Bplus MiniPOS รุ่นน้องธงฟ้า

เครื่อง MiniPOS พร้อมโปรแกรมบริหารงานขายหน้าร้าน เหมาะสำหรับร้านค้าปลีกขนาดย่อม ที่ยังไม่มีระบบจัดการร้านค้ามาช่วยในเรื่องของ การขาย การซื้อสินค้า และดูสต๊อกคงเหลือในคลัง Bplus Mini POS รุ่นน้องธงฟ้า จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในร้านให้ดีขึ้น