Business Plus Consignment

สำหรับธุรกิจที่นำสินค้าฝากขายกับห้างสรรพสินค้า Business Plus Consignment โปรแกรมฝากขาย รวบรวมยอดขายจาก PC BA และคำนวณ GP ทั้งสินค้าปกติและสินค้าจัดรายการ ให้เป็นเรื่องง่าย ถูกต้อง รวดเร็ว ลดขั้นตอน ช่วยให้สามารถทราบยอดขายแต่ละวันและยอดขายรวมตามช่วงเวลาที่ต้องการวางบิลกับผู้รับฝากขายหรือห้างสรรพสินค้า ซึ่งข้อมูลเชื่อมโยงกับโปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป BUSINESS PLUS ERP แบบอัตโนมัติ