Business Plus Collector บน Android

โปรแกรมที่ช่วยให้งานการบันทึกเอกสารเกี่ยวกับสินค้าผ่านสมาร์ทโฟน เช่น การซื้อ การขาย การโอนย้ายสินค้า และการตรวจนับสินค้า นำเข้าโปรแกรม Business Plus  ERP ให้เป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้น

 

Business Plus Collector บน Android

โปรแกรมที่ช่วยให้งานการบันทึกเอกสารเกี่ยวกับสินค้า เช่น การซื้อ การขาย การโอนย้ายสินค้า และการตรวจนับสินค้า นำเข้าโปรแกรม Business Plus  ERP ให้เป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้น โดยทำได้ทุกสถานที่เพียงทำผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ในระบบ Android พร้อมเสริมด้วยความสามารถในการเช็คราคา และกำหนดจุดต่ำสุดและสูงสุดของแต่ละตำแหน่งเก็บได้ เพื่อการวางแผน ในการเติมเต็มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนำไปช่วยงานในรูปแบบหลายๆแบบ 

 • รองรับการเก็บภาพ, VDO หรือ Brochure ของสินค้าเพื่อแสดงให้ลูกค้าหรือพนักงานขายทราบรายละเอียดในตัวสินค้าได้ดียิ่งขึ้น
 • รองรับการบันทึกเอกสาร ตรวจนับสินค้า, ขายสินค้า, ซื้อสินค้า, โอนย้ายสินค้า, ตรวจสอบราคาและตั้งค่าจุดสุงสุดต่ำสุดของแต่ละที่เก็บ
 • บันทึกเอกสารได้ทุกสถานที่เพียงมี สมาร์ทโฟนต ระบบ Android ที่ติดตั้งระบบ Business Plus Collector
 • ข้อมูลรหัสสินค้า ราคาขาย จุดต่ำสุดสุงสุดของแต่ละตำแหน่งเก็บ เป็นข้อมูลปัจจุบันเพราะติดต่อฐานข้อมูลแบบ Online
 • สั่งซื้อวัตถุดิบผิดชนิด ผิดประเภทที่ต้องการใช้ในการผลิต จนมีปริมาณมากเกินความต้องการในการผลิต! (เงินจม)
 • นำเอกสารที่บึนทึกผ่าน สมาร์ทโฟน ส่งไปยังสำนักงานในรูปแบบของไฟล์ประจำเครื่องที่ง่ายต่อการตรวจสอบและนำเข้าระบบ Business Plus ERP

ช่วยงานการตรวจนับสินค้า

           กิจการทั่วไปสามารถมีเครื่องมือช่วยในการทำเอกสารตรวจนับสต็อคและการตรวจนับสต็อคแทนระบบเดิม คือการจดรายการสินค้าลงใบตรวจนับและนำเอกสารมาบันทึกเข้าระบบที่เสียเวลาและมีโอกาสผิดพลาดในรายการสินค้าได้ โปรแกรม Business Plus Collector ที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตในระบบ Android เป็นเครื่องมือเพื่อการบันทึกผลการตรวจนับสินค้า โดยจะได้ไฟล์ของแต่ละเครื่องส่งมายังฐานข้อมูล ให้ระบบเลือกนำเข้าเพื่อยืนยันยอดในระบบ Business Plus ERP ได้ทันทีรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดโดยมีคุณสมบัติที่เพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้นคือ

 • สามารถใช้กล้องของสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ตถ่ายภาพบนบาร์โค้ด เพื่ออ่านเป็นเลขรหัสสินค้าได้อย่างง่ายๆ ถูกต้องและรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล
 • กรณีมีการนับบางส่วน ระบบสามารถเลือกรายการที่ยังไม่โอนเข้าระบบได้ ถึงแม้มีรายการไฟล์ที่โอนเข้าเอกสารตรวจนับแล้ว ปนกับการนำเข้าครั้งใหม่ได้ ป้องกันการโอนซ้ำ
 • ในการตรวจนับสินค้าชนิดเดียวกันแต่หลายๆ ที่ตั้ง สามารถยุบรวมให้เหลือรายการเดียวโดยโปรแกรมจะรวมจำนวนสินค้าเข้าด้วยกัน เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติโปรแกรม PDA และ Bplus Collector บน Android

 

ช่วยงานการขาย

           กิจการฝากขายสินค้าให้กับห้างสรรพสินค้า โปรแกรม Business Plus Collector ช่วยสร้างเอกสารการขายให้สำนักงานได้อย่างรวดเร็วต่างจากการทำงานเดิมที่พบปัญหาเรื่องการรายงานการขายของพนักงาน PC ที่ล่าช้าและเป็นกระดาษ หรือเมื่อนำใบรายงานการขายของพนักงาน PC ไปบันทึกเข้าระบบบัญชีที่สำนักงานพบว่ามีการบันทึกผิดพลาด ใช้เวลาบันทึกนานไม่ทันกับการปิดยอดวางบิลของห้างสรรพสินค้า โปรแกรม Business Plus Collector บน Android สามารถช่วยงานส่วนนี้ได้อย่างดี

 • เพียงพนักงาน PC ใช้ สมาร์ทโฟน ในระบบ Android ของพนักงาน บันทึกการขายเข้าเครื่องโดยไม่ต้องบันทึกเลขรหัสสินค้า สามารถใช้กล้องอ่านบาร์โค้ดเลขรหัสสินค้าได้อย่างง่ายๆ ถูกต้องและรวดเร็ว
 • ส่งยอดกลับมาที่สำนักงาน ได้ทุกวัน
 • สำนักงานดึงไฟล์นั้นเข้าเอกสารขายของแต่ละห้างได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องบันทึกทีละรายการ ลดเวลาการทำงานเป็นอย่างมาก (ทำงานร่วมกับโปรแกรมฝากขาย Business Plus Consignment)
 • ได้ผลในการบริการจัดการยันยอด และวางบิลกับห้างอย่างรวดเร็วทันรอบการวางบิล
 • ได้ผลวิเคราะห์การขายการจัดรายการกับห้างอย่างรวดเร็ว

           กิจการขายสินค้าที่มีแบบและชนิดที่หลากหลายรุ่น เช่น โชว์รูมเฟอร์นิเจอร์, ร้านขายวัสดุก่อสร้างพวกกระเบื้องเซรามิค, กระเบื้องโมเสค เป็นต้น ที่ฝ่ายขายสามารถนำสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ของพนักงานขายที่ติตดั้งระบบในการแสดงภาพสินค้าให้ลูกค้าได้ชมได้ หรือแสดงภาพห้องตัวอย่างต่างๆ ที่จัดไว้ให้ลูกค้าได้ชมระหว่างการเลือกซื้อสินค้า และฝ่ายขายก็สามารถรับ Order ได้ทันที่ที่จุดเจรจาการขาย ซึ่งทำให้การขายรวดเร็ว เพิ่มโอกาสการขายและเพิ่มมูลค่าการขายได้อย่างง่ายๆ

ช่วยงานการรับสินค้า

           เป็นเครื่องมือในการรับสินค้าในขณะการส่งของตรวจรับได้ทันที ลดการรับสินค้าที่ผิดพลาด ลดค่าใช้จ่ายการติดตามรายการสินค้าที่ผิดพลาด และช่วยลดงานการบันทึกเอกสารต่อเนื่องในการรับสินค้า เช่น การบันทึกเอกสารซื้อสินค้าโดยอ่านจากโปรแกรม Business Plus Collector รับโดยไม่ได้บันทึกสั่งซื้อ, รับสินค้าโดยเปรียบเทียบกับใบสั่งซื้อโปรแกรมจะแสดงรายการสินค้าที่ทำการรับสินค้าจากโปรแกรม Business Plus Collector ซึ่งกรณีที่รับสินค้าบางส่วน ส่วนที่เหลือจะคงค้างอยู่ในระบบสามารถนำมารับสินค้าเพิ่มภายหลังได้ และรายงานค้างรับที่สามารถนำไปพิจารณาประกอบการสั่งซื้อครั้งต่อไปได้

ช่วยงานการตรวจสอบราคา

           เพิ่มความสะดวกของกิจการต่างๆ ในการตรวจสอบราคาขายสินค้าที่วางจำหน่ายอยู่ โดยแสดงที่หน้าจอสมาร์ทโฟน  รองรับการตรวจสอบตารางราคาเดียว หรือหลายๆ ตารางราคาพร้อมๆ กัน เช่น ตรวจสอบราคาขายปลีก, ราคาสมาชิก ราคาขายส่ง พร้อมๆ กัน หรือการตรวจสอบหลายขนาดบรรจุ เป็นต้น

 

ความต้องการของระบบ Business Plus Collector For Android

 • Windows ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 2003/7/2008/8/2012 หรือสูงกว่า
 • Hard Disk หน่วยเก็บความจำสำรอง มีพื้นที่ว่างไม่น้อยกว่า 100MB
 • CPU เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ซีพียูความเร็วตั้แต่ 2.0 GHz ขึ้นไป
 • RAM หน่วยความจำอย่างน้อย 4 GB. หรือมากกว่า
 • IIS Version 6 หรือสูงกว่า
 • .Net FramWork 3.5 และ .Net FrameWork 4.0
 • ระบบ Business Plus Account& ERP เวอร์ชั่น 2.9-1523 ขึ้นไป และฐานข้อมูล MS SQL Server เวอร์ชั่น ตั้งแต่ 2005/8/12 ขึ้นไป
 • อุปกรณ์ Phone ที่ติดตั้ง Android v4.0 หรือใหม่กว่า
 • ระบบ Computer Network ที่เชื่อมต่อระหว่าง SmartPhone กับเครื่องที่ติดตั้ง IIS