิทธิ์แลกซื้อ แฟนต้านํ้าแดง 1 กระป๋อง ในราคา 1 บาท
 • ซื้อจำนวนครบเลือกแลกซื้อ ถ้าซื้อสินค้าครบจำนวนที่จัดรายการจะได้สิทธิ์เลือกสินค้าแลกซื้อได้ เช่นซื้อโค้ก 1 กระป๋อง และสไปร์ท 1 กระป๋อง มีสิทธิ์เลือกสินค้า มีสิทธิ์เลือกแลกซื้อสินค้า ระหว่างแฟนต้าน้ำส้ม หรือมิรินด้าน้ำส้ม 1 กระป๋อง ในราคา 1 บาท
 • ซื้อจำนวนครบได้ราคาหรือส่วนลดพิเศษ ถ้าซื้อสินค้าครบจำนวนที่จัดรายการได้ราคาพิเศษหรือส่วนลดทันทีเช่น เสื้อ A ราคา 300 บาท กางเกง B ราคา 500 บาท หากซื้อชุดเสื้อ A+B แล้ว เสื้อ A จะเหลือ 200 บาท กางเกง B จะเหลือ 400 บาท ส่วนใหญ่พวกนี้จะใช้ใน Fast Food เช่นไก่ 1 ชิ้น 45 บาท เป๊ปซี ซื้อชุด จะเหลือ.......
 • ซื้อจำนวนครบแสดงข้อความ ถ้าซื้อครบตามจำนวนสามารถพิมพ์ข้อความการจัดรายการลงหมายเหตุท้ายบิล

3.กรณีเลือกซื้อสินค้าหลายชนิดจำนวนครบตามที่ระบุ

 • เลือกซื้อจำนวนครบได้ของแถมถ้าเลือกซื้อสินค้าชนิดใดๆ ครบจำนวนที่จัดรายการจะได้ของแถม เช่น ซื้อสินค้าชนิดใดก็ได้ของยี่ห้อแพนทีน ครบ 2 ชิ้น แถม แชมพูแพนทีน 1 ขวด
 • เลือกซื้อจำนวนครบเลือกของแถม ถ้าเลือกซื้อสินค้าชนิดใดๆ ครบจำนวนที่จัดรายการจะได้เลือกของแถม เช่น ซื้อสินค้า ชนิดใดก็ได้ของยี่ห้อแพนทีนครบ 2 ชิ้น เลือกของแถมระหว่าง แชมพูแพนทีน หรือ ครีมนวดผมแพนทีน 1 ขวด
 • เลือกซื้อจำนวนครบได้แลกซื้อ ถ้าเลือกซื้อสินค้าชนิดใดๆ ครบจำนวนที่จัดรายการจะได้แลกซื้อ เช่น ซื้อสินค้าชนิดใดก็ได้ของยี่ห้อแพนทีนครบ 2 ชิ้น มีสิทธิ์แลกซื้อ แชมพูแพนทีน 1 ขวด
 • เลือกซื้อจำนวนครบเลือกแลกซื้อ ถ้าเลือกซื้อสินค้าครบจำนวนที่จัดรายการปนกันจะได้เลือกสินค้าแลกซื้อ เช่น ซื้อสินค้ายี่ห้อแพนทีนครบ 2 ชิ้น มีสิทธิ์เลือกซื้อสินค้า ระหว่างแชมพูแพนทีน หรือครีมนวดผมแพนทีน 1 ขวด ในราคา 1 บาท
 • เลือกซื้อจำนวนครบรับส่วนลด เช่น ถ้าเลือกซื้อสินค้า AIIZ เฉพาะรุ่นที่จัดรายการครบ 2 ชิ้น สินค้า AIIZ รุ่นที่จัดรายการที่ซื้อในบิล ทุกรายการลด 50%
 • เลือกซื้อจำนวนครบราคาลดเหลือ เช่น ถ้าเลือกซื้อสินค้าราคาชิ้นละ 35 บาทครบ 3 ชิ้น รวมราคา 3 ชิ้น จะลดเหลือ 100 บาท
 • เลือกซื้อจำนวนครบแถมชิ้นราคาต่ำสุด เช่น ถ้าซื้อสินค้า AIIZ ครบ 3 ชิ้น โปรแกรมค้นหาสินค้าราคาต่ำที่สุดจาก 3 ชิ้น ที่ซื้อ เป็นของแถม
 • เลือกซื้อจำนวนครบส่วนลด 2 ขั้น เช่น ถ้าซื้อสินค้า AIIZ ที่จัดรายการชิ้นแรกลด 10% ชิ้นที่ 2 ลด 20%
 • เลือกซื้อจำนวนครบแสดงข้อความ ถ้าซื้อครบตามจำนวนสามารถพิมพ์ข้อความการจัดรายการลงหมายเหตุท้ายบิล

4.กรณีเลือกซื้อสินค้าหลายชนิดมูลค่าครบตามที่ระบุ

 • เลือกซื้อมูลค่าครบได้ของแถม ถ้าเลือกซื้อสินค้าชนิดใดๆ ครบมูลค่าที่จัดรายการ จะได้ของแถม เช่น ซื้อสินค้าชนิดใดก็ได้ของยี่ห้อแพนทีนครบ 295 บาท แถม แชมพูแพนทีน 1 ขวด
 • เลือกซื้อมูลค่าครบเลือกของแถม ถ้าเลือกซื้อสินค้าชนิดใดๆ ครบมูลค่าที่จัดรายการ จะได้สิทธิ์เลือกของแถม เช่น ซื้อสินค้าชนิดใดก็ได้ของยี่ห้อแพนทีนครบ 295 บาท มีสิทธิ์เลือกของแถมระหว่าง แชมพูแพนทีนขนาด 100 มล. หรือ ครีมนวดผมแพนทีน 1 ขวด
 • เลือกซื้อมูลค่าครบได้แลกซื้อ ถ้าเลือกซื้อสินค้าชนิดใดๆ ครบมูลค่าที่จัดรายการจะได้สิทธิ์แลกซื้อ เช่น ซื้อสินค้าชนิดใดก็ได้ของยี่ห้อแพนทีนครบ 295 บาท มีสิทธิ์แลกซื้อ แชมพูแพนทีนขนาด 100 มล. 1 ขวด ในราคา 1 บาท
 • เลือกซื้อมูลค่าครบเลือกแลกซื้อ ถ้าเลือกซื้อสินค้าชนิดใดๆ ครบมูลค่าที่จัดรายการ จะได้สิทธิ์เลือกสินค้าแลกซื้อ เช่น ซื้อสินค้าชนิดใดก็ได้ของยี่ห้อแพนทีนครบ 295 บาท มีสิทธิ์เลือกสินค้า แลกซื้อระหว่างแชมพูแพนทีนขนาด 100 มล. หรือ ครีมนวดผมแพนทีน 1 ขวด ในราคา 1 บาท
 • เลือกซื้อมูลค่าครบรับส่วนลด เช่น ถ้าซื้อสินค้า AIIZ เฉพาะรุ่นที่จัดรายการครบ 500 บาท ทังบิลรับส่วนลด 50%
 • เลือกซื้อมูลค่าครบแสดงข้อความ ถ้าซื้อครบมูลค่าสามารถพิมพ์ข้อความการจัดรายการลงในใบกำกับภาษีอย่างย่อได้

5.กรณีเลือกซื้อคละสีคละขนาด

 • ซื้อคละราคาเดียวตามจำนวน สินค้าทั้งกระบะขายในราคาเดียวกัน และถ้าซื้อครบจำนวนจะได้ราคาพิเศษอีก เช่น สินค้าเสื้อยืด AIIZ ทั้งหมด ขายราคาเดียว 90 บาท (ราคาเท่ากับราคาเสื้อกล้าม) และถ้าซื้อ 3 ตัว จะเหลือราคาตัวละ 80 บาท ถ้าซื้อ 6 ตัว จะเหลือราคาตัวละ 70 บาท
 • ซื้อคละราคาเดียวส่วนลดตามจำนวน สินค้าทั้งกระบะขายในราคาเดียวกัน และถ้าซื้อครบจำนวนจะได้ส่วนลดพิเศษอีก เช่น สินค้าเสื้อยืด AIIZ ทั้งหมดขายราคาเดียว 90 บาท (ราคาเท่ากับราคาเสื้อกล้าม) และถ้าซื้อ 3 ตัว จะได้รับส่วนลด 5% ถ้าซื้อ 6 ตัวจะได้ส่วนลด 10%
 • ซื้อคละราคาเดียวแถมตามจำนวน สินค้าทั้งกระบะขายในราคาเดียวกัน และถ้าซื้อครบจำนวนจะได้สินค้าแถมเพิ่มแต้ม เช่น สินค้าเสื้อยืด AIIZ ทั้งหมดขายราคาเดียว 90 บาท (ราคาเท่ากับราคาเสื้อกล้าม) และถ้าซื้อ 3 ตัว จะได้รับแถมเสื้อยืด 1 ตัว ถ้าซื้อ 6 ตัว แถม 2 ตัว
 • ซื้อคละราคาเดียวราคาขายส่งต่ำสุด กรณีขายนมจืด 6 กล่อง *@12=72 บาท แต่ 1 แพ็คมี 6 กล่องขายในราคา 60 บาท โปรแกรมจะเปลี่ยนการขายสินค้าเป็นแพ็คให้โดยอัตโนมัติเมือซื้อครบ 6 กล่องเป็นต้น ดังนั้น การคละสีคือสามารถรวมรสหวานรสช็อคโกแลตเพื่อขาย ถ้าซื้อรวมกันครบ 6 ชิ้น จะขายราคาแพ็ค ส่วนแคมเปญนี้พิเศษที่ถ้านมจืด แพ็คละ 60 บาท นมหวานแพ็คละ 65 บาท, นมช็อคโกแลต แพ็คละ 65 บาท สามารถเลือก ขายราคาเดียวที่ 60 บาท ถ้าซื้อนมจืด 5 กล่อง, นมหวาน 2 กล่อง ราคาที่ขาย คือ ราคาแพ็ค 60 บาท + ราคา กล่อง (6 บาท) รวมราคา 66 บาท
 • ซื้อคละราคาเดียวราคาขายส่งอัตราก้าวหน้า ส่วนแคมเปญพิเศษนี้ราคาที่ขายคือราคาแพ็ค 60 บาท + ราคากล่อง (12บาท) รวมราคา 72 บาท

6.สามารถระบุเงื่อนไขการใช้แต่ละประเภทส่งเสริมการขายได้ เช่น เฉพาะสมาชิก, เฉพาะบางเครื่องบันทึกเงินสด, เฉพาะสาขา, เฉพาะพนักงานขาย หรือ เฉพาะแผนการส่งเสริมการขาย

7.สามารถสอบถามราคาขายหรือการส่งเสริมการขายได้ที่แคชเชียร์

ตัวอย่างภาพประกอบ คลิก