Business Plus Collector บน Android

โปรแกรมที่ช่วยให้งานการบันทึกเอกสารเกี่ยวกับสินค้า เช่น การซื้อ การขาย การโอนย้ายสินค้า และการตรวจนับสินค้า นำเข้าโปรแกรม Business Plus  ERP ให้เป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้น โดยทำได้ทุกสถานที่เพียงทำผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ในระบบ Android พร้อมเสริมด้วยความสามารถในการเช็คราคา และกำหนดจุดต่ำสุดและสูงสุดของแต่ละตำแหน่งเก็บได้ เพื่อการวางแผน ในการเติมเต็มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนำไปช่วยงานในรูปแบบหลายๆ แบบ 

 • รองรับการเก็บภาพ, VDO หรือ Brochure ของสินค้าเพื่อแสดงให้ลูกค้าหรือพนักงานขายทราบรายละเอียดในตัวสินค้าได้ดียิ่งขึ้น
 • รองรับการบันทึกเอกสาร ตรวจนับสินค้า, ขายสินค้า, ซื้อสินค้า, โอนย้ายสินค้า, ตรวจสอบราคาและตั้งค่าจุดสุงสุดต่ำสุดของแต่ละที่เก็บ
 • บันทึกเอกสารได้ทุกสถานที่เพียงมี สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ระบบ Android ที่ติดตั้งระบบ Business Plus Collector
 • ข้อมูลรหัสสินค้า ราคาขาย จุดต่ำสุดสุงสุดของแต่ละตำแหน่งเก็บ เป็นข้อมูลปัจจุบันเพราะติดต่อฐานข้อมูลแบบ Online
 • สั่งซื้อวัตถุดิบผิดชนิด ผิดประเภทที่ต้องการใช้ในการผลิต จนมีปริมาณมากเกินความต้องการในการผลิต! (เงินจม)
 • นำเอกสารที่บึนทึกผ่าน สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ส่งไปยังสำนักงานในรูปแบบของไฟล์ประจำเครื่องที่ง่ายต่อการตรวจสอบและนำเข้าระบบ Business Plus ERP

ช่วยงานการตรวจนับสินค้า

           กิจการทั่วไปสามารถมีเครื่องมือช่วยในการทำเอกสารตรวจนับสต็อคและการตรวจนับสต็อคแทนระบบเดิม คือการจดรายการสินค้าลงใบตรวจนับและนำเอกสารมาบันทึกเข้าระบบที่เสียเวลาและมีโอกาสผิดพลาดในรายการสินค้าได้ โปรแกรม Business Plus Collector ที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตในระบบ Android เป็นเครื่องมือเพื่อการบันทึกผลการตรวจนับสินค้า โดยจะได้ไฟล์ของแต่ละเครื่องส่งมายังฐานข้อมูล ให้ระบบเลือกนำเข้าเพื่อยืนยันยอดในระบบ Business Plus ERP ได้ทันทีรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดโดยมีคุณสมบัติที่เพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้นคือ

 • สามารถใช้กล้องของสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ตถ่ายภาพบนบาร์โค้ด เพื่ออ่านเป็นเลขรหัสสินค้าได้อย่างง่ายๆ ถูกต้องและรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล
 • กรณีมีการนับบางส่วน ระบบสามารถเลือกรายการที่ยังไม่โอนเข้าระบบได้ ถึงแม้มีรายการไฟล์ที่โอนเข้าเอกสารตรวจนับแล้ว ปนกับการนำเข้าครั้งใหม่ได้ ป้องกันการโอนซ้ำ
 • ในการตรวจนับสินค้าชนิดเดียวกันแต่หลายๆ ที่ตั้ง สามารถยุบรวมให้เหลือรายการเดียวโดยโปรแกรมจะรวมจำนวนสินค้าเข้าด้วยกัน เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ

ช่วยงานการขาย

           กิจการฝากขายสินค้าให้กับห้างสรรพสินค้า โปรแกรม Business Plus Collector ช่วยสร้างเอกสารการขายให้สำนักงานได้อย่างรวดเร็วต่างจากการทำงานเดิมที่พบปัญหาเรื่องการรายงานการขายของพนักงาน PC ที่ล่าช้าและเป็นกระดาษ หรือเมื่อนำใบรายงานการขายของพนักงาน PC ไปบันทึกเข้าระบบบัญชีที่สำนักงานพบว่ามีการบันทึกผิดพลาด ใช้เวลาบันทึกนานไม่ทันกับการปิดยอดวางบิลของห้างสรรพสินค้า โปรแกรม Business Plus Collector บน Android สามารถช่วยงานส่วนนี้ได้อย่างดี

 • เพียงพนักงาน PC ใช้ สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ตในระบบ Android ของพนักงาน บันทึกการขายเข้าเครื่องโดยไม่ต้องบันทึกเลขรหัสสินค้า สามารถใช้กล้องอ่านบาร์โค้ดเลขรหัสสินค้าได้อย่างง่ายๆ ถูกต้องและรวดเร็ว
 • ส่งยอดกลับมาที่สำนักงาน ได้ทุกวัน
 • สำนักงานดึงไฟล์นั้นเข้าเอกสารขายของแต่ละห้างได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องบันทึกทีละรายการ ลดเวลาการทำงานเป็นอย่างมาก (ทำงานร่วมกับโปรแกรมฝากขาย Business Plus Consignment)
 • ได้ผลในการบริการจัดการยันยอด และวางบิลกับห้างอย่างรวดเร็วทันรอบการวางบิล
 • ได้ผลวิเคราะห์การขายการจัดรายการกับห้างอย่างรวดเร็ว

           กิจการขายสินค้าที่มีแบบและชนิดที่หลากหลายรุ่น เช่น โชว์รูมเฟอร์นิเจอร์, ร้านขายวัสดุก่อสร้างพวกกระเบื้องเซรามิค, กระเบื้องโมเสค เป็นต้น ที่ฝ่ายขายสามารถนำสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ของพนักงานขายที่ติตดั้งระบบในการแสดงภาพสินค้าให้ลูกค้าได้ชมได้ หรือแสดงภาพห้องตัวอย่างต่างๆ ที่จัดไว้ให้ลูกค้าได้ชมระหว่างการเลือกซื้อสินค้า และฝ่ายขายก็สามารถรับ Order ได้ทันที่ที่จุดเจรจาการขาย ซึ่งทำให้การขายรวดเร็ว เพิ่มโอกาสการขายและเพิ่มมูลค่าการขายได้อย่างง่ายๆ

ช่วยงานการรับสินค้า

           เป็นเครื่องมือในการรับสินค้าในขณะการส่งของตรวจรับได้ทันที ลดการรับสินค้าที่ผิดพลาด ลดค่าใช้จ่ายการติดตามรายการสินค้าที่ผิดพลาด และช่วยลดงานการบันทึกเอกสารต่อเนื่องในการรับสินค้า เช่น การบันทึกเอกสารซื้อสินค้าโดยอ่านจากโปรแกรม Business Plus Collector รับโดยไม่ได้บันทึกสั่งซื้อ, รับสินค้าโดยเปรียบเทียบกับใบสั่งซื้อโปรแกรมจะแสดงรายการสินค้าที่ทำการรับสินค้าจากโปรแกรม Business Plus Collector ซึ่งกรณีที่รับสินค้าบางส่วน ส่วนที่เหลือจะคงค้างอยู่ในระบบสามารถนำมารับสินค้าเพิ่มภายหลังได้ และรายงานค้างรับที่สามารถนำไปพิจารณาประกอบการสั่งซื้อครั้งต่อไปได้

ช่วยงานการตรวจสอบราคา

           เพิ่มความสะดวกของกิจการต่างๆ ในการตรวจสอบราคาขายสินค้าที่วางจำหน่ายอยู่ โดยแสดงที่หน้าจอสมาร์โฟน หรือแท็บเล็ต รองรับการตรวจสอบตารางราคาเดียว หรือหลายๆ ตารางราคาพร้อมๆ กัน เช่น ตรวจสอบราคาขายปลีก, ราคาสมาชิก ราคาขายส่ง พร้อมๆ กัน หรือการตรวจสอบหลายขนาดบรรจุ เป็นต้น