BPlus Show Price

Application แสดงราคาบนระบบปฎิบัติการ Android โดยมีให้เลือกการแสดงผลได้ 2 แบบ 1.แบบค้าส่ง-ค้าปลีก พร้อมเสียงแจ้งราคา และภาพพักหน้าจอ หรือ คลิปVDO โฆษณาสั้นๆ ระหว่างพักจอภาพ 2.แบบธุรกิจแฟชั่น พร้อมสามารถสอบถามสินค้าในขนาดหรือสีต่างๆ ที่เหลือของแต่ละรุ่นได้เพื่อเพิ่มโอกาสการขาย

BPlus Show Price

Bplus Show Price สำหรับธุรกิจแฟชั่น ร้านเสื้อผ้า ร้านรองเท้า ร้านเครื่องสำอาง  ระบบแสดงราคาที่หน้าร้าน พร้อมจำนวน 🎯ตามขนาดไซต์สีรุ่น พร้อมเสียงบอกราคา

 
 
⭐ เพื่อให้ความสะดวกกับลูกค้า ⭐
⭐ สร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและพร้อมให้ความสะดวกลูกค้า ⭐
⭐ สร้างโอกาสขายมากขึ้น ด้วยการแสดงจำนวน และ สี หรือขนาดใดที่มีของพร้อมขาย ⭐
⭐ แสดงแคมเปญที่กำลังจัดในสินค้าที่ลูกค้าสนใจ ⭐

 

 

BPlus Show Price สำหรับธุรกิจร้านแฟชั่น